PDA

View Full Version : Bảo hiểm xã hội Quận 10Trang : [1] 2

 1. Tra cứu kết quả đóng BHXH
 2. Tra cứu kết quả đóng BHXH
 3. Tra cứu kết quả đóng BHXH
 4. Chốt sổ bảo hiểm
 5. cách tính tiền hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội 1 lần
 6. [THÔNG BÁO] Hướng dẫn tra cứu hồ sơ trả và nộp qua bưu điện
 7. Bổ sung Hồ sơ không hợp lệ
 8. Tra cứu số bhxh
 9. Thủ tục làm lại sổ bảo hiểm
 10. Sổ BHXH mẫu cũ có cần đổi lại không?
 11. kết quả đóng BHXH
 12. Bảo Hiểm xã hội cửa hàng cá thể
 13. hỏi số sổ BHXH
 14. Hỏi số sổ BHXH
 15. [THẮC MẮC] Hỏi về điều kiện hưởng chế độ thai sản và nghỉ việc tự làm thủ tục thai sản ?
 16. Người lao động tự làm thủ tục Chốt sổ BHXH và trợ cấp Thai Sản
 17. Thay đổi thông tin BHXH do đổi hộ khẩu, CMND
 18. [THẮC MẮC] Trả Sổ BHXH NLĐ Nghỉ Việc Trên 01 Năm
 19. Mất sổ BHXH
 20. [THẮC MẮC] Chốt sổ BHXH
 21. Thời gian tham gia BHXH
 22. [THẮC MẮC] Thủ tục chốt sổ BHXH
 23. [THẮC MẮC] Chốt sổ bhxh sau khi báo giảm nghỉ ổm dài ngày
 24. Nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thai sản
 25. Tra cứu sổ bhxh
 26. Hỏi về thông tin chốt sổ bhxh
 27. Sổ BHXH chưa đóng dấu trang 3
 28. [THẮC MẮC] Cho em xin số sổ bảo hiểm y tế
 29. [THẮC MẮC] Tra cứu số số BHXH cho lao động đã hưởng BHTN 1 lần
 30. Sổ BHXH và hưởng các chế độ trợ cấp ?!
 31. Người lao động cao tuổi có phải tham gia bảo hiểm xã hội?
 32. Nhập viện cấp cứu khi làm mất thẻ bhyt ( thẻ còn thời hạn sử dụng )
 33. tra giùm quá trình đóng bhxh
 34. hỏi thủ tục khai báo truy thu bhxh
 35. Mua bảo hiểm xã hội
 36. Mua bảo hiểm xã hội
 37. Tra cứu số sổ BHXH
 38. Gửi hồ sơ điện tử
 39. Tra bảo hiểm xã hội
 40. [THẮC MẮC] Cách tính tiền trợ cấp thai sản
 41. Tra cứu số sổ BHXH bằng CMND
 42. [THẮC MẮC] Xin vui lòng tra cứu giúp quá trình đóng BHXH
 43. Quá trình đóng bảo hiểm
 44. [GÓP Ý] Rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động
 45. [THẮC MẮC] Tìm số sổ BHXH từ số CMND
 46. [THẮC MẮC] Hưởng BHXH 1 lần nhưng chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp
 47. [THẮC MẮC] Địa chỉ email nhận thông báo BHXH
 48. Xin số bhxh
 49. [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội
 50. [THẮC MẮC] Báo giảm tháng hưởng thai sản sai
 51. [THẮC MẮC] Kết quả đóng BHXH tháng 3
 52. Tra cứu số sổ BHXH bằng CMND
 53. [THẮC MẮC] Cách tính lãi chậm đóng BHXH
 54. Gửi thông báo Kết quả đóng BHXH qua email
 55. Tra cứu số sổ BHXH
 56. Hỏi về chốt sổ BHXH
 57. đăng ký tra cứu mẫu C12
 58. Vấn đề chốt sổ bhxh
 59. Đăng ký nhận thông báo C12 trên c12.bhxhtphcm.gov.vn
 60. [THẮC MẮC] Thủ tục rà soát sổ khi công ty chuẩn bị giải thể
 61. Cho Em hỏi về Thẻ BHYT
 62. [THẮC MẮC] Thất lạc sổ BHXH
 63. Tra cứu quá trình tham gia bảo hiểm y tế
 64. Thủ tục huỷ sổ BHXH cũ.
 65. [THẮC MẮC] Chốt sổ cho lao động khi công ty còn nợ bảo Hiểm
 66. Tra cứu số Bảo Hiểm
 67. Hỏi Về thông tin đóng BHXH, BHYT và BHTN trên trang http://c13.bhxhtphcm.gov.vn/
 68. đổi lại thẻ bhyt diện hưu trí
 69. Tải Thông báo tra cứu tình hình đóng Bảo hiểm
 70. [THẮC MẮC] Thủ tục báo giảm khi giải thể công ty
 71. [THẮC MẮC] Nhờ kiểm tra thông tin số sổ BHXH
 72. Cho Em hỏi về BHYT
 73. [THẮC MẮC] gia hạn BHXH
 74. [THẮC MẮC] Thủ tục làm bảo hiểm xã hội
 75. [THẮC MẮC] Đăng ký BHXH lần đầu
 76. Xin hỏi số sổ BHXH
 77. Xin hỏi số sổ BHXH
 78. [THẮC MẮC] Thủ tục đăng ký BHXH cho văn phòng đại diện nước ngoài
 79. Tra cứu thông tin đóng BHXH
 80. Chuyển nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu về bệnh viện Vạn Hạnh
 81. Xin hỏi số sổ BHXH
 82. xin số sổ BHXH
 83. [THẮC MẮC] Nhờ tra số sổ BHXH
 84. Lỗi khi nộp hồ sơ kbhxh 3.0
 85. [THẮC MẮC] C12 Thông báo kết quả đóng BHXH
 86. [THẮC MẮC] Lỗi khi nộp hồ sơ kbhxh 3.0
 87. [THẮC MẮC] Báo tăng lao động bị sai thời gian
 88. [THẮC MẮC] Cho em hỏi!
 89. Hồ Sơ Mất Sổ
 90. Xin số sổ BHXH
 91. [THẮC MẮC] Đăng ký nhận thông báo C12 trên c12.bhxhtphcm.gov.vn nhưng bị lỗi Error Code 100103
 92. Kết quả hồ sơ cấp lại sổ do mất (mẫu 607 - tt595)
 93. Thai sản cho nam
 94. Chốt sổ BHXH
 95. Thắc mắc C12
 96. [THẮC MẮC] Kết quả đóng BHXH
 97. Xin hỏi số sổ BHXH
 98. Kết quả đóng BHXH
 99. Không ký được tờ khai TK1-TS cho lao tăng mới chưa có mã số BHXH
 100. Về việc rà soát sổ BHXH
 101. Tra cứu mã số BHXH
 102. [THẮC MẮC] V/v trả hồ sơ BHXH Cty TNHH Kinh Doanh Kim Đỉnh (TJ5655J)
 103. [THẮC MẮC] Tra cứu kết quả đóng BHXH
 104. [THẮC MẮC] Tra Soát mã số BHXH
 105. Tham gia BHXH lần đầu
 106. Tham gia BHXH lần đầu
 107. không đăng ký được để nhận mẫu C12-TS
 108. [THẮC MẮC] Nhờ BHXH Q10 Tra dùm em mã đơn vị công ty em.
 109. Rà soát mã số BHXH để cấp BHYT
 110. [THẮC MẮC] Bảo hiểm trợ cấp thai sản
 111. [THẮC MẮC] Thai Sản
 112. Rà soát sổ cấp thẻ BHYT năm 2018
 113. [THẮC MẮC] Rà soát số BHXH
 114. [THẮC MẮC] Tiền thai sản
 115. [THẮC MẮC] Rà soát số sổ BHXH
 116. [THẮC MẮC] Gia hạn thẻ Năm 2018
 117. Rà soát mã số bảo hiểm để cấp BHYT 2018
 118. [THẮC MẮC] Về thời gian nghỉ bệnh
 119. [THẮC MẮC] Rà soát mã số BHXH cấp BHYT mới
 120. [GÓP Ý] Nhận thông báo đóng BHXH của đơn vị hàng tháng (C12)
 121. Hồ sơ rà soát sổ bhxh
 122. [THẮC MẮC] Hướng dẫn giúp em!
 123. Về gia hạn thẻ BHYT 2018
 124. Xin hỏi số sổ BHXH
 125. [THẮC MẮC] Không nộp được Hồ sơ vì bị lỗi "Lỗi xử lý trên service BHXH"
 126. Hướng dẫn giúp em
 127. [THẮC MẮC] Về gia hạn BHYT 2018
 128. [THẮC MẮC] BHYT cho người nước ngoài
 129. tra cứu giùm đơn vị có thuộc tự động gia hạn thẻ không
 130. PC thâm niên quân sự
 131. Hồ sơ điện tử
 132. [THẮC MẮC] Tiền trích nộp BHXH theo luật mới 2018
 133. Hồ sơ tăng lương 2018
 134. [THẮC MẮC] Báo giảm lao động
 135. Thẻ BHYT
 136. [THẮC MẮC] Nộp hồ sơ báo giảm bị lỗi
 137. The BHYT
 138. [THẮC MẮC] Không ký được tờ khai TK1-TS (QĐ 595)
 139. Rà soát sổ BHXH
 140. Gia hạn thẻ BHYT năm 2018
 141. thông báo đóng BHXH và trả sổ rà soát
 142. Gia hạn thẻ BHYT năm 2018
 143. [THẮC MẮC] Thời gian nhận sổ BHXH & địa điểm nhận khi mua lần đầu
 144. [THẮC MẮC] điều chỉnh mức đóng bảo hiểm
 145. Hỏi về chốt sổ bảo hiểm cho người lao động
 146. [THẮC MẮC] Cho em hỏi về việc nghỉ không lương
 147. tra giúp MĐV và số lượng nhân viên tham gia BH
 148. Tra cứu kết quả nộp bảo hiểm xã hội 2018
 149. Chưa nhận được sổ BHXH trả lại từ cơ quan BHXH quận 10
 150. Chưa nhận được sổ BHXH trả lại từ cơ quan BHXH quận 10
 151. Cho em hỏi ngày trả kết quả PGNHS 320!
 152. [THẮC MẮC] hỏi về trình tự, thủ tục chuyển nơi đóng BHXH
 153. Thẻ BHYT năm 2018
 154. cách lập hồ sơ 201 chế độ thai sản cho nam
 155. Xin Tình hình đóng BH T2/2018
 156. Sổ bhxh
 157. [THẮC MẮC] Xin kiểm tra giúp hồ sơ thai Sản
 158. [THẮC MẮC] Chưa nhận được sổ BHXH của nhân viên theo hồ sơ 320 đã gửi từ ngày 17/11/2017
 159. Chốt sổ BHXH
 160. V/v chốt sổ cho nld mà cơ quan bhxh đang giữ sổ
 161. [THẮC MẮC] Số lượng nhân viên đóng bảo hiểm
 162. [THẮC MẮC] Sổ bhxh
 163. Hỏi về sổ bảo hiểm!
 164. [THẮC MẮC] Hỏi về sổ bảo hiểm!
 165. [THẮC MẮC] Hỏi về sổ bảo hiểm!
 166. [THẮC MẮC] Chốt sổ BHXH
 167. Hồ sơ thai sản cho lao động nam có vợ sinh con
 168. [THẮC MẮC] Chốt sổ BHXH
 169. Doanh nghiệp tham gia bhxh q.10 chuyển sang q.7 có phải xin mã mới không?
 170. Chốt sổ cho Lao động Năm 2018!
 171. [THẮC MẮC] không được cấp thẻ bhyt ở doanh nghiệp
 172. [THẮC MẮC] Trả sổ BHXH cho người lao động
 173. [THẮC MẮC] Hỏi về thời gian chờ truy lại bhts
 174. [THẮC MẮC] Hỏi về thời gian chờ truy lại bhts
 175. [THẮC MẮC] Hỏi về sổ bảo hiểm!!!
 176. Chuyển địa điểm kinh doanh, xin chuyển đơn vị đóng bhxh
 177. [THẮC MẮC] Chốt sổ bảo hiểm xã hội
 178. Nhờ kiểm tra chốt sổ bảo hiểm xã hội
 179. [THẮC MẮC] Người quản lý thu tự ý nâng mức lương của người lao động lên
 180. [THẮC MẮC] Thay đổi tên Công ty!
 181. Kết quả đóng BHXH tháng 4, tháng 5/18
 182. [THẮC MẮC] Hỏi về nghĩ dưỡng sức sau sinh
 183. Tình hình rà soát sổ BHXH theo PGNHS 626
 184. [THẮC MẮC] thông báo đóng BHXH tháng 4, tháng 5/2018
 185. Hỗ trợ kiểm tra mã BHXH
 186. Nhờ BHXH tra cứu số sổ BHXH!
 187. [THẮC MẮC] cấp lại sổ bhxh
 188. [THẮC MẮC] Bhxh, bhtn,bhyt
 189. [THẮC MẮC] Báo giảm lao động khi chuyển quận
 190. [THẮC MẮC] Thủ tục hồ sơ để được cấp Mã đơn vị!
 191. [THẮC MẮC] Hồ sơ nộp điện tử bị lỗi!!!
 192. [THẮC MẮC] Báo giảm lao động khi đóng cửa VP Đại Diện
 193. [THẮC MẮC] Xin thông báo đóng BHXH Tháng 6/2018
 194. [THẮC MẮC] Không đăng nhập vào C12 được
 195. xác nhận quá trình
 196. [THẮC MẮC] Việc trả kết quả hồ sơ
 197. [THẮC MẮC] Xin thông báo kết quả đóng tháng 06/2018
 198. Kết quả xử lý HS chốt sổ
 199. Thủ tục chốt sổ bảo hiểm cho người lao động quận 10
 200. [THẮC MẮC] Chốt sổ bảo hiểm cho người lao động quận 10
 201. [THẮC MẮC] Khong dang nhap duoc tk C12
 202. Chốt sổ BHXH
 203. Chốt sổ BHXH
 204. [THẮC MẮC] Đóng BHXH cho lao động người nước ngoài
 205. [THẮC MẮC] chốt sổ bảo hiểm xã hội
 206. [THẮC MẮC] Chốt sổ BHXH mà không cần sổ
 207. Xin thông tin đóng bảo hiểm
 208. báo tăng lao động nhưng chưa được cấp thẻ BHYT
 209. [THẮC MẮC] Thủ tục chuyển quận cho những người mất sổ bhxh
 210. [THẮC MẮC] NLĐ có 2 số sổ BHXH
 211. Hồ Sơ Chốt Sổ
 212. [THẮC MẮC] Chốt sổ BHXH người lao động.
 213. [THẮC MẮC] Xét duyệt hồ sơ hưởng chế độ thai sản
 214. [THẮC MẮC] Kiểm tra hồ sơ thai sản
 215. Hồ sơ rà soát 626
 216. [THẮC MẮC] Không đăng nhập được C12
 217. [THẮC MẮC] Bị khóa tài khoản C12
 218. Kết quả hồ sơ rà soát sổ BHXH HS 626
 219. [THẮC MẮC] Hồ sơ hưởng chế độ thai sản
 220. Không vào được C12
 221. Thủ tục và quy trình hưởng chế độ thai sản
 222. KQ Hồ sơ rà soát
 223. Tra cứu kết quả đóng BHXH
 224. [THẮC MẮC] Nhờ kiểm tra số sổ bhxh
 225. [THẮC MẮC] Nhờ kiểm tra số sổ bhxh
 226. Thắc mắc
 227. [THẮC MẮC] Thay đổi thông tin nhận thông báo BHXH
 228. [THẮC MẮC] hố sơ cấp lại sổ bảo hiểm
 229. [THẮC MẮC] BHXH một lần
 230. Kết quả hồ sơ rà soát sổ BHXH HS 626
 231. Kết quả Hồ sơ rà soát 626
 232. Thay đổi email nhận thông báo từ BHXH
 233. Hướng dẫn chốt sổ
 234. [THẮC MẮC] Tra cứu mã đơn vị
 235. [THẮC MẮC] CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU
 236. [THẮC MẮC] Bị từ chối từ cơ quan BHXH
 237. thủ tục tham gia BHXH bắt buộc cho LĐNN
 238. [THẮC MẮC] về việc đăng ký số điện thoại để tra cứu quá trình tham gia BHXH
 239. Thắc mắc
 240. [THẮC MẮC] Bị từ chối hồ sơ báo gỉam
 241. Sổ BHXH nhân viên mới
 242. Tra dùm em hồ sơ thai sản
 243. [THẮC MẮC] KIỂM TRA QUÁ TRÌNH THAM GIA BẢO HIỂM
 244. Thông tin quá trình đóng BHXH
 245. hướng dẫn giảm trùng đóng BHXH và chốt sổ BHXH
 246. [THẮC MẮC] Bám tăng giảm Ts đi làm lại
 247. THÔNG TIN QUÁ TRÌNH ĐÓNG BHXH Ở CÔNG TY CŨ
 248. [THẮC MẮC] THÔNG TIN QUÁ TRÌNH ĐÓNG BHXH Ở CÔNG TY CŨ
 249. [THẮC MẮC] Chốt sổ cho người lao động nghỉ việc!
 250. [THẮC MẮC] Tra cứu Mã Đơn Vị của công ty mới thành lập