PDA

View Full Version : Bảo hiểm xã hội Quận 8 1. BHXH 1 lần
 2. Thay đổi nơi đăng ký bhyt từ tp. Hồ chí minh xuống tỉnh
 3. [THẮC MẮC] Thẻ BHYT
 4. Sổ bhxh
 5. Sổ bhxh
 6. Hỏi số sổ BHXH
 7. Chốt sổ BHXH
 8. [THẮC MẮC] Kết quả chốt sổ BHXH
 9. [THẮC MẮC] Thông tin dữ liệu trên website
 10. [THẮC MẮC] Chế độ thai sản
 11. [THẮC MẮC] quản lý thu
 12. [THẮC MẮC] Hồ sơ báo tăng chưa có phản hồi
 13. Hỏi về Thông báo kết quả đóng tiền BHXH
 14. [THẮC MẮC] Về gia hạn thẻ bhyt 2018
 15. Nhờ anh/chị tư vấn giúp đỡ em
 16. [THẮC MẮC] Danh sách gia hạn tự động thẻ bhyt 2018
 17. [THẮC MẮC] Cập nhật kết quả đóng bhxh cá nhân
 18. [THẮC MẮC] bảo hiểm thất nghiệp
 19. [THẮC MẮC] Đề nghị cập nhật lại Kết quả đóng BHXH từ T09-T12/2017
 20. Kiểm tra hồ sơ báo giảm
 21. Cập nhật thông báo kết quả đóng c12
 22. [THẮC MẮC] Quy trình sửa thời gian bảo hiểm y tế được hưởng 5 năm
 23. Mốc thời gian được hưởng 5 năm của bảo hiểm y tế?
 24. Cập nhật thông báo kết quả đóng c12
 25. [THẮC MẮC] ngày tháng sinh
 26. tra mã số đơn vị
 27. [THẮC MẮC] Chế độ thai sản
 28. Hỏi về kết quả đóng c12
 29. [THẮC MẮC] Hỏi về sổ bảo hiểm!!!
 30. Xin Danh sách lao động tham gia BH và mức đóng
 31. Tình hình sổ BHXH
 32. xin sửa lại mail trang http://c12.bhxhtphcm.gov.vn
 33. [THẮC MẮC] Không nhận được bìa sổ bhxh
 34. Xin hỏi v/v chốt sổ bảo hiểm xã hội, thời gian trả sổ người lao động
 35. [THẮC MẮC] Xin Danh sách lao động tham gia BH và mức đóng
 36. Hồ sơ báo tăng bị trùng
 37. Không nhận được mail thông báo C12
 38. Xin sửa lại email trang http://c12.bhxhtphcm.gov.vn
 39. Cập nhật Email vào C12 http://c12.bhxhtphcm.gov.vn
 40. [THẮC MẮC] Cập nhật Email vào C12 http://c12.bhxhtphcm.gov.vn
 41. [THẮC MẮC] điều chỉnh chức danh của người lao động
 42. [THẮC MẮC] Hỏi cách lấy lại sổ đã gửi Bưu điện về BHXH
 43. [THẮC MẮC] Tình hình chốt sổ
 44. [THẮC MẮC] Kết quả chốt sổ BHXH
 45. [THẮC MẮC] Thủ tục gộp sổ bhxh
 46. [THẮC MẮC] Thay đổi tài khoản nhận tiền thai sản
 47. [THẮC MẮC] ĐĂNG KÝ SỐ ĐIỆN THOẠI TRA CỨU QUÁ TRÌNH ĐÓNG BHXH
 48. [THẮC MẮC] BHTS khi đã nghỉ việc
 49. [THẮC MẮC] BHTS khi đã nghỉ việc
 50. Đăng ký mã đơn vị cho đơn vị có người lao động nước ngoài
 51. Cập nhật File C12 tháng 01/2019 cho đơn vị TH1941H
 52. [THẮC MẮC] C12 TRÊN TRANG WEB BI LỖI
 53. Tình hình báo tăng và giảm LĐ
 54. [THẮC MẮC] BHYT 5 năm liên tục
 55. [THẮC MẮC] Chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh
 56. [THẮC MẮC] CHỐT SỔ BHXH
 57. [THẮC MẮC] hồ sơ về chế độ thai sản
 58. CUNG CẤP THÔNG TIN C12 HÀNG THÁNG CHO ĐƠN VỊ
 59. [THẮC MẮC] CHỐT SỔ BHXH
 60. [THẮC MẮC] Công ty nợ Bảo hiểm
 61. Sổ BHXH Người lao động
 62. [THẮC MẮC] IN SAI CHỨC DANH TRÊN TỜ RỜI BHXH
 63. [THẮC MẮC] CẤP TỜ RỜI SỔ BHXH
 64. [THẮC MẮC] Xin dữ liệu quá trình tham gia BH của từng nhân viên trong đơn vị
 65. [THẮC MẮC] Xin dữ liệu quá trình tham gia BH
 66. Không chốt được sổ BHXH
 67. Báo nghỉ ốm nhầm thành nghỉ không lương
 68. [THẮC MẮC] Báo nghỉ những ngày ốm đau, sảy thai
 69. [THẮC MẮC] Cấp lại sổ BHXH do mất
 70. [THẮC MẮC] CHƯA NHẬN ĐƯỢC C12 THÁNG 10 2020