PDA

View Full Version : Bảo hiểm xã hội Quận 4 1. Xin BHXH Quận 4 cung cấp sổ BHXH
 2. [THẮC MẮC] Hồ sơ nhận trợ cấp BHXH 1 lần đối với người ra nước ngoài định cư
 3. Chốt sổ BHXH
 4. Chốt sổ BHXH
 5. [THẮC MẮC] Vấn đề cấp sổ BHXH
 6. Báo tăng lao động trễ từ năm 2016
 7. Tra cứu qua trình tham gia BHXH
 8. [THẮC MẮC] Tra số sổ bhxh
 9. [THẮC MẮC] tìm BHXH ở đâu
 10. [THẮC MẮC] Hỏi về mức đóng BHXH bắt buộc.
 11. [THẮC MẮC] Tra cứu quá trình tham gia bảo hiểm
 12. [THẮC MẮC] Tra cứu số sổ và quá trình tham gia BHXH
 13. Nhờ ban quan trị tra cứu giúp số sổ bảo hiểm xã hội
 14. Xin được cung cấp số sổ BHXH
 15. Hỏi thủ tục tự chốt sổ bhxh
 16. [THẮC MẮC] Tra cứu số sổ và quá trình tham gia BHXH
 17. [THẮC MẮC] Xin cấp số sổ bhxh
 18. Xin số sổ BHXH
 19. [THẮC MẮC] Về việc Rà soát sổ BHXH và thay đổi CMND
 20. [THẮC MẮC] Han nhan tro cap that nghiep lan 2
 21. [THẮC MẮC] Tra cứu số xổ BHXH
 22. [THẮC MẮC] Thủ tục báo giảm và chốt sổ BH
 23. Tra cứu kết quả duyệt hồ sơ thai sản và thời gian chi trả tiền thai sản
 24. [THẮC MẮC] Tra cứu số sổ BHXH
 25. [THẮC MẮC] Tra cứu số sổ bảo hiểm xã hội
 26. [THẮC MẮC] Tra cứu sổ bhxh
 27. Không thấy tin nhắn gửi pass về mail để lấy mẫu c12
 28. [THẮC MẮC] Tra cứu số sổ BHXH
 29. Tra Số BHXH
 30. [THẮC MẮC] Em có đủ điều kiện nhận BHXH 1 lần hay không?
 31. [THẮC MẮC] Kết quả chốt sổ cho Nhân viên
 32. Không nhận được pass về mail để lấy mẫu C12
 33. [THẮC MẮC] Chốt sổ BHXH cho sổ BHXH mới được cấp tháng 4/2018
 34. KHông tìm thấy thông tin đóng BHXH
 35. KHông tìm thấy thông tin đóng BHXH
 36. Thời gian tính lãi nộp chậm bhxh.
 37. [THẮC MẮC] Kiểm tra hồ sơ thai sản
 38. [THẮC MẮC] Kết quả chốt sổ cho Nhân viên
 39. Trợ cấp thai sản
 40. [THẮC MẮC] Danh sách Thẻ gia hạn bổ sung trùng hạn
 41. [THẮC MẮC] Tra cứu mã đơn vị tham gia bhxh
 42. [THẮC MẮC] Tra cứu mã đơn vị tham gia bhxh
 43. [THẮC MẮC] Tra cứu mã đơn vị tham gia bhxh
 44. Kiểm tra chốt sổ BHXH
 45. Thủ tục cấp lại bhxh
 46. [THẮC MẮC] check sổ bhxh để đăng ký cấp lại lần 2
 47. [THẮC MẮC] Báo giảm nhầm cho nhân viên
 48. Trợ cấp thất nghiệp tháng thứ 3
 49. [THẮC MẮC] Tra cứu mã đơn vị tham gia bhxh
 50. [THẮC MẮC] Tra cứu mã đơn vị tham gia bhxh
 51. [THẮC MẮC] Tra cứu mã đơn vị tham gia bhxh
 52. [THẮC MẮC] mã đơn vị BHXH
 53. [THẮC MẮC] Báo tăng lương nhầm tháng
 54. [THẮC MẮC] Bảo hiểm y tế của NLĐ
 55. [THẮC MẮC] Kiểm Tra hồ sơ thai sản
 56. [THẮC MẮC] Nhờ Kiểm tra hồ sơ thai sản
 57. Tiền thai sản
 58. [THẮC MẮC] Hỏi thông tin liên hệ của Quận 4
 59. Hỏi về vấn đề chuyển quận
 60. [THẮC MẮC] Chế độ thai sản
 61. [THẮC MẮC] Tài khoản tra cứu C12
 62. Thay đổi email nhận thông báo bảo hiểm
 63. BHTN tháng thứ 2
 64. [THẮC MẮC] BHTN tháng thứ 2
 65. [THẮC MẮC] Tạm ngưng đóng bảo hiểm
 66. [THẮC MẮC] Cách tính BHXH
 67. [THẮC MẮC] TD4258D Hồ sơ thai sản bị từ chối
 68. [THẮC MẮC] HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH THỰC HIỆN TỜ KHAI AD
 69. [THẮC MẮC] Thai sản
 70. [THẮC MẮC] Thời gian giải quyết hồ sơ thai sản
 71. [THẮC MẮC] Thai sản
 72. [THẮC MẮC] Vui lòng hỗ trợ : TT BẢO HIỂM THAI SẢN
 73. HỒ SƠ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
 74. Bảo hiểm thai sản
 75. Bảo hiểm thai sản
 76. BẢO HIỂM THAI SẢN
 77. [THẮC MẮC] Tra cứu thông tin thai sản
 78. [THẮC MẮC] Nhờ tra cứu về việc chốt sổ BHXH
 79. [THẮC MẮC] Tra cứu chôt sổ BHXH