PDA

View Full Version : Bảo hiểm xã hội Quận 7Trang : [1] 2

 1. Chuyển BHYT và Chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng người cao tuổi từ tỉnh khác về Tp HCM
 2. hỏi về thủ tục bảo hiểm cho công ty mới thành lập
 3. Nộp Hồ sơ BHXH - chờ phản hồi
 4. Công ty đăng ký BHXH lần đầu thì bao lâu được cấp mã đơn vị
 5. Gia hạn thẻ BHYT
 6. Lấy sổ BHXH
 7. Mã đơn vị
 8. Hồ sơ gia hạn thẻ BHYT 2677134/2016
 9. Xin hỏi cách theo dõi quá trình đóng bảo hiểm
 10. Xin lại mã số BHYT
 11. Xin lại mã số BHYT
 12. Kiểm tra mức đóng bảo hiểm
 13. Kiểm tra mức đóng bảo hiểm
 14. Lớp tập huấn nghiệp vụ
 15. [THẮC MẮC] Thắc mắc về tên đơn vị bị trùng
 16. [THẮC MẮC] Hỏi số sổ BHXH
 17. Xin thông tin về Sổ BHXH
 18. [THẮC MẮC] Thủ tục đóng bhxh
 19. [THẮC MẮC] Xin hỏi số sổ bảo hiểm xã hội
 20. [THẮC MẮC] Công ty mới thành lập chưa có công đoàn có đóng bhxh được không ?
 21. [THẮC MẮC] Không kiểm tra được thông tin đóng BHXH
 22. [THẮC MẮC] Nhờ BHXH tra giúp quá trình tham gia bảo hiểm
 23. [THẮC MẮC] Kiểm tra số sổ bhxh
 24. Kiểm tra quá trính đóng bhxh
 25. [THẮC MẮC] Thủ tục thay đổi thông tin sổ BHXH và gia hạn thẻ BHYT
 26. Mẫu C12-TS thông báo kết quả đóng BHYT, BHTN, BHXH
 27. Về việc đăng kí BHXH cho DN mới
 28. [THẮC MẮC] ĐK BHXH cho doanh nghgieejp mới thành lập
 29. [THẮC MẮC] ĐK BHXH cho doanh nghgieejp mới thành lập
 30. [THẮC MẮC] Về việc trả kết quả BHXH cho dn mới
 31. [THẮC MẮC] Mất sổ BHXH
 32. [THẮC MẮC] Cấp thẻ BHYT cho DN mới
 33. [THẮC MẮC] đều chỉnh mức lương đóng bhxh
 34. [THẮC MẮC] Gia hạn BHXH
 35. [THẮC MẮC] Hỏi về thủ tục quyết toán BHXH để giải thể công ty TNHH 2 thành viên
 36. [THẮC MẮC] Thẻ BHTYT bị sai bệnh viện khám chữa bệnh
 37. xem số sổ bảo hiểm
 38. [THẮC MẮC] Truy thu giá trị thẻ BHYT
 39. Tra cứu thời gian đóng bảo hiểm xã hội
 40. Sổ bhxh
 41. [THẮC MẮC] Đề nghị cấp mã đăng ký hồ sơ bưu điện
 42. Sổ bhxh
 43. [THẮC MẮC] Xin số sổ BHXH
 44. [THẮC MẮC] Lương đóng bhxh
 45. Xin hỏi về số tháng đóng bảo hiểm xã hội khi lao động nghỉ thai sản
 46. [THẮC MẮC] Gia hạn thẻ bhyt
 47. [THẮC MẮC] Hỏi về thông tin đóng BHXH
 48. Hỏi về thẻ BHYT
 49. [THẮC MẮC] Qúa trình đóng bh
 50. [THẮC MẮC] Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu cho doanh nghiệp
 51. [THẮC MẮC] Chậm Đăng ký lần đầu doanh nghiệp mới thành lập
 52. Thay đổi trụ sở công ty
 53. [THẮC MẮC] Xin cấp lại sổ bhxh
 54. [THẮC MẮC] Không thể mua được bảo hiểm y tế Q7
 55. Nộp chậm bhxh
 56. Xác nhận quá trình đóng bảo hiểm
 57. [THẮC MẮC] Xin số sổ BH và chốt sổ BHXH!
 58. Hỏi về việc đã chốt sổ hay chưa.
 59. [THẮC MẮC] Tra cứu thông tin người lao động và quá trình đóng bảo hiểm
 60. [THẮC MẮC] Chế độ thai sản
 61. [THẮC MẮC] Phiêu đối chiếu quá trình đóng bhxh
 62. [THẮC MẮC] Chế độ thai sản
 63. [THẮC MẮC] Phiếu đối chiếu quá trình đóng bhxh
 64. Cách tính lũy kế thời gian đóng BHXH
 65. [THẮC MẮC] Về việc giảm mức đóng BHXH cho NSDLĐ
 66. Thủ tục thanh toán lại bảo hiểm y tế ?
 67. Tra cứu số sổ BHXH bằng CMND
 68. Tra cứu số sổ BHXH
 69. [THẮC MẮC] Chốt sổ bảo hiểm
 70. Tra cứu số sổ BHXH
 71. [THẮC MẮC] Tra cứu số bảo hiểm xã hội
 72. Xin cấp lại sổ bhxh
 73. Thay đổi nơi đăng kí khám chữa bệnh BHYT
 74. Thay đổi email nhận thông báo
 75. Thay đổi email nhận thông báo
 76. [THẮC MẮC] Kết quả ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN Năm 2017
 77. Xin số sổ BHXH và thời gian đóng
 78. [THẮC MẮC] Xin cho biết thời gian tham gia BHXH
 79. Báo giảm nhưng sổ BHXH giữ thì làm sao
 80. [THẮC MẮC] Rà soát quá trình đóng BHXH
 81. Thắc mắc về cách ghi tk1
 82. [THẮC MẮC] tìm số sổ BHXH và thủ tục xin cấp mới do cty cũ đóng cửa chưa chốt sổ
 83. Xin số sổ BHxH
 84. [THẮC MẮC] Tiền thai sản
 85. Hỏi kết quả hồ sơ cấp lại sổ do mất
 86. Thai sản
 87. Cấp lại mẫu 03
 88. Xin kiểm tra dùm giải quyết chế độ thai sản
 89. Hỏi về chốt sổ bhxh
 90. Xin quyết toán quý 4 năm 2017
 91. [THẮC MẮC] xin tra số sổ BHXH và tình hình chốt sổ
 92. Cho e hỏi về thủ tục hưởng chế độ thai sản
 93. [THẮC MẮC] Thay đổi địa chỉ email, số điện thoại, mật khẩu và người liên hệ
 94. Xin C12 của mã đơn vị TG5255G
 95. Cấp lại mẫu 03
 96. [THẮC MẮC] Thai Sản!
 97. Ghi sai tài khoản chi tra từ đơn vị thành cá nhân
 98. [THẮC MẮC] Gia hạn thẻ BHYT và Thay đổi mức lương.
 99. Trra cứu số sổ bhxh bằng CMND
 100. [THẮC MẮC] Không được trả lời nội dung yêu cầu
 101. Hỏi về cách tra cứu mã đơn vị tham giao BHXH
 102. [THẮC MẮC] Cho em hỏi về mức đóng bhxh mỗi tháng của em
 103. Gia hạn thẻ BHYT 2018
 104. [THẮC MẮC] Kiểm tra hồ sơ thai sản
 105. [THẮC MẮC] Thai sản
 106. [THẮC MẮC] Chốt sổ bảo hiểm xã hội
 107. [THẮC MẮC] đồng bộ bhxh
 108. [THẮC MẮC] Gia han the bhyt bi loi
 109. [THẮC MẮC] Kiểm tra hồ sơ thai sản
 110. Chốt sổ bị sai chức danh và mức đóng
 111. [THẮC MẮC] Hưởng bhxh một lần
 112. [THẮC MẮC] Hưởng bhxh một lần
 113. [THẮC MẮC] Hưởng bhxh một lần
 114. Tiền trợ cấp một lần khi nghỉ hưu
 115. [THẮC MẮC] Nhờ tra cứu hồ sơ chốt sổ bảo hiểm
 116. Thẻ bhyt bị sai giới tính
 117. Lấy thông báo C12 cho hai mã đơn vị
 118. Không nhận được kết quả trả về khi nộp hồ sơ điện tử
 119. [THẮC MẮC] Cần hướng dẫn tăng mới đã có sổ
 120. [THẮC MẮC] Hồ sơ 604
 121. [THẮC MẮC] Tra cứu hồ sơ thai sản
 122. [THẮC MẮC] điều chỉnh mức lương bị sai chức danh và mức đóng
 123. [THẮC MẮC] Hồ sơ 626
 124. [THẮC MẮC] Xin mẫu c12
 125. Xin c12
 126. C12
 127. [THẮC MẮC] Nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp
 128. [THẮC MẮC] Tờ rời in sai mức đóng
 129. [THẮC MẮC] Chốt sổ BHXH
 130. Tăng mới chưa có sổ BHXH, đã khai phụ lục thành viên nhưng hệ thống vẫn báo chưa có phụ lục
 131. [THẮC MẮC] điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng
 132. [THẮC MẮC] Chế độ thai sản
 133. [THẮC MẮC] Xin quá trình tham gia BHXH
 134. [THẮC MẮC] Bảo hiểm thai sản
 135. [THẮC MẮC] Chốt sổ bảo hiểm
 136. Tra cứu sổ BHXH
 137. [THẮC MẮC] Chốt lại sổ Bảo hiểm do không nhận BHTN
 138. Xoá trùng BHYT hộ gia đình
 139. [THẮC MẮC] Chốt sổ bhxh
 140. [THẮC MẮC] Nhờ tra cứu hồ sơ điều chỉnh thay đổi mức đóng bhxh 2018
 141. [THẮC MẮC] Thời hạn lãn bảo hiểm thai sản
 142. [THẮC MẮC] Báo giảm thai sản lúc nào???
 143. Tra cứu mã đơn vị
 144. [THẮC MẮC] Rà soát sổ bhxh cho người lao động
 145. [THẮC MẮC] Bổ sung hồ sơ thai sản
 146. [THẮC MẮC] Chốt sổ BHXH
 147. [THẮC MẮC] Hỏi về Chốt sổ BHXH
 148. Thắc mắc về BHYT 5 năm liên tục
 149. Bhxh cấp thiếu tờ bìa sổ bhxh
 150. Sai địa chỉ trên Thẻ BHYT
 151. [THẮC MẮC] Làm lại bhxh
 152. [THẮC MẮC] Chốt sổ!
 153. [THẮC MẮC] Chỉnh sửa thông tin đơn vị
 154. [THẮC MẮC] Cấp lại sổ BHXH bị thất lạc
 155. [THẮC MẮC] Mất sổ bảo hiểm xã hội
 156. [THẮC MẮC] Những thắc mắc sau rà soát
 157. [THẮC MẮC] Có ai biết mã đơn vị của công ty Unilever không bảo mình với ạ?
 158. Hỏi về quá trình đóng BH
 159. Hỗ trợ cấp mã đơn vị
 160. [THẮC MẮC] Quy trình xin danh sách lao động hiện tại đang tham gia BHXH CỦA DOANH NGHIỆP
 161. Điều chỉnh tăng mức đóng
 162. Xin Danh sách lao động đang tham gia đóng BHXH tại đơn vị
 163. Tra cứu số sổ BHXH
 164. [THẮC MẮC] Thanh toasn Bảo hiểm Y Tế
 165. Xin c12
 166. chốt sổ BHXH
 167. Hỏi về quá trình đóng BH
 168. [THẮC MẮC] Báo tăng lao động đã có sổ bhxh trên phần mềm kbhxh
 169. [THẮC MẮC] Thủ tục xin lãnh chi phí khám chữa bịnh theo tiêu chuẩn BHYT
 170. [THẮC MẮC] phòng thu BHXH Quận 7
 171. Thông báo kết quả đóng bảo hiểm tháng 01/2018 - 06/2018
 172. [THẮC MẮC] Thẻ Bảo Hiểm Y Tế
 173. Mã đơn vị
 174. Tra cứu mã số sổ BHXH
 175. [THẮC MẮC] Quyền lợi BHYT khi báo giảm
 176. Người lao động tự chốt sổ Bảo hiểm xã hội, công ty cũ đã phá sản
 177. Nộp hs điện tử báo giảm lao động nhưng không nhận được giấy hẹn trả kết quả
 178. Hồ sơ lỗi
 179. [THẮC MẮC] Tra cứu số sổ bhxh
 180. [THẮC MẮC] Tra cứu số sổ bhxh
 181. [THẮC MẮC] Thủ tục cấp lại thẻ BHYT do tháng đóng trùng
 182. Xin danh sách đóng BHXH từ tháng 1 - 6.2018
 183. [THẮC MẮC] Nhờ tra cứu hồ sơ thai sản
 184. Kiểm tra chốt sổ BHXH
 185. [THẮC MẮC] Dữ liệu hồ sơ điện tử bị mất
 186. [THẮC MẮC] Hỏi số BHYT trước khi đồng bộ
 187. [THẮC MẮC] Chốt sổ bhxh
 188. Chốt sổ bảo hiểm và gộp sổ
 189. [THẮC MẮC] Tài khoản ngân hàng của bhxh q7
 190. Thông tin ngay cấp cmnd
 191. tHAY ĐỔI THÔNG TIN NGAY CẤP CMND
 192. [THẮC MẮC] Thông báo kết quả đóng BHXH
 193. [THẮC MẮC] Gộp sổ BHXH
 194. Nhận mẫu c12
 195. [THẮC MẮC] Cấp lại sổ bhxh
 196. Giải quyết chốt sổ BHXH
 197. [THẮC MẮC] Hướng dẫn cấp lại sổ BHXH đã bị mất.
 198. [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội
 199. Thai sản
 200. [THẮC MẮC] HỒ SƠ THAY ĐỔI NƠI ĐĂNG KÝ BHYT - Mã hồ sơ 33337/2018/07919
 201. [THẮC MẮC] Hỏi đáp thời gian nhận kết quả.
 202. Thủ tục thay đổi nơi tham gia BHXH
 203. [THẮC MẮC] Tra cứu thông tin BHXH
 204. [THẮC MẮC] Tờ rời bảo hiểm xã hội
 205. Thủ tục chuyển nơi đóng BHXH sang quận 1
 206. [THẮC MẮC] Báo giảm sai tháng làm bằng hồ sơ điện tử
 207. [THẮC MẮC] Cách đăng ký số điện thoại để nhận mã OTP tra cứu BHXH
 208. thay đổi email nhận thông báo từ bhxh
 209. thay đổi email nhận thông báo từ bhxh
 210. [THẮC MẮC] Hướng dẫn báo tăng lao động đã hưởng bhxh 1 lần.
 211. [THẮC MẮC] Tra cứu quá trình tham gia bhxh
 212. vv CHỐT SỔ BHXH
 213. [THẮC MẮC] THAI SẢN
 214. [THẮC MẮC] GỘP SỔ BHXH - Số hiệu bưu gửi: EE091404118VN
 215. Tự chốt sổ bhxh
 216. [THẮC MẮC] Gia hạn thẻ BHYT.
 217. [THẮC MẮC] Hướng dẫn cách gửi hồ sơ qua đường bưu điện.
 218. [THẮC MẮC] V/v Dữ liệu trên BHXH VN không trùng với dữ liệu chốt sổ
 219. [THẮC MẮC] V/v Đăng ký số điện thoại để tra cứu quá trình tham gia BHXH.
 220. [THẮC MẮC] Có thể làm 2 sổ BHXH?
 221. [THẮC MẮC] Chốt sổ BHXH
 222. [THẮC MẮC] Xin cấp lại mật khẩu tra cứu thông báo kết quả đóng BHXH
 223. [THẮC MẮC] V/v Báo giảm và chốt sổ BHXH cho người lao động.
 224. [THẮC MẮC] Hồ sơ thai sản
 225. [THẮC MẮC] Nộp hồ sơ điện tử tăng mức nhận được email thông báo trả kết quả nhưng tới nay vẫn chưa thấy trả về
 226. [THẮC MẮC] Hưởng chế độ thai sản
 227. [THẮC MẮC] HAI SỐ SỔ NHƯNG TRÊN CŨNG MỘT NGƯỜI
 228. Thông báo kết quả đóng bảo hiểm
 229. tra cứu quá trình tham gia bảo hiểm xã hội
 230. Cấp lại sổ BHXH bị mất
 231. CHỐT SỔ BẢO HIỂM
 232. Lao động thôi việc đi làm lại
 233. Tra cứu quá trình tham gia bhxh
 234. [THẮC MẮC] Tra cứu quá trình tham gia bhxh
 235. Thay đổi email nhận thông báo từ BHXH
 236. Kiểm tra hồ sơ thay đổi thông tin.
 237. ĐÓNG THIẾU TIỀN BẢO HIỂM XÃ HỘI 7%
 238. THỦ TỤC BÁO TĂNG MỚI NHÂN VIÊN LAO ĐỘNG
 239. Đổi Số Điện Thoại Đơn Vị
 240. [THẮC MẮC] BHXH C12 - NaN cột BHTNLD, BNN
 241. [THẮC MẮC] nhờ tra cứu hồ sơ thai sản
 242. TRA CỨU THÔNG TIN THAM GIA BẢO HIỂM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG
 243. [THẮC MẮC] TRA CỨU TÌNH TRẠNG GIẢI QUYẾT HỒ SƠ PGN 50
 244. Lấy sổ bảo hiểm xã hội khi nghỉ ngang công việc
 245. Tra cứu quá trình tham gia bhxh
 246. [THẮC MẮC] CHỐT SỔ BHXH
 247. [THẮC MẮC] Chốt sổ BHXH
 248. [THẮC MẮC] TÌNH TRẠNG HỒ SƠ CHỐT SỔ
 249. [THẮC MẮC] Hủy quá trình tham gia BHXH trước đây
 250. Thủ tục chốt sổ riêng từng người