PDA

View Full Version : Bộ phận Sổ thẻTrang : [1] 2

 1. Chốt sổ bảo hiểm
 2. Tra cứu quá trình đóng bảo hiểm xã hội
 3. công ty không chịu chốt sổ BHXH và trả sổ
 4. Gia hạn thẻ BHYT
 5. Hỏi về số sổ BHXH
 6. V/v: Mất sổ BHXH
 7. Hỏi về việc gọp sổ BHXH.
 8. xác nhận quá trình đóng BHXH
 9. xin cấp lại sổ BHXH
 10. xin cấp lại sổ BHXH do công ty làm việc trước đây chưa chốt sổ và đã làm mất
 11. Cấp lại sổ BHXH sau khi nhận trợ cấp BHXH 1 lần
 12. hỏi về số sổ bảo hiểm xã hội
 13. Cung cấp quá trình tham gia bhxh
 14. [THẮC MẮC] Kính nhờ kiểm tra chốt sổ BHXH
 15. tra cứu quá trình đóng của người lao động
 16. Công ty không chốt sổ bhxh
 17. chuyen cau hoi
 18. cấp sổ mới đã hưởng trợ cấp 1 lần
 19. [THẮC MẮC] Tra cứu chốt sổ BHXH
 20. [THẮC MẮC] Kiểm tra chốt sổ BHXH
 21. nhận sổ
 22. [THẮC MẮC] Tra cứu số sổ bhxh
 23. [THẮC MẮC] Xin cấp sổ sổ bhxh
 24. [THẮC MẮC] Hồ sơ 309 - Trả sổ BHXH của NLĐ đã nghỉ việc trên 12 tháng không đến nhận sổ
 25. [THẮC MẮC] Chốt sổ BHXH
 26. Tra cứu quá trình đóng BHXH.
 27. Tra cứu quá trình đóng BHXH nợ BHXH
 28. Xin xác nhận quá trình đóng bhxh
 29. [THẮC MẮC] cho em hỏi số sổ BHXH qua CMND
 30. Hỏi số sổ BHXH qua CMND
 31. [THẮC MẮC] Hỏi số sổ BHXH
 32. [THẮC MẮC] Hỏi số BHXH qua CMND
 33. Hỏi số sổ BHXH qua CMND
 34. Hỏi số BHXH qua CMND
 35. [THẮC MẮC] Hỏi số sổ bảo hiểm, thời gian tham gia bảo hiểm
 36. [THẮC MẮC] Hỏi số BHXH qua CMND
 37. Xin số sổ bhxh
 38. Tra cứu số sổ bảo hiểm
 39. nho tra so so BHXH qua cmnd
 40. [THẮC MẮC] xin số sổ BHXH
 41. [THẮC MẮC] Tra số sổ BHXH qua CMND
 42. [THẮC MẮC] Xin số sổ bhxh
 43. [THẮC MẮC] Nhờ hỗ trợ tra số sổ BHXH, BHYT
 44. Tra cứu kết quả đống bảo hiểm C13-TS
 45. [THẮC MẮC] Tra cứu thông tin BHXH và lấy lại sổ BHXH
 46. [THẮC MẮC] Không thể tra cứu thông tin đóng BHXH, BHYT và BHTN trên trang http://c13.bhxhtphcm.gov.vn/
 47. [THẮC MẮC] Xin số sổ bhxh
 48. Kiểm tra chốt sổ bhxh
 49. [THẮC MẮC] Xin thông tin quá trình tham gia BHXH
 50. Điều chỉnh sai thông tin số sổ BHXH
 51. Gia hạn thẻ BHYT thay đổi nơi khám chữa bệnh
 52. [THẮC MẮC] Số sổ bhxh
 53. [THẮC MẮC] V/v tham gia bhyt
 54. [THẮC MẮC] Xin tra cứu số BHXH
 55. [THẮC MẮC] Xin tra lại số BHXH
 56. [THẮC MẮC] Xin số sổ BHXH
 57. [THẮC MẮC] Xin tra cứu số sổ bhxh
 58. [THẮC MẮC] Gia hạn tự động thẻ BHYT năm 2017
 59. [THẮC MẮC] Xin tra cứu giúp thông tin BHXH
 60. [THẮC MẮC] Xin tra cứu giúp thông tin BHXH
 61. Hỏi về việc cấp sổ bhxh
 62. [THẮC MẮC] Mong ad tra cứu giúp mình số sổ BHXH
 63. Không thể tra cứu thông tin đóng BHXH, BHYT và BHTN trên trang http://c13.bhxhtphcm.gov.vn/
 64. Không thể tra cứu thông tin đóng BHXH, BHYT và BHTN trên trang http://c13.bhxhtphcm.gov.vn/
 65. [THẮC MẮC] Nhờ kiểm tra và cập nhật dữ liệu trang web http://c13.bhxhtphcm.gov.vn/
 66. Xin hướng dẫn cấp thẻ tạm thời vì NLĐ đi cấp cứu
 67. Nhờ tra thông tin BHXH
 68. Xin tra giúp thông tin đóng BHXH CMND số 020834233
 69. [THẮC MẮC] Xin vui lòng cấp số sổ BHXH
 70. [THẮC MẮC] Tra cứu số sổ bảo hiểm xã hội
 71. Xin thộng tin số sổ BHXH và hỏi về chốt sổ BHXH
 72. [THẮC MẮC] Tra cứu đã chốt sổ bảo hiểm xã hội
 73. Cấp gia hạn thẻ 2017
 74. [THẮC MẮC] Hỏi về thông tin chốt sổ BHXH
 75. Tra cứu quá trình đóng BHXH và cấp sổ mới
 76. [THẮC MẮC] Tra cứu thông tin Bảo hiểm xã hội
 77. [THẮC MẮC] Thủ tục làm hồ sơ cấp lại sổ BHXH khi đã hưởng hết chế độ
 78. [THẮC MẮC] Tra cứu thông tin Bảo hiểm xã hội
 79. [THẮC MẮC] Tra cứu qua trình đóng bảo hiểm
 80. Hỏi về việc chốt và trả sổ bảo hiểm
 81. Đăng ký nơi KCB Ban đầu khác tỉnh
 82. [THẮC MẮC] Thắc mắc thời hạn thẻ bhyt 2017
 83. [THẮC MẮC] Về việc chốt sổ BHXH.
 84. [THẮC MẮC] Mất sổ bảo hiểm, hai tháng giải quyết vẫn chưa có kết quả
 85. [THẮC MẮC] cung cấp thông tin cần thiết làm lại sổ BHXH bị mất
 86. [THẮC MẮC] Tra cứu số sổ BHXH bằng CMND
 87. Cần hỗ trợ tra cứu thời gian đong sổ bhxh cá nhân
 88. Xin tra cứu số sổ BHXH
 89. Tra cứu số sổ bhxh bằng cmnd
 90. [THẮC MẮC] Tra cứu quá trình đóng BHXH
 91. Xin hỏi về thông tin sổ BẢO HIỂM XÃ HỘI
 92. [THẮC MẮC] Xin tra cứu thông tin quá trình đóng BHXH
 93. V/v Trích Lục Sổ BHXH
 94. điều chỉnh thông tin và gộp sổ
 95. Tra cứu số sổ bảo hiểm xã hội
 96. Kiểm tra sổ BHXH hiện lưu giữ ở đâu và đã chốt sổ hay chưa
 97. [THẮC MẮC] Thắc mắc về việc chốt sổ và nhận lại sổ
 98. Vui lòng Kiểm tra tình trạng sổ BHXH hiện tại và tư vấn làm sổ mới
 99. Tra cứu thông tin trên c13 khác với trên sổ bảo hiểm
 100. Mất sổ bhxh
 101. [THẮC MẮC] TRa cứu quá trình đóng BHXH
 102. [THẮC MẮC] Xin mã thẻ bảo hiểm y tế vì thất lạc
 103. [THẮC MẮC] Chốt sổ bảo hiểm
 104. [THẮC MẮC] Tra cứu thông tin đóng BHXH, BHYT và BHTN trên trang http://c13.bhxhtphcm.gov.vn/
 105. Không chốt được sổ do thiếu tờ rời
 106. Qúa Trình tham gia BHXH
 107. Thời gian tham gia BHXH
 108. [THẮC MẮC] Trả thẻ BHYT
 109. [THẮC MẮC] Xin tra cứu thông tin số sổ
 110. Phiếu rà soát lại sổ BHXH
 111. [THẮC MẮC] Xin tra cứu số thẻ BHXH
 112. Tra cứu quá trình đóng BHXH
 113. Tra cứu quá trình đóng bhxh
 114. [THẮC MẮC] Xin tra cứu thông tin số sổ
 115. [THẮC MẮC] Xin số sổ BHXH
 116. Xin số sổ BHXH
 117. Chốt sổ bảo hiểm
 118. [THẮC MẮC] Xin số sổ BHXH của cá nhân
 119. Xin số sổ BHXH
 120. [THẮC MẮC] Xin số sổ bh
 121. thẻ BHYT ghi sai địa chỉ tạm trú của người lao động
 122. Số sổ BHXH
 123. Kiểm tra sổ bhxh
 124. Lỗi khi tra cứu thông tin BHXH, BHYT, BHTN
 125. Xin số thẻ BHXH
 126. Kiểm tra số sổ BHXH
 127. [THẮC MẮC] Lấy Lại Sổ BHXH Cũ Để Cộng Gộp
 128. Nhờ tra cứu thông tin đóng BHXH
 129. Lỗi khi tra cứu thông tin BHXH, BHYT, BHTN
 130. [THẮC MẮC] Xin số bảo hiểm xã hội
 131. [THẮC MẮC] Tình trạng giải quyết hồ sơ sổ BHXH
 132. Hỏi về việc chốt sổ và trả sổ bhxh
 133. Thẻ BHYT ghi sai thời điểm đủ 5 năm liên tục, địa chỉ
 134. [THẮC MẮC] Nhờ tra cứu số sổ BHXH
 135. [THẮC MẮC] Gia hạn thẻ quý 2/2017
 136. Trả thẻ BHYT 2 lần
 137. Thời gian thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tháng 7 năm 2017
 138. Tình trạng cấp lại sổ BHXH và gia hạn thẻ BHYT
 139. xin tra cứu về quá trình đóng bảo hiểm y tế của tôi
 140. Tra cứu thông tin đóng bảo hiểm xã hội bị báo lỗi.
 141. Gia hạn thiếu thẻ BHYT
 142. [THẮC MẮC] Gia hạn Bảo hiểm y tế
 143. [THẮC MẮC] Nhờ tra cứu số sổ bhxh
 144. Gian Hạn thẻ BHYT
 145. [THẮC MẮC] Gia hạn thẻ nhận bị thiếu
 146. [THẮC MẮC] Nhờ tra cứu số sổ bhxh và tư vấn rút sổ
 147. thẻ BHYT không được gia hạn do bệnh viện đăng ký KCB không ký HĐ với BHYT
 148. Tra cứu bhxh - bhyt - bhtn bằng cmnd
 149. [THẮC MẮC] Cho em xin lại số sổ bảo hiểm ạ. Em không biết sổ bảo hiểm ở quận nào nữa
 150. [THẮC MẮC] Cho em xin lại số sổ bảo hiểm ạ. Em không biết sổ bảo hiểm ở quận nào nữa
 151. Đổi thẻ BHYT do sai thời điểm đủ 5 năm liên tục
 152. Thay đổi nơi khám chữa bệnh
 153. Kiểm tra hồ sơ chốt sổ BHXH
 154. Khám bệnh khi chưa nhận được thẻ bhyt
 155. [THẮC MẮC] Thời hạn đóng bhyt 5 năm liên tục
 156. [THẮC MẮC] Tra cứu quá trình đóng bhxh
 157. QUá trình tham gia BHXH
 158. Chốt sổ Bảo hiểm xã hội
 159. [THẮC MẮC] Thời gian tham gia bảo hiểm
 160. Hướng dẫn thủ tục chốt sổ bhxh khi nld có hai sổ bhxh
 161. Tra cứu số sổ BHXH qua số CMND
 162. [THẮC MẮC] Đăng ký nơi KCB ban đầu tại tỉnh khác
 163. Hồ sơ và thời gian trường hợp điều chỉnh quyền lợi khám, chữa bệnh cao hơn của thẻ bhyt
 164. Nhờ tra cứu quá trình đóng BHXH
 165. [THẮC MẮC] Quy trình chốt sổ BHXH
 166. Tra cứu số sổ BHXH
 167. Liên quan đến hồ sơ 320 rà soát sổ BHXH theo PGN320
 168. [THẮC MẮC] Hỏi về hồ sơ lấy lại sổ BHXH
 169. Tra cứu số sổ BHXH qua số CMND
 170. [THẮC MẮC] Tình trạng giải quyết hồ sơ rà soát sổ BHXH - PGNHS 320
 171. xin hỏi số sổ BHXH
 172. Nhờ Kiểm Tra Quá Trình Đóng Bảo Hiểm Xã Hội
 173. Tra cứu quá trình đóng bảo hiểm xã hội
 174. Tra cứu quá trình đóng bảo hiểm xã hội
 175. Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội đã mất
 176. Hỏi về tình trạng xử lý Hồ Sơ 320 Rà soat sổ BHXH
 177. Hồ sơ 320
 178. Sổ BHXH chưa được trả
 179. Tra cứu số sổ BHXH
 180. Truy cứu quá trình đóng bảo hiểm xã hội
 181. Hỏi về việc rà soát sổ BHXH
 182. Xin được hướng dẫn chốt sổ bảo hiểm khi công ty không trả sổ
 183. [THẮC MẮC] Hồ sơ chốt sổ và đã trả về đơn vị chưa
 184. [THẮC MẮC] Thủ tục rà soát sổ BHXH hồ sơ 320
 185. Về việc cấp mới sổ BHXH
 186. PGNHS 320-kết quả giải quyết hồ sơ 320
 187. Xin cấp lại sổ BHXH do bị mất và điều chỉnh thông tin trên thẻ BHYT
 188. [THẮC MẮC] Doanh nghiệp thiếu tiền BHXH không chốt sổ được
 189. Kết quả giải quyết hồ sơ 320
 190. Tình trạng sổ BHXH - Nhờ tra cứu số sổ BHXH
 191. Xin số sổ bhxh của nhân viên
 192. PGNHS 320-kết quả giải quyết hồ sơ 320
 193. Nhờ tra cứu số BHXH
 194. Tình trạng sổ BHXH - Nhờ tra cứu số sổ BHXH
 195. Cấp lại thẻ BHYT do sai thời điểm đủ 05 năm liên tục
 196. Cấp lại thẻ BHYT do sai thời điểm đủ 5 năm liên tục
 197. [THẮC MẮC] Hủy quá trình tham gia bảo hiểm
 198. Chốt sổ bảo hiểm
 199. [THẮC MẮC] Hủy quá trình tham gia bảo hiểm
 200. [THẮC MẮC] Chốt sổ bhxh
 201. Hướng dẫn rà soát sổ bhxh trước khi chuyển quận
 202. [THẮC MẮC] NLĐ chưa có sổ nhưng chưa được cấp sổ
 203. [THẮC MẮC] NLĐ chưa có sổ nhưng chưa được cấp sổ
 204. [THẮC MẮC] Thời điểm đủ 5 năm liên tục
 205. [THẮC MẮC] Tra cứu số sổ BHXH bị mất!
 206. 【yn0130a】 - kết quả xử lý hồ sơ 320
 207. Hỏi về quá trình đóng BHXH
 208. Cấp sổ bảo hiểm xã hội
 209. Mất sổ và gộp sổ
 210. Xin hỏi số sổ BHXH
 211. tra cứu hạn thẻ bhyt
 212. [THẮC MẮC] NLĐ chưa có sổ nhưng chưa được cấp sổ
 213. [THẮC MẮC] NLĐ đã báo tăng nhưng chưa được nhận được sổ
 214. [THẮC MẮC] NLĐ báo tăng nhưng chưa nhận được sổ BHXH
 215. Tra cứu hồ sơ nộp cấp lại tờ rời
 216. tra cứu số sổ BHXH
 217. Tra cứu số sổ BHXH bằng số CMND
 218. Tình trạng sổ BHXH - Nhờ tra cứu số sổ BHXH
 219. V/v: Không nhận được thẻ BHYT dù đã đóng tiền đầy đủ
 220. [THẮC MẮC] Xin số sổ BHXH
 221. [THẮC MẮC] Tra cứu chốt sổ BHXH
 222. [THẮC MẮC] Kết quả hồ sơ 320
 223. BHYT bao trùng mã tỉnh
 224. Tra cứu quá trình tham gia bhxh trên c13
 225. [THẮC MẮC] Tra cứu quá trình đóng bhxh
 226. Đã đóng BHXH nhưng chưa được cấp BHYT
 227. Cấp lại thẻ bhyt do chưa đồng bộ
 228. [THẮC MẮC] Báo tăng lao động thành công, thanh toán tiền BHXH hàng tháng nhưng NLĐ chưa được cấp sổ
 229. Thẻ BHYT
 230. Cấp thẻ BHYT
 231. Thời hạn nhận thẻ bhyt
 232. [THẮC MẮC] hồ sơ chốt sổ BHXH
 233. [THẮC MẮC] Tra cứu sổ bhxh và chốt sổ bhxh
 234. [THẮC MẮC] Cấp thẻ bhyt thiếu
 235. [THẮC MẮC] Tra cứu Số sổ BHXH bằng Chứng minh nhân dân
 236. [THẮC MẮC] Báo tăng chưa nhận được sổ BHXH, thẻ BHYT.
 237. hướng dẫn cấp lại sổ BHXH
 238. kiểm tra thời gia đóng BHXH
 239. Tra cứu số sổ bảo hiểm xã hội
 240. Cấp thẻ BHYT
 241. Nhờ tra cứu quá trình tham gia bảo hiểm xã hội
 242. [THẮC MẮC] Kết quả BHXH
 243. [THẮC MẮC] Kết quả hồ sơ 320
 244. [THẮC MẮC] Kết quả hồ sơ 320
 245. [THẮC MẮC] PGNHS 320-kết quả giải quyết hồ sơ 320
 246. [THẮC MẮC] Nộp hồ sơ chốt sổ mà không có sổ bhxh
 247. [THẮC MẮC] Sổ bhxh
 248. Tra cứu số sổ BHXH
 249. [THẮC MẮC] Thay đổi nơi khám chữa bệnh
 250. Tra cứu số sổ và quá trình tham gia BHXH