PDA

View Full Version : Bảo hiểm xã hội Quận 3Trang : [1] 2

 1. cấp lại sổ BHXH khi người lao động làm mất
 2. Chốt sổ BHXH cty cũ khi cty cũ không chịu đóng tiền nợ BHXH
 3. Cần đổi sổ BHXH không khi người lao động dùng thẻ CCCD
 4. Thay đổi thông tin trên sổ BHXH
 5. Xin hỏi về các hồ sơ cần nộp trong 2 trường hợp về thông tin khác nhau giữa sổ Bhxh và cmnd, thẻ căn cước công dân
 6. Nợ bhxh
 7. Chỉ tham gia BHYT cho người lao động
 8. Tra cứu số sổ BHXH và sổ đã được chốt chưa?
 9. Thay đổi địa chỉ kinh doanh
 10. Chốt sổ BHXH
 11. Tờ rời bhxh
 12. xin số sổ BHXH người LĐ
 13. Tờ bìa bhxh
 14. bảo hiểm xa hôi
 15. cung cấp mẫu c12 qua email
 16. Tra cứu hồ sơ đã nộp 539415/2015
 17. [THẮC MẮC] Thắc mắc thời gian đóng bảo hiển
 18. Tra cứu giúp số sổ BHXH
 19. [THẮC MẮC] Hợp đồng lao động 6 tháng có bắt buộc tham gia BHXH hay không?
 20. Tra số sổ BHXH
 21. [THẮC MẮC] Tra số sổ BHXH
 22. Chốt sổ bảo hiểm nhưng chốt thiếu thời gian đóng bảo hiểm
 23. Cấp lại sổ bhxh do người lao động làm mất
 24. [THẮC MẮC] Gia hạn thẻ bhyt 01/2017
 25. Không tìm thấy thông tin trên trang web http://c13.bhxhtphcm.gov.vn
 26. [THẮC MẮC] Số liệu quyết toán
 27. Hồ sơ kê khai không hợp lệ
 28. [THẮC MẮC] Tra số sổ BHXH
 29. Xin số sổ bảo hiểm xã hội
 30. [THẮC MẮC] Xin số sổ bảo hiểm xã hội
 31. [THẮC MẮC] Xin số xổ bảo hiểm xã hội.
 32. [THẮC MẮC] Xin số Sổ BHXH
 33. Chốt sổ bị trùng CMND
 34. [THẮC MẮC] Tra cứu số sổ BHXH
 35. [THẮC MẮC] Điều kiện tham gia BHXH
 36. Xin số sổ bảo hiểm xã hội theo số CMND
 37. Chuyển tiền thai sản của nhân viên
 38. Ký lại hợp đồng lao động mới với mức lương thay đổi
 39. [THẮC MẮC] Thẻ BHYT khi báo giảm không lương
 40. Tra cứu quá trình tham gia BHXH (Q3)
 41. [THẮC MẮC] Lần đầu tham gia bảo hiểm xã hội !
 42. [THẮC MẮC] Thắc mắc về viêc Rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động
 43. Xin hỏi về Số sổ BHXH và thời gian đóng
 44. Xin tra dùm thông tin thời gian đóng BHXH
 45. [THẮC MẮC] [Quận 3] - Xin giải đáp ngày in trên thẻ BHYT và Tra cứu đóng BHXH
 46. Không có thẻ BHYT
 47. Hỏi về tiền đóng BHXH và sử dụng phần mềm
 48. [THẮC MẮC] Cấp sổ BHXH mới
 49. Xin số Sổ bảo hiểm xã hội
 50. Tra cứu số sổ BHXH
 51. [THẮC MẮC] Tra cứu thông tin số định danh
 52. Chốt thiếu thời gian đóng BHXH
 53. Tra cứu thời gian đóng BHXH và chốt sổ của những năm bị thiếu
 54. Hiện lỗi 100103 khi cài đặt Tra cứu thông báo đóng BH c12
 55. Nhờ tra cứu quá trình tham gia bhxh
 56. Hỏi về rà soát phiếu đối chiếu quá trình đóng BHXH
 57. [THẮC MẮC] Kiểm tra sổ bảo hiểm chốt chưa
 58. [THẮC MẮC] Kiểm tra NLĐ có tham gia BHXH chưa
 59. [THẮC MẮC] Xin mã đơn vị của cơ quan cũ để xin cấp lại sổ BHXH bị mất
 60. Xin số sổ bảo hiểm xã hội bằng số CMND
 61. [THẮC MẮC] Thời gian đóng bhxh
 62. [THẮC MẮC] Nhờ tra cứu số sổ bảo hiểm xã hội
 63. [THẮC MẮC] Thời điểm đủ 5 năm liên tục của BHYT - từ sinh viên đến lúc đi làm
 64. Nhờ tra cứu quá trình tham gia bhxh
 65. Nhờ tra cứu quá trình đóng bhxn
 66. Nhờ kiểm tra chốt sổ bhxh
 67. [THẮC MẮC] Về việc rà soát BHXH
 68. [THẮC MẮC] Về việc rà soát sổ BHXH
 69. XIn cung cấp số sổ BHXH
 70. [THẮC MẮC] Việc Rà Soát Sổ BHXH
 71. [THẮC MẮC] Nhờ kiểm tra chốt sổ BHXH
 72. Kí tên trên phiếu Rà soát bàn giao sổ cho NLD
 73. [THẮC MẮC] Nhờ kiểm tra chốt sổ BHXH
 74. [THẮC MẮC] Nhờ tra cứu số sổ bhxh
 75. Tra cứu quá trình đóng bhxh
 76. Yêu cầu cấp sổ BHXH do mất
 77. [THẮC MẮC] Mức đóng BHTN
 78. [THẮC MẮC] Tra cứu số sổ & thời gian đóng bhxh
 79. [THẮC MẮC] Tra cứu số sổ & thời gian đóng bhxh
 80. Thời gian bhxh cung cấp c12
 81. [THẮC MẮC] Yêu cầu giải đáp khi có chênh lệch quyết toán thu BHXH
 82. [THẮC MẮC] V/v chốt sổ BHXH cho NLD
 83. [THẮC MẮC] Hỏi kết thông báo kết quả đóng bảo hiểm c12
 84. [THẮC MẮC] Xin mẫu kết quả đóng BHXH- C12
 85. V/v làm thất lạc tờ khai mẫu 03
 86. [THẮC MẮC] Thông tin số sổ và quá trình đóng
 87. [THẮC MẮC] Thay đổi thông tin trên CMND có thông báo với Bảo Hiểm
 88. [THẮC MẮC] Tra cứu thông tin số định danh
 89. [THẮC MẮC] Về tuổi người lao động quá tuổi hưu
 90. Nhờ tra cứu quá trình tham gia bhxh
 91. [THẮC MẮC] Nhờ cơ quan tra quá trình của lao động
 92. DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KCB BHYT BHXH Quận 3 mở cho đăng ký
 93. [THẮC MẮC] Nhờ tra quá trình tham gia của lao động
 94. [THẮC MẮC] Xin C12
 95. Xin C12
 96. [THẮC MẮC] Tìm cơ quan bảo hiểm khi có số sổ
 97. [THẮC MẮC] Tra cứu kết quả đóng BHXH của đơn vị
 98. Cấp thẻ BYHT theo mã số BHXH.
 99. Tra cứu kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN C12
 100. [THẮC MẮC] Tc2406c-hồ sơ 107
 101. Thủ tục chốt sổ mới nhất hiện nay
 102. [THẮC MẮC] Nhận Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu C12-TS)
 103. [THẮC MẮC] Bảo vệ quyền lợi người lao động - Chốt sổ BHXH
 104. [THẮC MẮC] Nộp hồ sơ điện tử
 105. [THẮC MẮC] Tham gia bhxh lần đầu.
 106. Báo giảm qua phần mềm đã có kết quả nhưng không thấy mail trả về
 107. [THẮC MẮC] Không báo giảm lao động được theo PGNHS 600 trên iBHXH- TS24
 108. Thắc mắc kết quả báo giảm bhxh
 109. báo giảm qua phần mềm điện tử không thấy mail phản hồi cần phải làm gì?
 110. [THẮC MẮC] Thời điểm báo tăng mức đóng
 111. Nhờ Tra Cứu Quá Trình Đóng BHXH
 112. [THẮC MẮC] Nhờ Tra Cứu Quá Trình Đóng BHXH
 113. [THẮC MẮC] Kết quả báo giảm bhxh
 114. [THẮC MẮC] V/v chốt sổ
 115. [THẮC MẮC] C12 - Thông báo kết quả đóng BHXH
 116. C12-Nhận thông báo BHXH, BHYT, BHTN MĐV: TC6991C
 117. [THẮC MẮC] Bhxh cho người lao động nước ngoài
 118. Xin kết quả C12
 119. Nhờ tra cứu quá trình tham gia bhxh
 120. Số tiền nợ BHXH
 121. [THẮC MẮC] Tra cứu bhxh
 122. [THẮC MẮC] xin số sổ BHXH theo CMND và tra cứu quá trình đóng BHXH
 123. Thủ tục gộp sổ và chốt sổ cho người lao động đã nghỉ việc
 124. [THẮC MẮC] Thủ tục xin cấp lai sổ BHXH do bị mất
 125. [THẮC MẮC] Tra cứu mức độ giải quyết hồ sơ báo giảm lao động
 126. Thủ tục hủy sổ BHXH do có nhiều sổ và bị thất lạc
 127. Thủ tục hủy sổ BHXH do có nhiều sổ và bị thất lạc
 128. Tra cứu số sổ BHXH
 129. Tra cứu số sổ BHXH
 130. [THẮC MẮC] Báo tăng lao động đã mua BHYT hộ gia đình
 131. [THẮC MẮC] Hồ sơ ra soát 320
 132. BHXH Quận 3 chậm trễ trong việc rà soát Sổ BHXH
 133. Xin kết quả đóng BHXH C12 ( đon vị TC1747C)
 134. Xin C12
 135. Sổ bhxh
 136. [THẮC MẮC] Nhờ kiểm tra xem đã chốt sổ báo giảm lao động hay chưa
 137. [THẮC MẮC] Nhận sổ bhyt và bhxh
 138. Rà soát mã số BHXH để gia hạn thẻ BHYT
 139. Hồ sơ gia hạn thẻ BHYT 2018
 140. [THẮC MẮC] Thong bao ket qua dong bao hiem - TC 6151C
 141. Hồi về thông tin hồ sơ trợ cấp thai sản
 142. Kiểm tra hồ sơ thai sản
 143. [THẮC MẮC] Chốt sổ và thai sản
 144. Thông báo đóng BHXH, BHYT, BHTN (YN0048)
 145. Thắc mắc về thẻ BHYT
 146. [THẮC MẮC] Kết quả giải quyết chế độ Thai Sản (cho Chồng)
 147. Thông tin sổ bảo hiểm xã hội
 148. [THẮC MẮC] Ket qua ho so thai san
 149. [THẮC MẮC] Kết quả bảo hiểm thai sản
 150. Điều chỉnh mức lương đóng bhxh
 151. [THẮC MẮC] Hồ sơ tham gia bhxh lần đầu
 152. [THẮC MẮC] Bhxh của người lao động - 7913135572
 153. Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN quý năm 2017
 154. Thiếu thẻ BHYT
 155. Xin số tiền còn nợ để đóng tiền chốt sổ cho NLĐ vì đơn vị chuyển quận
 156. [THẮC MẮC] bao hiem thai san
 157. [THẮC MẮC] Chưa nhận được thẻ BHYT gia hạn
 158. [THẮC MẮC] Đơn vị chưa nhận được tờ bìa sổ
 159. [THẮC MẮC] Hỏi
 160. Xin số sổ bảo hiểm để làm lại sổ mới
 161. [THẮC MẮC] Tra thông tin về sổ BHXH
 162. Điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH và thẻ BHYT
 163. [THẮC MẮC] Khai thông tin báo tăng mới cho người lao động.
 164. [THẮC MẮC] Chưa nhận được kết quả hồ sơ 601 chi chế độ
 165. [THẮC MẮC] Thẻ bảo hiểm y tế
 166. [THẮC MẮC] Bào hiểm y tế
 167. Hồ sơ bị trả về do "Lỗi xử lý trên service BHXH"
 168. [THẮC MẮC] Tra cứu thông tin sổ bhxh
 169. Kiểm tra hồ sơ thai sản
 170. Tra cứu quá trình đóng BHXH
 171. tra cứu đóng BHXH
 172. Tra cứu kết quả đóng bhxh
 173. Tra cứu kết quả đóng BHXH
 174. Rà soát và bàn giao sổ BHXH
 175. Tra cứu kết quả đóng BHXH
 176. [THẮC MẮC] Xin số sổ BHXH
 177. [THẮC MẮC] Xin số sổ BHXH
 178. [THẮC MẮC] Tra cứu số sổ bhxh theo số cmnd
 179. Nộp hồ sơ 600 qua bưu điện
 180. HỖ trợ cung cấp mã đơn vị BHXH
 181. [THẮC MẮC] Chưa bao giờ đóng bảo hiểm mà có sổ bảo hiểm
 182. [THẮC MẮC] Kiểm tra hồ sơ thai sản
 183. Xin c12
 184. Xin C12
 185. [THẮC MẮC] cách tính tiền bảo hiểm trợ cấp 1 lần
 186. Xin C12 T1 - T2
 187. [THẮC MẮC] Thủ tục chuyển cơ quan Bảo hiểm xã hội
 188. tra cứu quá trình tham gia đóng bảo hiểm
 189. Chốt sổ bhxh
 190. báo tăng lao động , khi ký hồ sơ, tờ khai TK1-TS không ký được và báo lỗi
 191. Tra cứu kết quả đóng BHXH của đơn vị
 192. Tra cứu kết quả đóng BHXH của đơn vị
 193. [THẮC MẮC] Xin số sổ BHXH
 194. [THẮC MẮC] Danh sách thẻ gia hạn bổ sung trùng hạn
 195. [THẮC MẮC] Rà soát sổ bhxh
 196. [THẮC MẮC] Báo giảm lao động muộn và tăng lao động sau nghỉ thai sản
 197. [THẮC MẮC] Chưa nhận được Hồ sơ 600 đăng ký đóng BHXH lần đầu
 198. [THẮC MẮC] Hỏi về thủ tục về BHXH khi thay đổi trụ sở Công ty
 199. rà soát và bàn giao sổ BHXH
 200. Nghỉ điều trị bệnh dài ngày được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội 75% có cần phải trả nợ khối lượng công việc trong thời gian nghỉ bênhj?
 201. Đối chiếu số liệu C12
 202. Cần mẫu C12
 203. [THẮC MẮC] Rà soát Sổ BHXH
 204. Tra cứu mã đơn vị (GẤP)
 205. [THẮC MẮC] Cho hỏi về sổ BHXH!
 206. Hỏi Số sổ BHXH bằng CMND
 207. [THẮC MẮC] Danh sách thẻ gia hạn bổ sung trùng hạn
 208. [THẮC MẮC] Nhận BHXH 1 lần có còn thời gian BHTN không?
 209. C12 tháng 1, tháng 2, tháng 3/2018
 210. Xin thông báo kết quả đóng C12
 211. Cho hỏi về sổ BHXH!
 212. Chốt và trả sổ bhxh
 213. Không tra cứu được c12
 214. C12 tháng 1, tháng 2, tháng 3
 215. [THẮC MẮC] Nhờ tra cứu mã số bhxh và mã hộ của người lao động
 216. Xin C12
 217. Hủy quá trình tham gia bhxh
 218. [THẮC MẮC] Hỏi Số sổ BHXH bằng CMND
 219. Báo giảm lao động
 220. Báo giảm lao động
 221. [THẮC MẮC] Giai dap thac mac ho so tro cap that nghiep
 222. Nhờ hướng dẫn đăng ký xem mẫu C12-TS
 223. [THẮC MẮC] Hồ sơ số 25009/2018/07911 của đơn vị TC8831C
 224. [THẮC MẮC] Cấn trừ tiền đóng BH giữa 2 mã ĐV khi công ty sát nhập cty khác
 225. [THẮC MẮC] tình trang chốt sổ
 226. [THẮC MẮC] Về việc Qua hạn để khai trình bảo hiểm thất nghiệp
 227. Tra cuu qua trinh tham gia BHXH
 228. [THẮC MẮC] Tra cứu quá trình tham gia BHXH
 229. Tờ rời chốt sổ
 230. Chốt và trả sổ BH
 231. [THẮC MẮC] hồ sơ trợ cấp ốm đau, thai sản
 232. [THẮC MẮC] Rà soát sổ bhxh
 233. [THẮC MẮC] Hướng dẫn gửi hồ sơ bhxh bằng bưu điện
 234. Hỏi về chế độ thai sản
 235. [GÓP Ý] Tự chốt sổ BHXH được không?
 236. [THẮC MẮC] Về việc chốt sổ BHXH
 237. [THẮC MẮC] Tham Gia BHXH Quận 3 nhưng Đki KCB tại tỉnh Ninh Thuận
 238. [THẮC MẮC] Quá trình đóng bhxh của đơn vị
 239. [THẮC MẮC] Thông báo kết quả đóng bhxh
 240. [THẮC MẮC] Báo giảm lao động sai thời gian
 241. Nhờ Bảo Hiểm Tra cứu giúp danh sách lao động tham gia và mức đóng
 242. [THẮC MẮC] Đăng ký tham gia BHXH lần đầu cho Công ty
 243. [THẮC MẮC] Thủ tục hồ sơ cần làm để người lao động hưởng thai sản
 244. [THẮC MẮC] Trích lục báo cáo quyết toán bảo hiểm 2017+2018
 245. Xin C12
 246. [THẮC MẮC] BHYT bị hư, rách
 247. [THẮC MẮC] Phần mềm ts 24
 248. [THẮC MẮC] Cách đăng ký c12
 249. [THẮC MẮC] Hỏi về thủ tục BHXH khi thay đổi địa điểm kinh doanh
 250. [THẮC MẮC] Xin C12