PDA

View Full Version : Nghiệp vụ thuTrang : 1 2 3 4 5 6 [7] 8

 1. Thắc mắc về thời gian chốt sổ.
 2. [THẮC MẮC] Người lao động có 2 số sổ BHXH
 3. [THẮC MẮC] Người lao động bị thu 4,5% BHYT khi nghỉ việc
 4. NLĐ có 2 mã số BHXH
 5. [THẮC MẮC] Mã số BHXH và mã của sổ không giống nhau.
 6. [THẮC MẮC] Thời gian Báo giảm TS như thế nào là đúng?
 7. [THẮC MẮC] Báo tăng lao động nghỉ đi làm lại
 8. [THẮC MẮC] Tai Nạn lao động có tham gia BHXH không?
 9. NLĐ tự gộp sổ và mất sổ
 10. [THẮC MẮC] Tra cứu Số Sổ BHXH
 11. V/v: Báo sai thời gian tăng và giảm BHXH
 12. Hỏi đáp về hồ sơ ban đầu và tăng mới lao động
 13. Tra cứu mã đơn vị (GẤP)
 14. Tra cứu mã số BHXH và mã hộ gia đình
 15. [THẮC MẮC] BHTNLĐ-BNN cho NLĐ đã đóng tại công ty khác
 16. Hồ sơ thủ tục tăng lao động
 17. [THẮC MẮC] Cho em hỏi về mã đơn vị ạ
 18. Hỏi về nghiệp vụ tăng
 19. [THẮC MẮC] Thời điểm báo giảm BHXH
 20. Hoàn tiền BHXH, BHYT
 21. Cung cấp thông tin BHXH tại Công ty mới
 22. Về việc cấp mã đơn vị
 23. Báo tăng sau khi hết thời hạn nghỉ thai sản tiếp tục nghỉ không lương
 24. [THẮC MẮC] Cách kiểm tra sổ BHXH đã hưởng BHXH, BHTN, gộp sổ hay chưa!
 25. hết tuổi lao động nhưng chưa đủ thời gian đóng 20 năm vẫn tham gia BHXH
 26. [THẮC MẮC] Điều chỉnh lương trong tháng ảnh hưởng thế nào tới mức đóng bảo hiểm??
 27. [THẮC MẮC] BHXH khi đang thử việc
 28. Hỏi về bảo hiểm xã hội thay đổi khi chuyển công ty?
 29. Báo giảm không lương
 30. Về việc đóng bhyt
 31. Báo tăng và giảm trong cùng tháng
 32. [THẮC MẮC] Nghỉ không hưởng lương/tạm hoãn HĐLĐ có được tham gia BHXH tự nguyện không?
 33. [THẮC MẮC] Kiểm tra giúp em Mã đơn vị của VPĐD
 34. 2 sổ BHXH với 2 mã hộ gia đình của cùng một người
 35. NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động chính thức 1/2 số ngày làm việc trong tháng có phải đóng BHXH
 36. [THẮC MẮC] Báo giảm sai NLĐ
 37. [THẮC MẮC] Báo giảm lao động nghỉ ốm đau (ngắn ngày)
 38. Khai Báo Tăn BHTNLĐ, BNN
 39. Hỏi kết quả đăng ký bhxh lần đầu
 40. [THẮC MẮC] Danh mục nghề , công việc nặng nhọc đc hại nguy hiểm ngành may
 41. Thủ tục báo tăng bhxh cho người lao động nước ngoài
 42. Có được hưởng chế độ thai sản, ốm đau nếu có thời gian truy đóng BHXH, BHYT, BHTN
 43. Kiểm tra tình trạng chốt sổ và gộp sổ
 44. [THẮC MẮC] đăng ký bhxh lần đầu cho doanh nghiệp nước ngoài/ vốn đầu tư nước ngoài
 45. Truy đóng BHXH cho người lao động
 46. Tra cứu mã đơn vị
 47. [THẮC MẮC] Chức danh công việc nặng nhọc, độc hại trong ngành may công nghiệp
 48. [THẮC MẮC] Mục 6 Điều 42 Quyết định 595/QD-BHXH
 49. [THẮC MẮC] Tăng lương cho nhân viên đang nghỉ thai sản
 50. Tra cứu MÃ SỐ BHXH và MÃ HỘ GĐ của NLĐ
 51. Tháng vừa có nghỉ ốm vừa nghỉ không lương thì báo giảm thế nào?
 52. Mức đóng BHXH theo lương thực lãnh
 53. Điều chỉnh chức danh (không thuộc DM nặng nhọc độc hại)
 54. Mức đóng BHXH theo mức lương thực lãnh
 55. Đóng BHXH bắt buộc cho người lao động nước ngoài
 56. Cách Giải Quyết Khi Có 2 số bhxh
 57. đóng BHXH cho người nước ngoài
 58. Nơi mua BHYT
 59. [THẮC MẮC] Tham gia bhxh bắt buộc đối với người lđ ký 2 hđlđ
 60. Xin hỏi về BHYT cho người nghỉ việc
 61. BHYT cho người nước ngoài theo NĐ 146/2018
 62. [THẮC MẮC] Quy định mới về đóng bhxh từ ngày 01/12/2018
 63. Chậm báo tăng mức đóng
 64. [THẮC MẮC] Truy đóng bhxh cho người lao động
 65. truy thu BHYT khi nghỉ thai sản
 66. báo giảm BHXH
 67. [THẮC MẮC] Việc chốt thời gian tham gia BHXH
 68. [THẮC MẮC] Về việc lao động nghỉ không hưởng lương từ 14 ngày không đóng BHXH
 69. [THẮC MẮC] Tham gia bhxh
 70. Đóng BHXH bắt buộc cho NLĐ nước ngoài
 71. Điều chỉnh nhân thân trên sổ BHXH
 72. Tham gia BHXH
 73. [THẮC MẮC] Mã số sổ BHXH không khớp
 74. Đổi cơ quan quản lý khi đổi trụ sở
 75. Tiền đóng bảo hiểm căn cứ vào hợp đồng hay thang bảng lương gửi phòng lao động?
 76. Tra cứu hồ sơ bhxh
 77. BHXH cho nhân viên partime
 78. xin tìm giúp dữ liệu hộ gia đình
 79. Thủ tục cấp mã đơn vị cho đơn vị tham gia lần đầu tại bình chánh
 80. [THẮC MẮC] Thiếu quá trình đóng BHXH năm 2000 của NLĐ
 81. Công ty giải thể cần làm thủ tục gì để báo giảm cho NLĐ?
 82. Thủ tục đăng ký BHXH lần đầu cho công ty mới thành lập
 83. Cách đăng ký số điện thoại lên cơ quan bhxh để kiểm tra quá trình tham gia bhxh?
 84. Tra cứu mã số BHXH và mã số hộ gia đình không ra kết quả
 85. [THẮC MẮC] Lao động nước ngoài trên tuổi nghỉ hưu của vn
 86. [THẮC MẮC] Thai sản nghỉ 4 tháng đi làm lại có đóng bảo hiểm không?
 87. [THẮC MẮC] Thủ tục chuyển nơi đóng BHXH từ quận 7 sang quận 1
 88. Xin Mã Số BHXH
 89. [THẮC MẮC] Không tra cứu được mã BHXH
 90. Gia hạn thẻ bhyt
 91. [THẮC MẮC] Tham gia BHXH
 92. Thắc mắc làm giấy khai tham gia BHXH
 93. [THẮC MẮC] NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐẾN TUỔI NGHỈ HƯU CÓ ĐÓNG BHXH KHÔNG?
 94. BHXH – BHYT – BHTNLĐ-BNN (ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI)
 95. [THẮC MẮC] BHXH cho người nước ngoài
 96. [THẮC MẮC] Truy thu giảm BHXH, BHYT, BHTN đã đóng
 97. [THẮC MẮC] THƯỞNG 1 NGÀY CÔNG CẦN KÊ KHAI BHXH ĐỂ ĐÓNG BHXH KO ?
 98. Đóng BHXH cho nhân viên mới
 99. [THẮC MẮC] Hỏi về mức đóng mới bảo hiểm của lao động nước ngoài
 100. [THẮC MẮC] BHXH cho Người nước ngoài trên 60 tuổi
 101. Mức đóng bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài
 102. [THẮC MẮC] Nghiệp vụ thu và đóng tiền cho BHXH-BHYT Lao động nước ngoài tháng 12.2018
 103. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI LẦN ĐẦU CỦA DOANH NGHIỆP
 104. V/v làm việc trên bao nhiêu ngày trong tháng thì đóng các loại bảo hiểm
 105. [THẮC MẮC] Đóng bảo hiểm cho người lao động bán thời gian
 106. [THẮC MẮC] Tra cứu mã số sổ và quá trình đóng BHXH
 107. [THẮC MẮC] Trường hợp báo giảm NLĐ có được hưởng BHXH, BHYT, BHTN khi Công ty hỗ trợ
 108. [THẮC MẮC] Ghi sai mã vùng khi báo tăng lao động
 109. Điều chỉnh mức lương đóng BH năm 2019
 110. [THẮC MẮC] Nộp tiền BHXH
 111. Tiền lãi chậm đóng BHXH của DN
 112. Xác định mức lương đóng BHXH
 113. XÁC ĐỊNH NGÀNH NGHỀ NẶNG NHỌC-ĐỘC HẠI
 114. [THẮC MẮC] Mua bảo hiểm cho nhân viên chi nhánh
 115. đóng bảo hiểm trong môi trường nặng nhọc đọc hại
 116. Xin nhờ hướng dẫn cách tính lãi truy thu BHXH
 117. [THẮC MẮC] KIỂM TRA PHƯƠNG THỨC ĐÓNG BHXH CỦA CÔNG TY
 118. [THẮC MẮC] Đóng bổ sung tiền BHXH
 119. Cách lập tờ khai TK1 cho lao động là người nước ngoài tjam gia BHXH
 120. Hồ sơ chuyển quận
 121. Tham gia bhyt Tự Nguyện
 122. [THẮC MẮC] Nơi đăng ký tham gia BHXH (Trụ sở chính hay chi nhánh)
 123. [THẮC MẮC] Thông báo kết quả đóng BHXH
 124. Thủ tục kích hoạt lại thẻ BHYT
 125. ĐÓNG BHXH CHO NGƯỜI ĐI HỌC Ở NƯỚC NGOÀI
 126. Hỏi về nghiệp vụ khai BHXH cho LĐ nước ngoài bằng phương thức giao dịch điện tử
 127. Tra thông tin quá trình tham gia bhxh
 128. [THẮC MẮC] Báo tăng sai số sổ BHXH
 129. [THẮC MẮC] GỘP SỔ BHXH
 130. Quy trình xem Thông tin quá trình tham gia BHXH theo website của BHXH
 131. [THẮC MẮC] HUONG DAN BAO GIAM KHONG LUONG VA NGHI BENH CAC TRUONG HOP DAC BIET
 132. Tra cứu thông tin quá trình tham gia Bảo hiểm xã hội
 133. BẢO HIỂM XÃ HỘI CỦA LAO ĐỘNG TRUNG QUÔC LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM NHƯNG ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI TRUNG QUỐC
 134. [THẮC MẮC] Phụ cấp An toàn vệ sinh viên có phải đóng BHXH?
 135. TRUY THU ĐÓNG BHXH
 136. [THẮC MẮC] Tham gia BHXH đối với NLD mới qua thử việc?
 137. Hỏi lịch sử đóng bị gián đoạn - mức đóng đúng
 138. [THẮC MẮC] Ghi sai số sổ bhxh khi báo giảm
 139. ĐÓNG TIỀN BHXH 01 LẦN ĐỂ ĐƯỢC HƯỞNG HƯU SỚM
 140. [THẮC MẮC] báo tăng lao động sau thai sản
 141. Thắc mắc số sổ của người lao động
 142. TRA CỨU MÃ ĐƠN VỊ CỦA DOANH NGHIỆP
 143. Trường hợp Doanh nghiệp tham gia BHXH cho người lao động nhưng người lao động lại không muốn tham gia BHXH
 144. [THẮC MẮC] Đống BHXH cho lao động đã đến tuổi hưu nhưng chưa đủ điều điện hưởng hưu trí
 145. [THẮC MẮC] Cách tra cứu mã đơn vị tham gia BHXH!
 146. Tra cứu mã số BHXH và mã hộ GĐ
 147. Gộp sổ bảo hiểm
 148. [THẮC MẮC] CÁCH KÊ KHAI THÔNG TIN BH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
 149. Mua bảo hiểm y tế cho người nước ngoài
 150. Tra cứu quá trình tham gia BHXH
 151. [THẮC MẮC] NLĐ được cử đi nước ngoài tham gia bảo hiểm như nào
 152. [THẮC MẮC] Tính lãi nộp chậm 3 ngày BHXH
 153. Thu 4.5% BHYT
 154. [THẮC MẮC] BHXH cho người nước ngoài
 155. Kết quả hồ sơ báo giảm
 156. Nơi cấp thẻ BHYT
 157. Về việc điều chỉnh mức lương đóng BHXH
 158. [THẮC MẮC] Giảm lao động nghỉ thai sản
 159. xin mã đơn vị doanh nghiệp
 160. [THẮC MẮC] KHông giảm BHXH được do bị trùng quá trình
 161. KHÔNG THỂ GỘP SỔ BHXH DO CÓ QUÁ TRÌNH ĐÓNG TRÙNG BHXH
 162. [THẮC MẮC] Mức lương đóng BHXH đối với NLĐ hưởng lương theo doanh số và KPI
 163. [THẮC MẮC] VỀ VIỆC TRUY THU BHXH
 164. BẢNG KÊ THAM GIA BHXH BẮT BUỘC TẠI ĐƠN VỊ
 165. Tra số sổ BH
 166. [THẮC MẮC] V\v Chậm nộp hồ sơ cấp kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu năm 2018
 167. [THẮC MẮC] HĐLĐ thử việc hoặc HĐLĐ thời vụ có đóng BHXH không?
 168. THỜI GIAN CHỐT SỔ BHXH
 169. Đóng bảo hiểm y tế giờ bao nhiêu %
 170. Nâng lương cho lao động nữ trong thời gian nghỉ thai sản
 171. [THẮC MẮC] Báo tăng lao động
 172. GHI NHẬN THỜI GIAN THAM GIA BHXH - BHYT
 173. THAY ĐỔI CƠ QUAN QUẢN LÝ BHXH
 174. Thắc mắc về thời gian đóng BHXH
 175. [THẮC MẮC] Hỏi về giảm mức đóng BHXH
 176. [THẮC MẮC] QUÁ TRÌNH THAM GIA TẠI ĐƠN VỊ
 177. [THẮC MẮC] Hồ sơ giảm trùng BHXH
 178. Mua bảo hiểm y tế
 179. Nop ho so 600a vao ngay 1
 180. [THẮC MẮC] Thắc mắc về việc đóng bảo hiểm
 181. Muốn mua bảo hiểm y tế nhưng không muốn đóng BHXH
 182. [THẮC MẮC] Báo giảm sai thời điểm
 183. [THẮC MẮC] Điều chỉnh tăng số tháng đóng bảo hiểm do báo tăng sai ngày
 184. Mua BHYT cho học sinh ngoài công lập
 185. [THẮC MẮC] Hỏi về thời gian quy định khi có điều chỉnh chức danh trong tháng
 186. Tra cứu cơ quan cấp BHXH
 187. Giảm lao động loại nào?
 188. [THẮC MẮC] BÁO GIẢM BHXH BỊ SAI THÁNG
 189. Thủ tục với cơ quan bảo hiểm khi sáp nhập doanh nghiệp
 190. [THẮC MẮC] Đóng tiền gia hạn thẻ BHYT khác nơi đăng ký ban đầu được không?!!
 191. Nghỉ không lương do bệnh có bị cắt thẻ BHYT hay không?
 192. Thắc mắc thời gian tính bảo hiểm xã hội
 193. hướng dẫn thủ tục điều chỉnh khi báo giảm LĐ sai thời gian
 194. Hỏi về bảo hiểm cho nhân viên thời vụ
 195. Thay đổi thông tin trên sổ BHXH
 196. [THẮC MẮC] ĐÓNG BHXH CHO LAO ĐỘNG NGHỈ ỐM ĐAU TRÊN 14 NGÀY
 197. [THẮC MẮC] Đóng BHXH cho nhân viên làm việc bán thời gian
 198. Báo tăng lao động nghỉ không lương đi làm lại
 199. [THẮC MẮC] THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ SỐ ĐIỆN THOẠI CÁ NHÂN TUY NHIÊN KHÔNG TRA CỨU ĐỦ QUÁ TRÌNH THAM GIA BHXH
 200. Không kê khai được qua phần mềm kê khai
 201. NLĐ đã có sổ BHXH nhưng không tra cứu được ở hệ thống
 202. HOÀN TRẢ THẺ BHYT
 203. [THẮC MẮC] THỜI GIAN BÁO GIẢM cho NGƯỜI LAO ĐỘNG
 204. [THẮC MẮC] THAY ĐỔI MỨC ĐÓNG BHXH GIỮA THÁNG
 205. [THẮC MẮC] Tra cứu mã số BHXH trên cổng thông tin điện tử Việt Nam
 206. [THẮC MẮC] Nghỉ không lương có thể đóng BHYT được không
 207. Tỷ giá USD khi nhận tiền lương bằng ngoại tệ
 208. Nhận tiền ảo hiểm thất nghiệp sau khi nghỉ việc
 209. Hỏi về vấn đề tham gia BHXH,BHYT,BHTN cho người nước ngoài
 210. NHỜ HỖ TRỢ TRA CỨU MÃ SỐ BHXH
 211. GỘP SỔ BHXH KHÔNG THÀNH CÔNG
 212. Hồ sơ cấp kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu 2019
 213. SỬA HỒ SƠ BÁO TĂNG ĐÃ QUA XỬ LÝ CỦA CQBH
 214. [THẮC MẮC] Mức lương đóng BHXH
 215. [THẮC MẮC] BHXH cho NLĐ làm việc 2 nơi
 216. [THẮC MẮC] Điều chỉnh quá trình đóng cho NV tại công ty đã ngừng hoạt động.
 217. [THẮC MẮC] Phụ cấp kiêm nhiệm có đóng BHXH bắt buộc không?
 218. [THẮC MẮC] Tiền lương bổ sung trả hàng quý, hàng năm có đóng BHXH không?
 219. Nghỉ dưỡng sau sinh, nghỉ dưỡng sau ốm, công <14 ngày
 220. [THẮC MẮC] Thủ tục bảo hiểm cho NV khi Công ty sáp nhập & thành lập Công ty mới
 221. Mức đóng BHXH đối với HĐLĐ 1-3 tháng
 222. CẤP MỚI BHYT
 223. Bảo hiểm y tế
 224. [THẮC MẮC] Về việc điều chỉnh thời gian đóng bỏ hiểm
 225. [THẮC MẮC] Chốt sổ BHXH và chờ bộ phận quản lý thu
 226. Thắc mắc về việc doanh nghiệp đóng bảo hiểm cho người lao động
 227. V/v Đóng BHXH trùng 2 lần
 228. Hỏi về hồ sơ điều chỉnh thời gian BHXH ngắt khoảng của Công ty.
 229. [THẮC MẮC] TRA THÔNG TIN SỔ BHXH
 230. Có được tiếp tục tham gia BHYT tại địa phương khi đã tham gia Bảo hiểm tư nhân bên ngoài hay không?
 231. XĂNG XE CÓ ĐÓNG BHXH KHÔNG?
 232. [THẮC MẮC] Báo giảm lý do thai sản được không?
 233. HỎI VỀ ĐIỀU CHỈNH MỨC LƯƠNG ĐÓNG BHXH
 234. [THẮC MẮC] HỎI VỀ ĐIỀU CHỈNH MỨC LƯƠNG ĐÓNG BHXH
 235. Thông Báo Chi Tiết Kết quả đóng BHXH
 236. [THẮC MẮC] XÁC ĐỊNH THỜI GIAN BÁO TĂNG BHXH
 237. [THẮC MẮC] Truy đóng tăng lương có bị tính lãi không, và tối đa là bao lâu thì bị tính lãi
 238. [THẮC MẮC] Báo tăng lao động trễ nhiều tháng
 239. Thẻ BHYT trẻ em
 240. [THẮC MẮC] Khai báo hệ số bảo lưu chức vụ trên iBHXH
 241. Cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi chuyển từ nơi này sang nơi khác.
 242. [THẮC MẮC] Thời gian gửi kết quả về công ty
 243. [THẮC MẮC] Số sổ BHXH khác với Mã số BHXH
 244. [THẮC MẮC] Báo giảm sai cho người lao động
 245. [THẮC MẮC] Điều chỉnh chức vụ
 246. [THẮC MẮC] Điều chỉnh lương nhưng không thay đổi mức đóng Bảo hiểm
 247. THẺ BHYT BỊ TẠM NGƯNG
 248. MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI
 249. [THẮC MẮC] HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH THỰC HIỆN TỜ KHAI AD
 250. Đóng trùng BHXH tại nhiều nơi