PDA

View Full Version : Bộ phận Sổ thẻTrang : 1 [2]

 1. [THẮC MẮC] PGNHS 320 và giải quyết hồ sơ điện tử PGNHS 600
 2. Tra cứu sổ sổ bảo hiểm và sổ bảo hiểm đã gửi về cho doanh nghiệp chưa
 3. Tra cứu sổ sổ bảo hiểm và sổ bảo hiểm đã gửi về cho doanh nghiệp chưa?
 4. [THẮC MẮC] Rà soát sổ BHXH
 5. [THẮC MẮC] Hỏi về việc trả kết quả BHXH
 6. [THẮC MẮC] Hỏi về Sổ BHXH đã được trả về đơn vị chưa
 7. [THẮC MẮC] Chưa được trả sổ BHXH sau khi nghỉ việc
 8. Hỏi về ngày nhận sổ bảo hiểm
 9. Chốt sổ BHXH sau khi đã được rà soát
 10. [THẮC MẮC] Về việc chốt sổ BHXH cho nhân viên nghỉ việc
 11. Cấp và gộp sổ BHXH khi có nhiều sổ đã nhận BHXH một lần.
 12. [THẮC MẮC] Chưa nhận thẻ BHYT của người lao động
 13. [THẮC MẮC] Xin hướng dẫn về thủ tục lấy lại sổ BHXH
 14. [THẮC MẮC] Tra cứu kết quả hồ sơ 305 và sổ BHXH chưa được trả về đơn vị
 15. [THẮC MẮC] sổ BHXH
 16. Xin thông tin quá trình đóng bảo hiểm
 17. Tra cứu hồ sơ BHXH
 18. [THẮC MẮC] Sổ BHXH bị mất - Thẻ BHYT 3 tháng 10-12 - Gia hạn thẻ năm 2018
 19. Thủ tục chốt sổ sau khi đã bàn giao sổ cho NLĐ
 20. [THẮC MẮC] Hỏi mã số BHXH !!!
 21. [THẮC MẮC] Thời gian nhận thẻ BHYT năm 2018
 22. Chốt sổ BHXH
 23. Tra cứu quá trình tham gia BHXH
 24. [THẮC MẮC] Về việc chốt sổ bhxh và gộp sổ bhxh cho nhân viên
 25. [THẮC MẮC] Nhận thiếu thẻ BHYT 2018
 26. [THẮC MẮC] Nhận thiếu thẻ BHYT 2018
 27. [THẮC MẮC] Hồ sơ 305: Xin cấp lại sổ bhxh
 28. V/v: Gộp sổ BHXH
 29. [THẮC MẮC] V/v: Thiếu thẻ BHYT 2018
 30. [THẮC MẮC] V/v Thẻ BHYT trùng hạn
 31. [THẮC MẮC] chốt sổ bhxh
 32. Thời điểm đủ 5 năm liên tục
 33. [THẮC MẮC] Hỏi về thông tin sổ BHXH đã được gửi về đơn vị chưa?
 34. [THẮC MẮC] Tra cứu hồ sơ đã được gửi về cho đơn vị chưa?
 35. Sổ BHXH đã được chốt hay chưa
 36. Chốt sổ bhxh
 37. Thủ tục bảo giảm trùng (01 tháng tham gia BHXH)
 38. tra cứ xem đã chốt sổ chưa
 39. [THẮC MẮC] Báo tăng từ tháng 11/2017 nhưng đến nay chưa được cấp thẻ BHYT
 40. Hỏi về thời hạn sử dụng của thẻ BHYT tại doanh nghiệp
 41. kiểm tra kết quả chốt sổ và cấp lại sổ
 42. V/v cấp thẻ BHYT
 43. [THẮC MẮC] Tra cứu sổ bhxh
 44. Tra cứu sổ BHXH được chốt chưa
 45. [THẮC MẮC] BHXH Q1 chốt sai
 46. Kết quả giải quyết hồ sơ rà soát sổ BHXH
 47. [THẮC MẮC] Kết quả hồ sơ cấp mất sổ
 48. [THẮC MẮC] Chốt sổ BHXH
 49. [THẮC MẮC] Giúp e tra xem đã chốt sổ BHXH chưa ạ
 50. CHỐT SỔ BHXH - không nhận được tờ bìa
 51. [THẮC MẮC] PGN 620 Chốt sổ BHXH cho NLD nghỉ việc
 52. [THẮC MẮC]Chưa nhận được sổ BHXH sau khi chốt sổ cho NLĐ
 53. Quá trình tham gia bảo hiểm
 54. [THẮC MẮC] Điều chỉnh số CMND bị sai trên sổ BHXH
 55. [THẮC MẮC] Tra số cmnd trên c13 không được
 56. [THẮC MẮC] Xin kiểm tra giúp em sổ BHXH đã được chốt chưa ạ
 57. [THẮC MẮC] Kiểm tra hồ sơ
 58. [THẮC MẮC] CHốt sổ bảo hiểm xã hội
 59. [THẮC MẮC] Hồ sơ điều chỉnh số CMND sai số trên sổ BHXH
 60. [THẮC MẮC] Chốt sổ BHXH
 61. Tìm số số bảo hiểm xã hội
 62. [THẮC MẮC] Vấn đề lấy lại sổ BHXH
 63. [THẮC MẮC] Hỏi về thủ tục chốt sổ và tình trạng sổ BHXH Q1
 64. [THẮC MẮC] Tra cứu mã đơn vị (GẤP)
 65. Đổi thời điểm hưởng đủ 05 năm liên tục
 66. [THẮC MẮC] Giấy tờ cần thiết để chỉnh sửa thời gian hưởng 5 năm bảo hiểm y tế??
 67. [THẮC MẮC] hỏi về thủ tục giải quyết Trùng bhyt bắt buộc và bhyt tự nguyện. Quận 1
 68. Thời gian chốt sổ BHXH quá lâu
 69. [THẮC MẮC] Kiểm tra hồ sơ chốt sổ BHXH (đơn vị TA9471A)
 70. [THẮC MẮC] Chốt sổ bhxh
 71. Nhờ kiểm tra BHXH đang ở quận nào?
 72. kết qua HS cấp lại thẻ BHYT
 73. Tình trạng sổ BHXH
 74. [THẮC MẮC] Hỏi về chốt sổ BHXH
 75. [THẮC MẮC] Hỏi tình trạng chốt sổ BHXH
 76. Mã bệnh viện không cấp thẻ
 77. Trợ cấp thất nghiệp chưa được cộng dồn
 78. Cho em hỏi về tình trạng chốt sổ BHXH
 79. [THẮC MẮC] TRA CỨU GẤP""Báo Tăng lao động từ tháng 03 mà đến nay vẫn chưa nhận được sổ, thẻ""
 80. Chốt sổ BHXH trong thời gian chờ trả sổ
 81. Tra cứu quá trình đóng bảo hiểm xã hội
 82. [THẮC MẮC] Chốt sổ BHXH trong thời gian chờ trả sổ
 83. Chốt sổ BHXH
 84. Chốt sổ BHXH
 85. [THẮC MẮC] Chốt sổ BHXH
 86. Thẻ BHYT bị trùng hạn
 87. Hỏi về tình trạng cấp lại sổ BHXH do làm mất và đổi thẻ BHYT thời điểm hưởng đủ 5 năm liên tục
 88. Về thẻ bhyt
 89. Chốt sổ BHXH khi nộp sổ rà soát
 90. Kiểm tra sổ bhxh đã chốt hay chưa
 91. [Thắc mắc] Sổ bảo hiểm xã hội đang được lưu trữ tại đâu?
 92. [THẮC MẮC] Nhờ anh chị kiểm tra tình trạng sổ bảo hiểm này đã được chốt chưa?? Và hiện có được lưu giữ ở cơ quan không ạ?
 93. Nhờ Anh/ Chị tra giúp em sổ BHXH đang lưu trữ ở cơ quan nào?
 94. Báo tăng từ tháng 01/2018 nhưng đến nay chưa được cấp thẻ BHYT
 95. Chưa nhận được sổ BHXH sau khi chốt sổ cho NLĐ
 96. [THẮC MẮC] Kết quả chốt sổ của đơn vị
 97. Sai số sổ BHXH trên hệ thống
 98. [THẮC MẮC] Mất sổ bhxh và muốn cấp lại
 99. Nhờ bảo hiểm xã hội quận 1 tra xem sổ bảo hiểm của nhân viên đã trả về cho đơn vị hay chưa
 100. [THẮC MẮC] Nhờ tra cứu quá trình tham gia BHXH
 101. Đóng bảo hiểm nhưng vẫn chưa được cấp sổ và thẻ BHYT
 102. [Thắc mắc] Công ty cũ không trả sổ bảo hiểm
 103. Bảo hiểm kết sổ sai
 104. [THẮC MẮC] Thời gian chốt sổ BHXH
 105. [THẮC MẮC] Thiếu quá trình BHXH
 106. [THẮC MẮC] Gia hạn thẻ BHYT 6 tháng cuối năm 2018
 107. Cấp thẻ BHYT
 108. [THẮC MẮC] Xin hỏi sổ BhXh đã gửi về công ty chưa?
 109. [THẮC MẮC] Xin hỏi sổ BhXh đã gửi về công ty chưa?
 110. [THẮC MẮC] Hủy quá trình tham gia
 111. Xin hỏi sổ BhXh đã gửi về công ty chưa?
 112. kiểm tra tình hình chốt sổ
 113. Chốt hồ sơ + báo tăng mới
 114. Chốt sổ thiếu tháng do đóng thiếu tiền
 115. Cấp lại sổ BHXH do làm mất
 116. Điều chỉnh số CMND sau khi nộp hồ sơ rà soát sổ BHXH
 117. [THẮC MẮC] Chốt sổ BHXH
 118. [THẮC MẮC] Thông tin về chốt sổ bảo hiểm
 119. [THẮC MẮC] Không truy cập được trang web http://c13.bhxhtphcm.gov.vn
 120. chốt sổ bhxh
 121. [THẮC MẮC] Chốt sổ bảo hiểm xã hội
 122. Nhờ hỗ trợ kiểm tra chốt sổ BHXH
 123. [THẮC MẮC] Kết quả chốt sổ của đơn vị
 124. Hỏi về tình hình cấp lại sổ và chốt sổ
 125. Nhờ tra cứu số sổ bảo hiểm và xin cấp lại sổ
 126. Hồ sơ rà soát sổ BHXH
 127. [THẮC MẮC] Cấp lại sổ BHXH do mất
 128. [THẮC MẮC] Tờ rời chốt sổ bị sai
 129. [THẮC MẮC] Danh sách thẻ gia hạn bổ sung trùng hạn
 130. [THẮC MẮC] Tìm lại sổ bhxh
 131. [THẮC MẮC] Trợ giúp - xin mã số bhxh
 132. [THẮC MẮC] Trợ giúp - xin mã số bhxh
 133. [THẮC MẮC] Hỏi về sổ BH số 7910390818 đã chốt hay chưa
 134. [THẮC MẮC] Thắc mắc danh sách gia hạn bổ sung trùng hạn
 135. [THẮC MẮC] Sổ bhxh bị thất lạc
 136. Kiểm tra kết quả hồ sơ 610 và 612
 137. Chưa nhận được thẻ bảo hiểm y tế
 138. [THẮC MẮC] Báo mất BHXH
 139. Báo mất BHXH
 140. Người lao động có 2 số sổ bhxh
 141. Cấp mới sổ và thẻ BHXH
 142. Báo tăng nhưng chưa nhận được thẻ BHYT
 143. [THẮC MẮC] đơn vị yv0284a v/v chốt sổ bh
 144. Hỏi về hồ sơ báo tăng cho nhân viên sau khi chuyển quận
 145. [THẮC MẮC] Chốt sổ bhxh cho người lao động đơn vị yv0284a
 146. Tra cứu quá trình tham gia bhxh
 147. [THẮC MẮC] Kiểm tra hồ sơ làm lại số BHXH
 148. Phiếu đối chiếu quá trình đóng bảo hiểm xã hội_mẫu 03
 149. [THẮC MẮC] Xin hướng dẫn cấp sổ BHXH.
 150. Tra cứu quá trình đóng bảo hiểm
 151. Xin quá trình đóng BHXH của các nhân viên trong CTy
 152. Quá trình tham gia BHYT liên tục
 153. Thông tin chốt sổ bảo hiểm
 154. Kiểm tra cấp lại tờ bìa sổ BHXH
 155. Tra cứu thời gian đóng và số tiền đóng bảo hiểm
 156. Nhờ tra cứu quá trình tham gia BHXH
 157. Cấp lại thẻ BHYT
 158. HỎI: Quá trình tham gia BHXH và thủ tục người lao động tự chốt sổ ?
 159. [THẮC MẮC] Xin ngày cấp sổ và nơi cấp sổ BHXH ạ
 160. [THẮC MẮC] ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI TỜ RỜI SỔ CỦA NĂM 2018
 161. CẤP TỜ RỜI NĂM 2018 ĐƠN VỊ TW0190A
 162. [THẮC MẮC] Tra cứu ms đơn vị tham gia bhxm
 163. [THẮC MẮC] Tra cứu mã số BHXH & thất lạc sổ BHXH
 164. Chốt sổ BHXH
 165. [THẮC MẮC] THÔNG TIN ĐỊA CHỈ NƠI LÀM VIỆC TRÊN TỜ RỜI BHXH
 166. [THẮC MẮC] CHƯA NHẬN ĐƯỢC THẺ BHYT & BÌA SỔ BHXH CHO NGƯỜI CẤP MỚI
 167. [THẮC MẮC] Nhờ anh chị tư vấn đề chốt sổ ở công ty cũ đã đóng cửa
 168. Chốt sổ bảo hiểm xã hội
 169. [THẮC MẮC] Chốt sổ BHXH nhưng không nhận được tờ rời (ĐV TW3386A)
 170. ĐÃ CÓ SỔ BHXH HAY CHƯA?
 171. CÓ 2 SỔ BẢO HIỂM THEO SỐ SỔ VÀ MÃ SỐ BHXH
 172. RÀ SOÁT SỔ BHXH THEO CÔNG VĂN 1217/BHXH-CST
 173. Chưa nhận được sổ BHXH
 174. Chốt sổ Bảo hiểm
 175. Xin hỗ trợ tự chốt sổ BHXH
 176. Chốt sổ BHXH
 177. Xin mã số sổ BHXH
 178. ĐÃ CÓ SỔ BHXH HAY CHƯA?
 179. chốt sổ BHXH
 180. GỘP SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI
 181. chốt sổ và truy thu BHXH
 182. Kiểm tra sổ BHXH đang ở đâu
 183. [THẮC MẮC] Xin xác nhận thời gian tham gia BHXH
 184. Đổi thẻ BHYT