PDA

View Full Version : Tiếp công dân - Giải quyết Khiếu nại 1. Quy trình thu-sổ thẻ bhxh q1
 2. Phiếu giao nhận hồ sơ 403: Cấp thẻ BHYT cho kỳ trước do thiếu thông tin
 3. Thông tin liên lạc với bhxh quận 1
 4. Xin Cấp lại sổ BHXH
 5. [THẮC MẮC] Qua trinh dong BHXH cua nam 2016
 6. Không Nhận được Bhxh Thai sản!!!
 7. NHờ kiểm tra giúp hồ sơ thnah toán chế độ Thai sản.
 8. [THẮC MẮC] Quá hạn hoàn trả sổ Bhxh
 9. Bhxh q1 bắt giảm mức đóng bhxh để giảm tiền thai sản
 10. Không được hưởng BHTN do BHXH Quận 1 trả hồ sơ trễ hạn
 11. Hỏi về cách tra cứu mã đơn vị tham giao BHXH
 12. [THẮC MẮC] Hỏi về cách tra cứu mã đơn vị tham giao BHXH
 13. [THẮC MẮC] Cấp mã đơn vị tham gia BHXH
 14. [THẮC MẮC] Công ty chuyển địa bàn kinh doanh từ quận 3 sang quận 1, mã đơn vị có thay đổi không?
 15. xin hỗ trợ mã số đơn vị tham gia bhxh
 16. hỏi thông tin mã số đơn vị tham gia bhxh
 17. Hỗ trợ tra cứu kết quả C12 Tháng 9/2018
 18. [thắc mắc] đăng ký sđt tra cứu quá trình bhxh
 19. Cty Descon không biết có đóng BHXH??
 20. đăng nhâp với mã đơn vị mới vao phần mền c12