PDA

View Full Version : Bảo hiểm xã hội Quận 9 1. Tra cứu sổ BHXH đã chốt số chưa
 2. Hồ sơ chế độ thai sản cho lao động Nam
 3. [THẮC MẮC] Chế độ thai sản.
 4. Số sổ BH và Quá trình đóng BH
 5. Chốt sổ khi người lao động được cấp sổ lần 2
 6. nhận tiền trợ cấp thai sản
 7. Tra cứu số sổ BHXH đã chốt sổ chưa
 8. Quá trình đóng Bảo Hiểm
 9. file excel mẫu C12-TS
 10. Tra cứu số sổ BHXH
 11. [THẮC MẮC] Chốt sổ bhxh
 12. Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN
 13. Chế độ thai sản nam khi vợ sinh con
 14. Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN quý 3/2016
 15. Nơi đăng kí khám chữa bệnh ban đầu
 16. Chế độ thai sản nam khi vợ sinh con
 17. Tra cứu số sổ BHXH
 18. Có vài thắc mắc về nơi ĐK KCB BĐ ở Quận 9
 19. [THẮC MẮC] Đã có bảo hiểm ở Bà Rịa Vũng Tàu muốn mua bảo hiểm ở quận 9 thì thế nào ạ?
 20. [THẮC MẮC] Chốt sổ BHXH
 21. [THẮC MẮC] Hồ sơ thai sản
 22. [THẮC MẮC] về việc trả thẻ BHYT khi báo giảm lao động
 23. Gia hạn thẻ BHYT tự động 2017
 24. [THẮC MẮC] Gia hạn thẻ BH quý 1+2/2017
 25. [THẮC MẮC] Gia hạn thẻ BHYT tự động
 26. Hưởng trợ cấp chế độ ốm đau
 27. [THẮC MẮC] Tra cứu số sổ và quá trình đóng BHXH
 28. Hưởng chế độ thai sản
 29. [THẮC MẮC] Tra cứu số sổ và quá trình đóng BHXH
 30. [THẮC MẮC] Tra cứu số sổ BHXH và quá trình tham gia
 31. Thắc mắc
 32. Xin tra cứu quá trình đóng BHXH
 33. Tra cứu sổ BHXH đã chốt chưa
 34. [THẮC MẮC] Hưởng chế độ ốm đau
 35. [THẮC MẮC] Sổ bhxh
 36. Hồ sơ gửi qua đường bưu điện BHXH đã nhân được hay chưa
 37. [THẮC MẮC] Trích đóng tiền BHXH
 38. Thông báo kết quả đóng BHXH
 39. [THẮC MẮC] Tra cứu quá trình đóng bảo hiểm xã hội
 40. [THẮC MẮC] quá trình đóng BHXH
 41. Tra cứu quá trình đóng bảo hiểm xã hội
 42. Gia hạn thẻ tự động quý 2 năm 2017
 43. Thủ tục đóng BHXH cho lao động bị thất lạc sổ.
 44. Thủ tục đóng BHXH cho lao động bị thất lạc sổ.
 45. [THẮC MẮC] Tra cứu số sổ Bảo Hiểm Xã Hội qua CMND
 46. Xin hỏi về hồ sơ chốt sổ bhxh đã gửi qua đường bưu điện
 47. gia hạn thẻ BHYT
 48. Tra cứu Hồ sơ chốt sổ BHXH
 49. Xin tra cứu thông tin BHXH
 50. [THẮC MẮC] Thông tin trên tra cứu mã số bhxh
 51. [THẮC MẮC] Chốt sổ nhân viên mất sổ bhxh
 52. Tra số sổ bảo hiểm
 53. Không tra cứu được quá trình tham gia bhxh
 54. [THẮC MẮC] Hồ sơ gửi qua bưu điện
 55. [THẮC MẮC] hỏi về kết quả rà soát BHXH
 56. Hỏi về chốt sổ bảo hiểm
 57. [THẮC MẮC] Thắc mắc bệnh điều trị dài ngày
 58. [THẮC MẮC] Thắc mắc bệnh điều trị dài ngày
 59. [THẮC MẮC] điều chỉnh lại thông tin tờ rời sổ bảo hiểm xã hội
 60. [THẮC MẮC] Kết quả rà soat BHXH mẫu số 03
 61. [THẮC MẮC] Sinh viên đã tham gia BH gia đình nhưng nhà trường vẫn thu tiền BH
 62. truy đóng BHXH
 63. [THẮC MẮC] Tra cứu số sổ BHXH và thủ tục làm lại sổ BHXH bị mất
 64. [THẮC MẮC] Không thể truy cập http://c13.bhxhtphcm.gov.vn/
 65. [THẮC MẮC] Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN C12-TS
 66. [THẮC MẮC] kết quả điều chỉnh BHXH
 67. [THẮC MẮC] xin so bhyt
 68. [THẮC MẮC] Người lao động có số sổ BH nhưng không tra cứu được mã số BHXH thì làm thế nào?
 69. [THẮC MẮC] Hồ sơ gửi qua bưu điện
 70. Bhyt tự nguyện
 71. [THẮC MẮC] Hồ sơ gửi qua bưu điện
 72. Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau
 73. Kiểm tra Kết quả xử lý HS tạm ngưng tất toán.
 74. [THẮC MẮC] Anh chị tra cứu dùm em sao đến nay em vẫn chưa nhận được tien bảo hiểm thai sản
 75. Thắc mắc về ngày tháng năm sinh trên sổ BHXH
 76. Lỗi: Lỗi xử lý trên service BHXH.
 77. Thắc mắc về thẻ BHYT
 78. Thẻ BHYT bắt buộc
 79. [THẮC MẮC] Hỏi về cách tra cứu mã đơn vị tham giao BHXH
 80. [THẮC MẮC] Hỏi về cách tra cứu mã đơn vị tham giao BHXH
 81. Hỏi mã đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội
 82. Cấp sổ bhxh và thẻ bhyt
 83. [THẮC MẮC] Mail xác nhận hợp lệ hay không hợp lệ của bhxh
 84. Xin danh sách nhân viên đóng bhxh
 85. [THẮC MẮC] Chuyển đổi công ty mua bảo hiểm
 86. [THẮC MẮC] Không nộp được hồ sơ do: Lỗi xử lý trên service bhxh
 87. [THẮC MẮC] Hoàn trả tiền đóng BHYT hộ gia đình
 88. Đổi địa chỉ công ty sang quận khác
 89. Tình hình cấp lại sổ và chốt sổ
 90. [THẮC MẮC] Kết quả đóng BHXH tháng 05
 91. Tra cứu hồ sơ cấp lại sổ BHXH
 92. Xin lại mật khẩu trên trang c12
 93. Báo mức lương đóng BHXH bị sai
 94. [THẮC MẮC] Hồ sơ và thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu cho công ty
 95. [THẮC MẮC] Hồ sơ và thủ tục đăng ký cấp mã đơn vị tham gia bhxh lần đầu cho công ty
 96. Chốt sổ BHXH
 97. đóng thiếu tiền bhxh tháng 6
 98. [THẮC MẮC] Tình hình hồ sơ cấp lại sổ BHXH
 99. Thủ tục báo giảm
 100. nghỉ ốm đau ngắn ngày hay không lương?
 101. [THẮC MẮC] em muốn tra cứu mã đơn vị của doanh nghiệp tịa quận bình tân , do mất mã đơn vị , không biết tra cứu ở đau
 102. Thắc mắc về chế độ tử tuất
 103. Nghỉ việc tạm thời do thai sản thì được trợ cấp như thế nào khi đăng ký bảo hiểm xã hội
 104. Báo giảm nhầm tháng
 105. Kết quả đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu cho công ty
 106. [THẮC MẮC] Kết quả đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu cho công ty
 107. Kiểm tra đã cấp sổ bhxh, thẻ bhyt trả cho đơn vị chưa
 108. [THẮC MẮC] Cấp sổ bhxh, thẻ bhyt cho công ty
 109. Rà soát sổ BHXH
 110. [THẮC MẮC] Nlđ bị thếu quá trình tham gia bhxh
 111. [THẮC MẮC] Cấp sổ bhxh, thẻ bhyt cho công ty
 112. [THẮC MẮC] Muốn hủy một đoạn thời gian trong sổ BHXH thì làm thế nào
 113. [THẮC MẮC] Tra cứu kết quả hồ sơ để đóng tiền BHXH
 114. [THẮC MẮC] Xin mã số thẻ BHYT do thất lạc
 115. Không đăng nhập được C12-TS để tra cứu thông báo
 116. [THẮC MẮC] Đăng nhập C12-TS không được, cấp thẻ BHYT
 117. Kết quả đăng ký tham gia bhxh lần đầu
 118. hỏi quá trình tham gia đóng bảo hiểm
 119. [THẮC MẮC] quá trình tham gia đóng BHXH
 120. Hỏi quá trình tham gia đóng BHXH
 121. HƯỚNG DẪN
 122. [THẮC MẮC] SỔ BHXH
 123. Xin cấp mã đơn vị để giao dịch điện tử
 124. [THẮC MẮC] Cấp sổ BHXH cho nhân viên mới tham gia BHXH
 125. [THẮC MẮC] CẤP BHYT NHÂN VIÊN MỚI THAM GIA BHXH
 126. Số sổ BHXH
 127. [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội nhận 1 lần
 128. các thủ tục chốt BHXH, cá nhân có chốt được BHXH không?
 129. [THẮC MẮC] Điều chỉnh thông tin ngày tháng sinh sổ BHXH qua bưu điện
 130. [THẮC MẮC] Điều chỉnh thông tin ngày tháng sinh sổ BHXH qua bưu điện
 131. [THẮC MẮC] Hỏi về thủ tục điều chỉnh thời gian chốt sổ BHXH
 132. Hồ sơ xin cấp mã đơn vị, và báo tăng nhân viên lao động
 133. [THẮC MẮC] THỦ TỤC HƯU TRÍ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
 134. Xin danh sach nhan vien và muc luong đóng BHXH của từng nhân viên
 135. [THẮC MẮC] THỦ TỤC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
 136. [THẮC MẮC] THỦ TỤC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
 137. [THẮC MẮC] XIN CẤP LẠI TỜ BÌA SỔ BHXH
 138. [THẮC MẮC] XIN CẤP LẠI TỜ RỜI BHXH
 139. [THẮC MẮC] Đổi địa chỉ BHXH Quận 9 cùng quận
 140. Chế độ hưởng quyền lợi BHYT
 141. Tờ rời thể hiện Lũy thời gian đóng quỹ HT/TT đến hết tháng 12/2019 không đúng
 142. [THẮC MẮC] Tờ rời thể hiện Lũy kế thời gian đóng quỹ HT/TT đến hết tháng 12/2019 không đúng
 143. [THẮC MẮC] Chế độ hưởng quyền lợi BHYT
 144. Thủ Tục lãnh BHXH 1 lần
 145. [GÓP Ý] Reset tài khoản C12
 146. [THẮC MẮC] KHÔNG NHẬN ĐƯỢC KẾT QUẢ HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU THAI SẢN TRẢ VỀ ĐƠN VỊ
 147. [THẮC MẮC] báo tăng chưa nhận được số BHXH và thẻ BHYT
 148. [THẮC MẮC] Thủ tục lãnh bảo hiểm xã hội 1 lần
 149. [THẮC MẮC] HS GỘP SỔ ĐỐI VỚI NLĐ ĐANG THAM Ở Q9
 150. [THẮC MẮC] Thông tin Kỳ Đóng BHXH không khớp với thông tin đăng ký