PDA

View Full Version : Bảo hiểm xã hội Quận 5 1. Thủ tục chuyển nơi đóng BHXH sang quận 5
 2. Xin số sổ bảo hiểm
 3. Thủ tục cấp sổ bhxh sau khi đã nhận bhxh 1 lần !
 4. Tra cứu thông tin BHXH năm 2015
 5. Thông tin BHXH năm 2015
 6. Xin số sổ BHXH
 7. Xin số sổ bhxh
 8. Tra cứu dùm em sổ bào hiểm
 9. [THẮC MẮC] Tra cứu dùm em sổ bào hiểm
 10. [THẮC MẮC] Doanh nghiệp không báo giảm BHXH cho nhân viên nghỉ việc
 11. Tra cứu kết quả đóng tiền của đơn vị
 12. Thủ tục điều chỉnh thông tin sổ BHXH
 13. [THẮC MẮC] Tra giúp tôi quá trình của đối tượng
 14. [THẮC MẮC] Tra cứu sổ BHXH và hỏi về rút BHXH 1 lần
 15. [THẮC MẮC] Tra cứu quá trình đóng BHXH
 16. [THẮC MẮC] V/v chỉnh sửa thông tin trên thẻ BHYT
 17. [THẮC MẮC] Tra cứu kết quả đóng BHXH
 18. [THẮC MẮC] Quá trình đóng BHXH trước 2010
 19. Về gia hạn thẻ BHYT tự động và báo tăng, giảm lao động, ốm đau, thai sản
 20. Xin cấp Bản ghi quá trình đóng BHXH, BHTN
 21. Kết quả hồ sơ 2676809/2017/HCM.QNA
 22. [THẮC MẮC] Liệu Công Ty có ĐÓNG BHXH thiếu ?
 23. [THẮC MẮC] Khám chữa bệnh tại bệnh viện ĐH Y Dược TPHCM
 24. [THẮC MẮC] Địa chỉ nhận thư khác địa chỉ công ty
 25. [THẮC MẮC] Lỗi khi tra cứu thông tin BHXH, BHYT, BHTN
 26. [THẮC MẮC] Lỗi khi tra cứu thông tin BHXH, BHYT, BHTN
 27. [THẮC MẮC] Gộp sổ BHXH do mất sổ
 28. [THẮC MẮC] Yêu cầu NLĐ gộp sổ
 29. Về sổ bảo hiểm tạm
 30. [THẮC MẮC] Xin kiểm tra giúp sổ BHXH đã được chốt chưa ?
 31. [THẮC MẮC] Báo Giảm NLĐ
 32. Thắc mắc về cách ghi tk1
 33. Xin số sổ bảo hiểm xã hội ạ
 34. [THẮC MẮC] Xin thông tin về kết quả đóng bhxh, bhyt bhtn ?
 35. [THẮC MẮC] Kiểm tra kết quả đóng bhxh, bhyt bhtn đã đủ chưa ạ ?
 36. Xin C12
 37. [THẮC MẮC] Gia hạn thẻ BHYT năm 2018
 38. Xin c12
 39. [THẮC MẮC] Việc chốt sổ BHXH
 40. Cắt BHYT của nhân viên đã nghỉ việc
 41. [THẮC MẮC] Nhờ Tra cứu số sổ BHXH
 42. [THẮC MẮC] Thời gian chốt sổ bhxh
 43. [THẮC MẮC] Mất sổ BHXH
 44. [THẮC MẮC] Xác nhận tổng thời gian đóng bảo hiểm của NLĐ khi chuyển đơn vị BHXH
 45. [THẮC MẮC] Kiểm tra chốt sổ bhxh chưa?
 46. [THẮC MẮC] Lỗi Service BHXH
 47. [THẮC MẮC] Lỗi Service BHXH
 48. [THẮC MẮC] Thời gian chốt sổ bhxh
 49. [THẮC MẮC] Thời gian chốt sổ bhxh
 50. [THẮC MẮC] Lỗi : Lỗi xử lý trên service BHXH.
 51. [THẮC MẮC] Chưa từng cầm trong tay sổ bảo hiểm, công ty ngừng hoạt động, kế toán làm việc không rõ ràng
 52. [THẮC MẮC] Nhờ in tờ rời bị thất lạc (BHXH Quận 5)
 53. [THẮC MẮC] Nhờ tra cứu và giải đáp bhxh 1 lần
 54. [THẮC MẮC] Thời gian trả sổ BHXH
 55. Xin kết quả C12
 56. Xin kết quả C12
 57. Cấp mã đơn vị BHXH
 58. [THẮC MẮC] Ho so thai san
 59. Chốt sổ BHXH
 60. CẤP LẠI SỔ BHXH DO MẤT
 61. [THẮC MẮC] Địa chỉ nhận thư khác địa chỉ công ty
 62. Nhận BHXH 1 lần.
 63. [THẮC MẮC] Nhờ tra cứu thời gian đóng BHXH
 64. [THẮC MẮC] Đổi Mã Đơn Vị C12
 65. Xin hỗ trợ cấp mã đơn vị lần đầu
 66. Xin lại thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN
 67. [THẮC MẮC] Xin Cấp Mã đơn vị
 68. cấp tờ rời sổ BHXH