PDA

View Full Version : Bộ phận TNHS 1. Thủ tục đăng ký tham gia BHXH lần đầu
 2. Hỏi về việc gọp sổ BHXH
 3. Thẻ BHYT không ghi tham gia BHYT trên 5 năm
 4. Thực hiện chốt sổ BHXH
 5. tra cứu số BHXH
 6. chưa nhận sổ BHXH
 7. hỏi số sổ BHXH
 8. Xin tra cứu số bảo hiểm xã hội
 9. Liên hệ hỏi số bhxh
 10. Hỏi số sổ bảo hiểm
 11. Tra cứu số sổ BHXH của người lao động
 12. Tra số bảo hiểm
 13. Hỏi số sổ BHXH
 14. Hỏi về số sổ bảo hiểm xã hội
 15. Số sổ BHXH
 16. [THẮC MẮC] Tra cứu số sổ BHXH bằng CMND
 17. Xin giấy xác nhận thời gian tham gia bảo hiểm.
 18. [THẮC MẮC] Hỏi về thông tin sổ bhxh đã gửi về đơn vị chưa
 19. thắc mắc
 20. đường dây nóng BHXH quận 1 còn hoạt động không ạ
 21. Hỏi về cách tra cứu mã đơn vị tham giao BHXH
 22. Xin hỏi về kết quả hồ sơ bưu điện
 23. Xin tra cứu kết quả hồ sơ bưu điện
 24. Thay đổi tên công ty
 25. [THẮC MẮC] Xin tra cứu kết quả hồ sơ bưu điện
 26. [THẮC MẮC] Tra cứu mã hồ sơ trả qua bưu điện
 27. Tra cứu mã bưu điện