PDA

View Full Version : BHXH Tự nguyện 1. Hưởng bhtn
 2. Xin hỏi về việc tham gia đóng BHXH Tự nguyện
 3. Đang nghỉ không lương xin đóng BHXH tự nguyện được không?
 4. Bảo hiểm xã hội tự nguyện
 5. Hỏi về trường hợp đóng tiếp Bảo hiểm xã hội tự nguyện
 6. Liên hệ ở đâu để tham gia BHXH tự nguyện?
 7. Liên hệ ở đâu để tham gia BHXH tự nguyện?
 8. [THẮC MẮC] Hỏi về cách đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện
 9. Hồ sơ báo tăng mới
 10. Hỏi về thời gian đóng và hưu trí của BH Tự nguyện
 11. [THẮC MẮC] Tra cứu quá trình đóng BHXH
 12. [THẮC MẮC] Ngừng tham gia BHYT bắt buộc và tiếp tục tham gia BHYT tự nguyện
 13. BHYT diện người có công
 14. [THẮC MẮC] Đóng BHYT Tự Nguyện
 15. [THẮC MẮC] Bhxh tự nguyện
 16. [THẮC MẮC] Xin hỏi về bảo hiểm XH tự nguyện
 17. Công ty không có BHXH e tự mua sau này có dc nhận BH không
 18. Hỏi về đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện
 19. Công ty ở Hanoi, muốn đóng BHXH tự nguyện ở TpHCM
 20. [THẮC MẮC] Cách thức nhận bảo hiểm xã hội tự nguyện
 21. Có được phép đóng BHXH ở cả 2 công ty?
 22. Nộp dư tiền Bảo hiểm
 23. Xin hỏi thêm về đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện
 24. [THẮC MẮC] Thời gian tham gia BHXH
 25. Hỏi về BHYT
 26. Cách mua BHYT sinh viên
 27. [THẮC MẮC] bhxh tự nguyện
 28. [THẮC MẮC] Tham gia bảo hiểm y tế để không gián đoạn 5 năm...
 29. Xin hỏi về thông tin sổ BẢO HIỂM XÃ HỘI
 30. Thủ tục đóng lùi bhxh
 31. Chuyển nơi đăng ký KCB ban đều từ Tiền Giang lên TPHCM mà vẫn giữ quyền lợi" Đủ 5 năm liên tục"
 32. [THẮC MẮC] Đi làm nhưng công ty không đóng bảo hiểm xã hội
 33. [THẮC MẮC] Hỏi về việc chuyển đổi từ BHYT tự nguyện sang BHYT bắt buộc
 34. [THẮC MẮC] Mức đóng bhxh
 35. [THẮC MẮC] Đóng BHXH cho NLĐ hết thời gian nghỉ thai sản nhưng chưa quay lại làm
 36. Cách tính số tiền đóng BHXH tự nguyện 1 lần cho số tháng còn thiếu để hưởng lương hưu đủ tỷ lệ 75%
 37. [THẮC MẮC] Bảo hiểm tự nguyện
 38. BHXH tự nguyện đóng lùi các năm còn thiếu
 39. [THẮC MẮC] xin hỏi về chuyển nơi đóng bảo hiểm và mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện
 40. Xác nhận thời gian tham gia bảo hiểm
 41. [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội tự nguyện
 42. [THẮC MẮC] Chông tham gia BHYT vợ có được hưởng thai sản cùng không
 43. [THẮC MẮC] Xin số bhxh
 44. [THẮC MẮC] V/v Cách tính tiền nộp BHXH đối với lao động làm việc chưa đến 14 ngày
 45. Xin số sổ BHXH
 46. [THẮC MẮC] Thắc mắc
 47. Xin số sổ BHXH
 48. Về hồ sơ trả kết quả BHXH 1 lần
 49. [THẮC MẮC] Hỏi về thu BHYT
 50. Bhxh tự nguyện
 51. Tra cứu số sổ BHXH giúp ạ
 52. Nghỉ cty 2 năm mất tiền đã đóng
 53. Xin số sổ bảo hiểm
 54. [THẮC MẮC] Bhxh tự nguyện có được hưởng thai sản không?
 55. [THẮC MẮC] Nhờ tra dùm số Sổ BHXH.
 56. Thủ tục báo tăng đối với người lao động đã hưởng BHXH một lần
 57. [THẮC MẮC] Thời gian đóng bảo hiểm bị ngắt quãng
 58. [THẮC MẮC] Xin cấp số sổ BHXH
 59. [THẮC MẮC] bhxh tự nguyện
 60. hướng dẫn lập hồ sơ 333
 61. Xin cấp số sổ BHXH bị mất!
 62. (Thắc mắc) Chế độ đóng bảo hiểm cho người được cử đi học nước ngoài
 63. Kiểm tra thời gian đóng bảo hiểm xã hội
 64. Thắc mắc về mã số BHXH
 65. [THẮC MẮC] Đóng BHXH cho các tháng chưa đăng ký BH cho người lao động
 66. [THẮC MẮC] Tra cứu số sổ BHXH bằng CMND
 67. [THẮC MẮC] Đóng BHXH tự nguyện
 68. Bảo hiểm Y tế Tự Nguyện
 69. [THẮC MẮC] Bhxh tự nguyện
 70. [THẮC MẮC] Mức đóng BHXH tự nguyện
 71. [THẮC MẮC] Thời gian được đóng bhxh
 72. [THẮC MẮC] Áp dụng mức đóng bảo hiểm trong năm 2018
 73. Thủ tục báo tăng lao động lần đầu
 74. Thời gian đóng bhxh tự nguyện trùng thời gian đóng bhxh bắt buộc
 75. Tham gia BHXH cho chủ DN cty TNHH MTV
 76. hỏi về việc hợp đồng lao động với bảo hiểm xã hội kèm theo
 77. [THẮC MẮC] Thoái thu tiền nộp bhyt nhưng không sử dụng
 78. [THẮC MẮC] Chưa bao giờ nộp BHXH lại tra cứu có số sổ BHXH
 79. [THẮC MẮC] Trùng BHYT TỰ NGUYỆN
 80. [THẮC MẮC] Nhờ tra cứu thông tin BHXH
 81. [THẮC MẮC] Đóng BHXH,BHYT,BHTN cho Chủ Tịch HĐQT
 82. Chưa có sổ bhxh. Sai tên khi tra cứu mã số bhxh,
 83. [THẮC MẮC] Xin hướng dẫn đóng BHXH cho thời gian quá khứ thất nghiệp chưa đóng
 84. [THẮC MẮC] Bhxh cho người lao động nước ngoài
 85. [THẮC MẮC] Công ty không đóng BHXH cho người lao đông
 86. [THẮC MẮC] BHXH trong thời gian thử việc
 87. Không thể giải thích. Tại sao phải đóng BHXH?
 88. Không tra cứu được quá trình đóng BHXH
 89. [THẮC MẮC] Đóng BH Tai nạn lao động 0.5% cho nhân viên bán thời gian
 90. [THẮC MẮC] Nộp BH tự nguyện
 91. Thủ tục chốt sổ BHXH có bảo lưu thời gian hưởng BHTN?
 92. hướng dẫn làm TỜ KHAI TK1 - Tham gia BHXH lần đầu
 93. [THẮC MẮC] Đóng BHTNLĐ BNN
 94. [THẮC MẮC] Giảm lương đóng bhxh
 95. [THẮC MẮC] Gia hạn BHYT tự nguyện
 96. [THẮC MẮC] Có bị mất quyền lợi 5 năm không
 97. [THẮC MẮC] Nhờ tra cứu quá trình tham gia BHXH
 98. [THẮC MẮC] cách tra cứu quá trình tham gia BHXH C13
 99. [THẮC MẮC] NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ 2 SỔ BHXH
 100. [THẮC MẮC] Mua BHXH tự nguyện
 101. [THẮC MẮC] HỒ SƠ CHỐT SỔ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
 102. [THẮC MẮC] Chủ không đóng BHXH
 103. [THẮC MẮC] Thủ tục chốt sổ do thay đổi cơ quan quản lý BHXH
 104. Công ty không đóng bảo hiểm cho nhân viên
 105. Thủ tục tự đóng bảo hiểm không qua công ty
 106. [THẮC MẮC] Không tra cứu được thông tin mã BHXH
 107. [THẮC MẮC] ĐÓNG BHXH TỰ NGUYỆN CÓ ĐƯỢC HƯỞNG BHYT KHI VỀ HƯU
 108. [THẮC MẮC] Bảo hiểm thất nghiệp
 109. [THẮC MẮC] Về tham gia BHXH hợp đồng làm việc bán thời gian
 110. [THẮC MẮC] ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN CHO NHỮNG NĂM CÒN THIẾU
 111. tham gia bhxh bắt buộc
 112. [THẮC MẮC] Tra cứu quá trình đóng bảo hiểm xã hội
 113. [THẮC MẮC] Đóng BHXH trong thời gian nghỉ không lương
 114. [THẮC MẮC] Thắc mắc về tham gia BHXH tự nguyện và đóng BHXH khi thử việc ?
 115. Tham gia BHYT tự nguyện trong thời gian tạm hoãn HDLD