PDA

View Full Version : Bộ phận Quản lý Thu 1. Kết quả đóng bh mẫu c12
 2. Thay đổi tên công ty
 3. Nhờ hỗ trợ hồ sơ đã nộp ghi sai sót thông tin
 4. đóng 1% quỹ tnlđ, bệnh nghề nghiệp
 5. Gia hạn thẻ BHYT
 6. Truy thu tiền BHYT
 7. V/v trả thẻ BHYT
 8. không báo tăng lao động được?
 9. Thu BHXH,BHYT,BHTN - Báo giảm lao động
 10. Đăng ký BHYT bắt buộc cho trưởng Văn phòng đại diện
 11. Hỏi số thẻ BHXH
 12. [THẮC MẮC] Đăng ký BHYT cho người nước ngoài
 13. Cấp mới
 14. Cấp mới
 15. Nơi đăng ký bhxh cho nhân viên (1)
 16. Đóng BHXH ở công ty dưới 10 lao động
 17. Cung cấp thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN
 18. Lấy mẫu C12-ts.
 19. Cập nhật số tài khoản ngân hàng của người lao động.
 20. [THẮC MẮC] Doanh nghiệp không báo giảm BHXH cho nhân viên nghỉ việc
 21. đóng bhyt cho lao động nghỉ thai sản
 22. [THẮC MẮC] Thủ tục đối với BHXH khi đơn vị thay đổi tên và mã số thuế
 23. [THẮC MẮC] Về truy thu bảo hiểm xã hội và thay đổi tên, MST công ty
 24. [THẮC MẮC] Lương căn bản tăng ảnh hướng thế nào đến BHXH & BHTN?
 25. Danh sách gia hạn tự động thẻ BHYT năm 2017
 26. [THẮC MẮC] Gia hạn thẻ bhyt
 27. Gia hạn thẻ BHYT năm 2017
 28. [THẮC MẮC] Nhận Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu C12-TS)
 29. [THẮC MẮC] Báo thay đổi mức đóng do tỷ giá thay đổi
 30. Hỏi về thẻ bhyt
 31. đóng tiền bhxh-yt-tn cho bhxh quận 1 từ tài khoàn cá nhân?
 32. [THẮC MẮC] Lấy thông báo kết báo kết quả đóng BHXH (Mẫu C12/TS)
 33. Cập nhật bhxh
 34. Về lập hồ sơ khai báo thay đổi thông tin cá nhân người lao động
 35. [THẮC MẮC] Về việc tham gia đóng bảo hiểm
 36. Cấp số sổ mới
 37. Đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu
 38. [THẮC MẮC] Nhận bản đối chiếu thu nộp BHXH, BHYT
 39. [THẮC MẮC] đơn vị không nhận được thông báo c12-ts
 40. [THẮC MẮC] Không nhận được thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN
 41. [THẮC MẮC] điều chỉnh ngày báo giảm thai sản
 42. [THẮC MẮC] Hồ Sơ Báo Giảm Lao Động Gửi Qua Bưu Điện
 43. Tra cứu thông tin BHXH
 44. điều chỉnh ngày báo giảm thai sản
 45. [THẮC MẮC] Hồ sơ doanh nghiệp tham gia BHXH lần đầu và việc đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu
 46. Hs 103 - đjều chỉnh ngày báo giảm thai sản
 47. Y/C Gửi Thông báo kết quả đóng BH T3/2017
 48. Xin giữ thẻ BHYT khi thôi việc
 49. Xin mẫu C12-TS
 50. Tra cứu quá trình đóng bhtn
 51. Điều chỉnh báo giảm thai sản (14 ngày)
 52. Tra cứu quá trình đóng BHXH
 53. [THẮC MẮC] Địa chỉ mail nhận thông báo BHXH
 54. [THẮC MẮC] Gửi hồ sơ 103 gia hạn thẻ BHYT 6 tháng cuối năm 2017
 55. [THẮC MẮC] Thay đổi email nhận thông báo
 56. [Thắc mắc] Tăng, giảm lao động
 57. [THẮC MẮC] Nhận thông báo kết quả đóng bảo hiểm
 58. [THẮC MẮC] Lập hồ sơ cấp lại sổ BHXH do điều chỉnh thông tin nhân thân
 59. Thời gián báo giảm hẳn lao động để không phải đóng bhyt
 60. Hỏi về Hồ sơ cấp mã đơn vị lần đầu tham gia .
 61. [THẮC MẮC] V/v đong bhxh trong thời gian thực tập
 62. [THẮC MẮC] Đóng BHXH, BHYT cho NLĐ như thế nào khi đã chốt sổ BHXH?
 63. [THẮC MẮC] Đơn vị không nhận được thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT
 64. Gấp: Đã làm thủ tục điều chỉnh số CMND cách đây 02 tháng trên hệ thống không cập nhật
 65. Báo tăng lao động
 66. [THẮC MẮC] Mức lương đóng BHXH ?
 67. Báo tăng muộn
 68. Thông báo đóng BHXH trên website bị sai
 69. [THẮC MẮC] Địa chỉ mail nhận Thông báo đóng BH
 70. [THẮC MẮC] V/v Rà soát và bàn giao sổ BHXH cho ngừoi lao động
 71. [THẮC MẮC] Thay đổi địa điểm kinh doanh trong cùng một quận
 72. [THẮC MẮC] Thay đổi địa điểm kinh doanh trong cùng một quận
 73. Về địa chỉ email đăng ký nhận thông báo từ CQBH
 74. [THẮC MẮC] Thông báo kết quả đóng bảo hiểm
 75. [THẮC MẮC] Cấp mã số BHXH cho nhân viên.
 76. Xin hỗ trợ tra cứu quá trình, mức đóng BHXH, BHTN
 77. [THẮC MẮC] Xin hỗ trợ tra cứu quá trình, mức đóng BHXH, BHTN
 78. [THẮC MẮC] Hỏi về kết quả hồ sơ BHXH
 79. [THẮC MẮC] Hỏi về kết quả hồ sơ BHXH
 80. [THẮC MẮC] Thông báo kết quả
 81. Thông báo kết quả
 82. [THẮC MẮC] Hỏi về kết quả hồ sơ báo giảm 103.
 83. [thắc mắc] - hồ sơ báo tăng hợp lệ nhưng vẫn chưa nhận được kết quả
 84. [THẮC MẮC] Gia hạn thẻ BHYT - Mã đơn vị TA2106A
 85. [THẮC MẮC] Gia hạn thẻ BHYT - Mã đơn vị TA2106A
 86. Tra không có mã số BHXH
 87. Kết quả mẫu C12-TS sai số liệu
 88. [THẮC MẮC] Báo tăng lao động thành công nhưng BHXH không ghi nhận và không cấp sổ thẻ
 89. [THẮC MẮC] Xin đóng bhyt trong thời gian nghỉ không lương
 90. Nhận mẫu MS1 hoàn thiện cấp mã số BHXH
 91. [THẮC MẮC] Chậm nộp hồ sơ ban đầu BHXH
 92. [THẮC MẮC] Chậm nộp hồ sơ ban đầu BHXH
 93. [THẮC MẮC] Kết quả đóng bảo hiểm tháng 10/2017
 94. Xin kết quả C12
 95. [THẮC MẮC] BHXH từ ngày 01/01/2018
 96. [THẮC MẮC] Xin số liệu mẫu C12 để doanh nghiệp kịp đóng BHXH
 97. [THẮC MẮC] Xin thông tin đóng BHXH các tháng 8,9,10
 98. cho hỏi
 99. [THẮC MẮC] Thay đổi địa chỉ trụ sở
 100. [THẮC MẮC] Hồ sơ BH TNLD & BNN cho người kí nhiều HĐLĐ
 101. [THẮC MẮC] Báo tăng hợp lệ từ tháng 10/2017 nhưng chưa nhận được thẻ BHYT + sổ BHXH
 102. [THẮC MẮC] Khai báo sai mức đóng BHXH
 103. Xin mẫu kết quả C12 của mã đơn vị YN0404A
 104. Thắc mắc về việc cấp mã đơn vị
 105. Hồ sơ báo tăng
 106. [THẮC MẮC] Xin Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN của các quý 2017 và Tháng 11/2017
 107. XIn thông báo đóng C12 tháng 3/2016
 108. [THẮC MẮC] Thông báo kết quả đóng BHXH
 109. Không được gia hạn thẻ bhyt
 110. [THẮC MẮC] XIn thông báo đóng C12 tháng 10/2017, 11/2017, 12/2017
 111. Tra cứu kết quả đóng bhxh, bhyt, bhtn trên http://c12.bhxhtphcm.gov.vn
 112. [THẮC MẮC] Xin báo cáo C12 tháng 12/2017
 113. Tham gia BHXH-YT-TN cho NLĐ làm việc bán thời gian
 114. Tham gia BHXH-YT-TN cho NLĐ làm việc bán thời gian
 115. Thủ tục thay đổi mail nhận thông báo bhxh
 116. Nhân viên học nghề
 117. [THẮC MẮC] Xin Thông báo C12 tháng 1/2018
 118. [THẮC MẮC] Chưa nhận được thẻ BHYT - Mã đơn vị TW0623
 119. Xin tình hình đóng BHXH T12 cho đơn vị BW0306A (Đơn vị đã làm hồ sơ giải thể)
 120. Xin Tình hình đóng BH T1 - T2/2018
 121. [THẮC MẮC] doanh nghiệp không đóng BHYT, tôi có thể đăng ký BHYT tự nguyện không?
 122. [THẮC MẮC] Về kết quả đóng bảo hiểm xã hội của đơn vị
 123. [THẮC MẮC] Chuyển BHYT hộ gia đình sang BHTY bắt buộc
 124. [THẮC MẮC] Thông báo C12 - T2/2018
 125. [THẮC MẮC] Hồ sơ chuyển quận
 126. [THẮC MẮC] Báo giảm sai
 127. [THẮC MẮC] Cách tra cứu mã đơn vị tham gia BHXH
 128. THÔNG BÁO C12-TS T12/2017 và T02/2018 đến T06/2018
 129. Thủ tục chuyển nơi đóng bhxh
 130. Xin C12
 131. Tra cứu quá trình đóng BHXH
 132. Xin Danh Sách Lao Động Tham Gia và Mức Đóng BHXH
 133. Xin Danh Sách Lao Động Tham Gia và Mức Đóng BHXH
 134. [THẮC MẮC] Tra cứu Kết quả đóng BHXH
 135. Xin Thông báo kêt quả đóng BHXH, BHYT, BHTT, BHTNLĐ-BNN Tháng 07/2018
 136. [THẮC MẮC] báo giảm BHXH bị sai ngày tháng
 137. [THẮC MẮC] NLD nghỉ không hưởng lương 1 tháng
 138. [THẮC MẮC] Kết quản C12 BHXH tháng 7
 139. [THẮC MẮC] Người lao động đóng trùng bhxh ở 2 công ty
 140. [THẮC MẮC] Người lao động đóng trùng bhxh ở 2 công ty
 141. [THẮC MẮC] Báo giảm để hưởng chế độ ốm đau
 142. Bao giam va dieu chinh muc dong
 143. [THẮC MẮC] Dieu chinh muc dong
 144. [THẮC MẮC] Hướng dẫn làm hồ sơ giảm trùng bảo hiểm, trong trường hợp đã báo giảm thai sản.
 145. Kiểm tra hồ sơ
 146. [THẮC MẮC] BHXH bắt buộc cho NLĐ nước ngoài từ 01/12/2018.
 147. Mức lương đóng bhxh
 148. Tra cứu thời gian tham gia BHXH
 149. [THẮC MẮC] Xin danh sách tham gia BHXH
 150. Thanh toán bhyt
 151. [THẮC MẮC] Báo tăng lao động
 152. [THẮC MẮC] Truy thu tiền lãi BHYT
 153. Xin thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT....của Q2/2018 và Q3/2018
 154. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN XEM C12 KHÔNG ĐƯỢC
 155. Xin C12 Mã người nước ngoài
 156. [THẮC MẮC] XIN DANH SÁCH LAO ĐỘNG THAM GIA TẠI ĐƠN VỊ
 157. [THẮC MẮC] Nhờ kiểm tra giúp đơn vị có đóng BHXH hay không?
 158. Hồ sơ thai sản
 159. [THẮC MẮC] Báo tăng lao động nộp hồ sơ điện tử
 160. Hỏi về danh sách tham gia BHXH của công ty
 161. Xin quá trình đóng BHXH của từng NLĐ trong Cty
 162. [THẮC MẮC] Báo giảm bhxh nhầm tháng
 163. Điều chỉnh mức đóng bảo hiểm cho báo tăng sai
 164. [THẮC MẮC] Danh sách gia hạn bổ sung trùng hạn
 165. [THẮC MẮC] Tra cứu nợ BHXH
 166. [THẮC MẮC] Danh sách điều chỉnh tăng mức đóng BHXH tháng 1/2019
 167. [THẮC MẮC] Hỗ trợ danh sách tăng mức đóng BHXH
 168. không đăng nhập được vào thủ tục C12, xin nhờ cơ quan BHXH giúp
 169. THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÓNG BHXH, BHYT& BHTN C12-TS
 170. Xin cấp mã đơn vị
 171. [THẮC MẮC] Kết quả C12
 172. [THẮC MẮC] Tra cứu hồ sơ báo giảm lao động
 173. [THẮC MẮC] Đóng BHYT khi NLĐ làm việc dưới 14 ngày
 174. [THẮC MẮC] Tra cứu mã đơn vị tham gia BHXH
 175. THỦ TỤC BÁO TĂNG NGƯỜI LAO ĐỘNG
 176. [THẮC MẮC] THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÓNG BHXH, BHYT& BHTN C12-TS
 177. [THẮC MẮC] VỀ VIỆC BÁO GIẢM TOÀN BỘ LAO ĐỘNG VÀ CHUYỂN SÂNG
 178. GỘP SỔ BHXH
 179. THAY ĐỔI EMAIL NHẬN THÔNG BÁO BHXH
 180. THAY ĐỔI EMAIL NHẬN THÔNG BÁO BHXH
 181. [THẮC MẮC] KẾT QUẢ C12 BHXH THÁNG 04 BỊ CHÊNH LỆCH
 182. [THẮC MẮC] Hồ sơ thay đổi địa điểm kinh doanh - chuyển quận
 183. [THẮC MẮC] Không tra cứu được quá trình đóng BHXH
 184. THẺ BHYT ỐM ĐAU DÀI NGÀY DO BHXH CẤP
 185. [THẮC MẮC] BÁO GIẢM BHXH BỊ SAI THÁNG
 186. KHÔNG NHẬN ĐƯỢC MAIL TRẢ KẾT QUẢ KHI NỘP HỒ SƠ BHXH
 187. [THẮC MẮC] Về việc huỷ bỏ hồ sơ báo tăng
 188. [THẮC MẮC] Xin cấp Mã đơn vị cho doanh nghiệp_Quận 1
 189. [THẮC MẮC] BÁO GIẢM NGHỈ KHÔNG LƯƠNG - VẪN GIỮ BHYT
 190. Hỏi về tình hình đóng bảo hiểm của công ty
 191. Thắc mắc thủ tục đăng kí mã số bảo hiểm cho đơn vị mới thành lập
 192. [THẮC MẮC] Xin cấp Mã đơn vị cho doanh nghiệp_Quận 1
 193. TRA CỨU QUÁ TRÌNH ĐÓNG BHXH KÈM DANH SÁCH LAO ĐỘNG
 194. [THẮC MẮC] Danh sách nhân viên tham gia BHXH
 195. 「THẮC MẮC」TỪ 01/02/2020 KHÔNG CẦN PHẢI THAM GIA BHYT CHO NLĐNN THUỘC MÃ BW NỮA???
 196. Quá trình tham gia bhxh của doanh nghiệp
 197. [THẮC MẮC] Xin Cấp Mã đơn vị
 198. [THẮC MẮC] THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÓNG BHXH, BHTN, BHTN BNN TRÊN TRANG http://c12.bhxhtphcm.gov.vn CÒN ĐƯỢC CẬP NHẬT HAY NGỪNG CUNG CẤP THÔNG TIN
 199. Nhờ cấp lại quá trình đóng BHXH
 200. [THẮC MẮC] Báo giảm BHXH nhầm tháng
 201. TRA QUÁ TRÌNH ĐÓNG BHXH