PDA

View Full Version : Bảo hiểm xã hội Quận 2 1. Hủy sổ BHXH
 2. Điều chỉnh chức danh công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm
 3. Hủy quả trình đóng bhxh trước đây và xin cấp lại số sổ bhxh mới
 4. sổ bảo hiểm có nên lấy về khi đang trong quá trình kiện tụng
 5. Trợ cấp thai sản
 6. [THẮC MẮC] Mất BHXH Phải Làm Sao ?
 7. Thủ tục tạm hoãn quá trình đóng
 8. Cấp lại sổ BHXH cho người lao động bị người khác sử dụng thông tin cá nhân
 9. Mẫu C12-TS thông báo kết quả đóng BHYT, BHTN, BHXH
 10. Tra cứu quá trình đóng BHXH
 11. Về việc gia hạn thẻ BHXH 2017
 12. Về việc gia hạn thẻ BHXH 2017
 13. Mất tờ bìa sổ BHXH
 14. [THẮC MẮC] Tôi muốn nhờ tra cứu giúp tôi số sổ BHXH
 15. Làm gì khi công ty nợ bảo hiểm và không chốt sổ cho nhân viên
 16. Nhờ kiểm tra lại hs thai sản
 17. Xin bảng báo cáo tình hình thu đơn vị
 18. so bhxh da chot so chua va qua trinh dong
 19. [THẮC MẮC] Thủ tục và thời gian xử lý gộp sổ BHXH
 20. [THẮC MẮC] Nhờ kiểm tra giùm quá trình đóng BHXH
 21. Về việc chốt sổ bảo hiểm
 22. [THẮC MẮC] Giúp đỡ thông tin và Nhờ kiểm tra giùm quá trình đóng BHXH
 23. [THẮC MẮC] Giải đáp ngày in trên thẻ BHXH và Tra cứu đóng BHXH.
 24. Về việc chốt sổ bảo hiểm
 25. [THẮC MẮC] Nhờ tra cứu số sổ BHXH
 26. [THẮC MẮC] Bhtn
 27. Chốt và trả sổ BHXH
 28. chế độ trợ cấp BH khi chết do tai nạn lao động
 29. [THẮC MẮC] xin xác nhận quá trình tham gia bảo hiểm
 30. [THẮC MẮC] xin số sổ bảo hiểm
 31. Chốt sổ BHXH do công ty cũ còn nợ bảo hiểm
 32. Xin số sổ BHXH
 33. Xin số sổ BHXH
 34. tra số sổ bhxh
 35. tra số sổ bhxh
 36. xin số sổ bảo hiểm
 37. [THẮC MẮC] Doanh nghiệp thiếu tiền BHXH không chốt sổ được
 38. Xin tra giúp thông tin BHXH
 39. Xin số sổ BHXH
 40. [THẮC MẮC] Không chốt được sổ bảo hiểm khi đã nghỉ làm 15 tháng do công ty còn nợ bảo hiểm
 41. Tra giúp thông tin số sổ bhxh
 42. [THẮC MẮC] Đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, không tham gia bảo hiểm y tế
 43. [THẮC MẮC] Công ty tự ý báo giảm lùi BHXH của người lao động
 44. [THẮC MẮC] Tra cứu kết quả đóng bảo hiểm mđv: Tb3030b
 45. [THẮC MẮC] Tra cứu hồ sơ thai sản
 46. [THẮC MẮC] Hướng dẫn hồ sơ cấp mã số BHXH
 47. [THẮC MẮC] Thủ tục chốt sổ theo QĐ 595
 48. [THẮC MẮC] Thông báo đóng bhxh
 49. Truy cứu quá trìn đóng BHXH
 50. Về thời hạn đóng bảo hiểm y tế liên tục 5 năm do Công ty chuyển trụ sở
 51. Chuyển bảo hiểm của nhân viên của trụ sở qua chi nhánh
 52. [THẮC MẮC] Xin số BHXH
 53. [THẮC MẮC] XIn thông tin về mã số định danh công ty
 54. [THẮC MẮC] Kiểm tra hồ sơ thai sản giúp dùm em
 55. Kết quả chốt sổ bảo hiểm xã hội
 56. Kiểm tra hồ sơ thai sản
 57. [THẮC MẮC] Kiểm tra hồ sơ thai sản
 58. [THẮC MẮC] Bảo hiểm thai sản tính như thế nào
 59. [THẮC MẮC] Hồ sơ thai sản
 60. [THẮC MẮC] Thẩm định hồ sơ thai sản
 61. [THẮC MẮC] Giúp kiểm tra hồ sơ thai sản
 62. [THẮC MẮC] Hỏi về thẻ gia hạn bổ sung trùng hạn
 63. [GÓP Ý] Báo giảm và chốt sổ bảo hiểm sai thời gian
 64. [THẮC MẮC] Báo giảm và chốt sổ bảo hiểm sai thời gian
 65. [THẮC MẮC] Tình hình chốt sổ cho lao động đã nghĩ việc
 66. [THẮC MẮC] Kết quả chốt sổ BHXH_TB0946B
 67. [THẮC MẮC] Thời hạn đóng tiền bảo hiểm
 68. Thời hạn đóng tiền bảo hiểm
 69. Báo tăng BHXH cho nv mới
 70. Kiểm tra giúp HS báo tăng nộp hồ sơ giấy
 71. [THẮC MẮC] Hồ Sơ Hưởng Chế Độ Thai Sản (NAM)
 72. [THẮC MẮC] Hồ Sơ Hưởng Chế Độ Thai Sản (NAM)
 73. [THẮC MẮC] Thẩm định hồ sơ thai sản
 74. Thủ tục báo tăng/giảm & chốt sổ bhxh
 75. [THẮC MẮC] Thủ tục thay đổi địa chỉ nhận hồ sơ của người lao động.
 76. [THẮC MẮC] Thông tin hồ sơ bảo hiểm thai sản
 77. Kiểm tra giúp hồ sơ giấy báo tăng
 78. [THẮC MẮC] [q2-yn0204b] xin nhận thông báo đóng hàng tháng
 79. [THẮC MẮC] [yn0204b] xin nhận thông báo đóng hàng tháng
 80. [THẮC MẮC] Kiểm tra hồ sơ thai sản
 81. [THẮC MẮC] Tình hình báo tăng lao động của đơn vị mới
 82. [THẮC MẮC] CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU
 83. [THẮC MẮC] Lao động không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thai sản
 84. [THẮC MẮC] Bảo hiểm y tế
 85. Quá trình tham gia BHXH
 86. [THẮC MẮC] Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT & BHTN - Tra cứu C12
 87. [THẮC MẮC] Quên email và mật khẩu đăng nhập lấy thông báo C12
 88. ĐĂNG KÝ TRA CỨU C12
 89. [THẮC MẮC] Thủ tục chốt sổ do thay đổi cơ quan quản lý BHXH
 90. [THẮC MẮC] nộp hồ sơ trên cổng giao dịch điện tử
 91. [THẮC MẮC] Thủ tục chốt sổ do thay đổi cơ quan quản lý BHXH
 92. Xin hỗ trợ tìm lại tài khoản đăng nhập vào trang Cổng thông tin BHXH
 93. Cấp sổ BHXH mới thông qua phần mềm TS24
 94. Cơ Quan Bảo Hiểm đăng kí tham gia BHXH
 95. [THẮC MẮC] Làm bảo hiểm xã hội ở đâu?
 96. Hồ sơ chuyển sang quận mới
 97. [THẮC MẮC] Em chưa rõ về bảo hiểm xã hội, mọi người giải đáp giúp em với!
 98. Thắc mắc về bảo hiểm xã hội
 99. [THẮC MẮC] Xin Cấp Mã đơn vị
 100. [THẮC MẮC] Chế độ ốm đau
 101. [THẮC MẮC] Thủ tục hưởng BHXH 1 lần
 102. CẬP NHẬT MÃ ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ HỒ SƠ BƯU ĐIỆN