PDA

View Full Version : Bảo hiểm xã hội Quận 12 1. Tro cap thai san
 2. Thai san
 3. Hưu trí
 4. Yêu cầu tra cứu thông tin tham gia BHXH
 5. Đổi CMND hoặc thẻ CCCD
 6. Xin cấp lại số sổ bảo hiểm xã hội
 7. Tham gia BHXH Lần đầu q12
 8. Chế độ thai sản, dưỡng sức
 9. Quá trình đóng bhxh của doanh nghiệp theo từng tháng năm 2016
 10. tra giúp số sổ bảo hiểm xã hội
 11. [THẮC MẮC] Mất Sổ BHXH
 12. Mua bảo hiểm xã hội cho nhân viên tại Quận 12
 13. [THẮC MẮC] Chế độ thai sản và tctn sau nghỉ việc
 14. [THẮC MẮC] Chốt sổ và mất tờ rời của nguyễn thị phượng - 7911350763
 15. Báo tăng giảm lao động trễ
 16. [THẮC MẮC] Trợ cấp thôi việc
 17. Gia hạn thẻ BHYT - Công ty Hạ Phong
 18. Thắc mắc tiền thai sản của chồng
 19. Kiểm Tra Hồ Sơ Thai Sản
 20. Thay doi dia chi tam tru
 21. [THẮC MẮC] Đóng bảo hiểm rồi mà vẫn gửi tin nhắn yêu cầu đóng bảo hiểm Quận 12
 22. [THẮC MẮC] Nhờ tra cứu số Sổ BHXH của người lao động
 23. Hỏi về nơi lãnh BHXH và BHTN
 24. tra cứu số sổ BHXH
 25. Chốt sổ BHXH
 26. [GÓP Ý] nhận bảo hiểm xã hội một lần
 27. DAOLY: người lao động nghỉ không lương.
 28. [THẮC MẮC] Không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản
 29. Chưa có sổ BHXH
 30. Nghỉ thai sản (không đủ điều kiện hưởng trợ cấp)
 31. Nhận kết quả đóng BHXH hàng tháng....(C.12-TS)
 32. [THẮC MẮC] Xin số sổ BHXH
 33. Cấp thẻ BHYT
 34. Thái độ trả lời người lao động của nhân viên bhxh quận 12
 35. Tra cứu hồ sơ hưởng chế độ thai sản
 36. Cấp lại sổ BHXH và xin chốt
 37. [THẮC MẮC] việc Rà soát & Bàn giao sổ BHXH
 38. Xin số sổ bảo hiểm xã hội
 39. Gộp sổ BHXH để chốt
 40. Kiểm tra quá trình tham gia BHXH của lao động
 41. Tự chốt sổ BHXH
 42. Xin chốt sổ BHXH
 43. [THẮC MẮC] gửi hồ sơ
 44. Tự chốt sổ BHXH
 45. Thắc mắc xin cấp sổ BHXH
 46. Tra cứu số sổ BHXH và tình trạng đóng BHXH
 47. [THẮC MẮC] Gộp sổ BHXH để chốt
 48. Hỏi về chế độ thai sản
 49. Tìm số sổ BHXH
 50. Thủ tục hưởng trợ cấp thai sản sau khi thôi việc
 51. tra dùm quá trình đóng bảo hiểm
 52. Giải đáp thắc mắc về việc lãnh tiền bảo hiểm xã hội
 53. Thủ thục chốt sổ BHXH cho NLD nghỉ ngang
 54. Làm nhầm sổ bảo hiểm
 55. [THẮC MẮC] Kính gởi : Bảo Hiểm xã hội quận 12 - thắc mắc về việc hủy sổ BHXH mà NLĐ không hề biết
 56. [THẮC MẮC] V/v thất lạc mẫu 03 trong quá trình rà soát hồ sơ BHXH
 57. C12 - bảo hiểm xã hội
 58. Thông Báo kết quả đóng BHXH
 59. [THẮC MẮC] Thông báo kết quả C12
 60. [THẮC MẮC] Xin số sổ của lao động
 61. Hướng dẫn thêm về HS320 - rà soát sổ
 62. Báo giảm cho NLD
 63. Xin huỷ thời gian đóng bh tại công ty TNHH Komega Sports Vietnam
 64. [THẮC MẮC] Xin số sổ của lao động
 65. [THẮC MẮC] Mã số bhxh
 66. NGười lao động đã tham gia BHXH tại đơn vị khác
 67. [THẮC MẮC] Hồ sơ thủ tục đóng bhxh lần đầu cho công ty mới thành lập
 68. [THẮC MẮC] Tra cứu thông báo BHXH
 69. Thông báo kết quả đóng bhxh, bhyt, bhtn
 70. Thắc mắc về việc báo giảm
 71. [THẮC MẮC] Nhờ kiểm tra việc chốt sổ bảo hiểm
 72. [THẮC MẮC] Thời hạn đủ 5 năm trên thẻ BHYT
 73. [THẮC MẮC] Kiểm tra kết quả báo giảm LĐ
 74. [THẮC MẮC] Liên quan thẻ bhyt - tx0302x
 75. [THẮC MẮC] Hồ sơ báo tăng lao động của công ty đầu tư ht
 76. [THẮC MẮC] Tra cứu hồ sơ nộp bưu điện 25/01/2018
 77. Thẻ bhyt
 78. [THẮC MẮC] Tra cứu thông tin sổ bhxh chưa đồng bộ để hưởng chế độ bhxh 1 lần vào tháng 05/2018
 79. [THẮC MẮC] Tra cứu thông tin tham gia BHXH cá nhân không có dữ liệu
 80. [THẮC MẮC] Muốn tra cứu số năm tham gia đóng bảo hiểm xã hội -Quận 12
 81. Rà soát sổ BHXH
 82. [THẮC MẮC] Quá trình xử lý hồ sơ 320 và 626 rà soát sổ cho người lao động
 83. [THẮC MẮC] Tra cứu mã số bhxh
 84. Tra cứu thông tin tham gia BHXH
 85. Báo giảm và chốt sổ bảo hiểm
 86. [THẮC MẮC] Hỏi về việc ra soát sổ bảo hiểm
 87. [THẮC MẮC] Tra cứu quá trình tham gia BHXH
 88. [THẮC MẮC] Hỏi về sổ bhxh
 89. Kiểm tra nợ BHXH, BHYT
 90. Tra cứu sổ BHXH đã chốt hay chưa
 91. Thay đổi thông tin nhận thông báo BHXH
 92. Tra cứu quá trình tham gia BHXH
 93. Hỏi về cấp sổ BHXH.
 94. [THẮC MẮC] Hỏi về mức đóng BHXH năm 2018
 95. [THẮC MẮC] Sổ người lao động
 96. [THẮC MẮC] Hỏi về mức đóng BHXH năm 2018
 97. Hỏi về nợ BHXH
 98. Nợ bhxh
 99. [THẮC MẮC] về việc thông báo có kết quả bhxh
 100. Lỗi xử lý trên service BHXH
 101. [THẮC MẮC] Hồ sơ bhxh gởi qua bưu điện
 102. [THẮC MẮC] Thời gian đóng bhxh kể từ khi ký hợp đồng
 103. [THẮC MẮC] Mã số BHXH
 104. Nộp tiền BHXH quận 12
 105. [THẮC MẮC] Mã đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội.
 106. [THẮC MẮC] Mã đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội.
 107. Số mã BHXH
 108. [THẮC MẮC] trả kết quả hồ sơ báo tăng lao động
 109. [THẮC MẮC] Chưa chốt sổ BHXH
 110. [THẮC MẮC] Thông tin sổ BHXH_ Trúc Ly
 111. Hồ sơ chế độ BHYT đã được giải quyết chưa?
 112. [THẮC MẮC] Chưa nhận được sổ và thẻ BHYT cho trường hợp báo tăng mới
 113. xin mã đơn vị bảo hiểm
 114. [THẮC MẮC] Hồ sơ bảo hiểm tx2411x
 115. Tra cứu quá trình đóng BHXH
 116. [THẮC MẮC] Đăng ký tra cứu mẫu C12
 117. [THẮC MẮC] Từ chối hồ sơ bảo hiểm, báo tăng lao động
 118. [THẮC MẮC] Bảo hiểm thất nghiệp lần 2
 119. [THẮC MẮC] Sổ bhxh đã được chốt chưa
 120. Chốt sổ BHXH
 121. [THẮC MẮC] Đóng trùng BHYT khi chuyển quận
 122. [THẮC MẮC] Che do bhxh nghi viec kham benh
 123. [THẮC MẮC] Chưa nhận được bảo hiểm thất nghiệp lần 2
 124. [THẮC MẮC] Số tiền được hưởng trợ cấp bhxh 1 lần
 125. [THẮC MẮC] Lỗi nộp hồ sơ
 126. Báo giảm nhầm người lao động đang làm việc
 127. Nhờ tra giúp chốt sổ BHXH chưa
 128. Kết quả bảo hiểm thai sản
 129. Kết quả bảo hiểm ốm đau
 130. Chốt sổ BHXH cho lao động khi DN còn nợ tiền BHXH
 131. [THẮC MẮC] Hồ sơ bhxh
 132. đăng ký tham gia bảo hiểm cho nhân viên chi nhánh khác tỉnh
 133. [THẮC MẮC] Tb trả kết quả hồ sơ điện tử
 134. mã đơn vị bảo hiểm
 135. RÀ SOÁT LẠI SỐ SỔ BHXH ĐÃ MẤT
 136. [THẮC MẮC] HỒ SƠ CHẾ ĐỘ C70
 137. [THẮC MẮC] CHỐT SỔ BHXH CHO CỦA NLĐ
 138. [THẮC MẮC] Điều chỉnh do đã báo giảm, chốt sổ sai tháng
 139. [THẮC MẮC] LÀM HỒ SƠ ĐÓNG BHXH CHO CHI NHÁNH Ở LONG AN
 140. [THẮC MẮC] HỒ SƠ CHẾ ĐỘ C70A
 141. [THẮC MẮC] GIA HẠN THẺ BHYT NĂM 2019
 142. [THẮC MẮC] Điều chỉnh do đã báo giảm, chốt sổ sai tháng
 143. [THẮC MẮC] V/V CHỐT SỔ BHXH CHO NLD THAM GIA BHXH Q.12
 144. [THẮC MẮC] HỎI SỐ SỔ BHXH
 145. [THẮC MẮC] Mã số BHXH và địa chỉ nhận thông báo
 146. [THẮC MẮC] HỎI QUÁ TRÌNH ĐÓNG BHXH
 147. [THẮC MẮC] ĐỔI CMND THÀNH CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
 148. NLĐ hết tuổi lao động, vẫn làm việc, có phải tham gia BHXH không?
 149. [THẮC MẮC] XEM QUÁ TRÌNH ĐÓNG BHXH
 150. [THẮC MẮC] Tra giúp mã đơn vị bảo hiểm
 151. Tra cứu quá trình đóng BHXH trên C12
 152. [THẮC MẮC] Tra cứu hồ sơ hưởng chế độ thai sản và chế độ ốm đau
 153. TRA CỨU MÃ ĐƠN VỊ THAM GIA BHXH
 154. [THẮC MẮC] thông tin trên sổ BHXH
 155. [THẮC MẮC] Phải hoàn lại tiền BHTN mới điều chỉnh lại sổ BHXH chốt sai thời gian
 156. CÓ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HÔI HAY KHÔNG?
 157. [THẮC MẮC] Báo giảm BHXH
 158. [THẮC MẮC] người lao động có thể tự lấy sổ BHXH không?
 159. quá trình đóng BHXH
 160. [THẮC MẮC] Cách Đăng Kí Số Điện Thoại Nhận OTP Để Tra Cứu Quá Trình Tham Gia BHXH
 161. [THẮC MẮC] TRA CỨU SỐ SỔ BHXH
 162. [THẮC MẮC] Hỏi về bảo hiểm thất nghiệp
 163. [THẮC MẮC] V/V thay đổi ngày cấp CMND của người lao động
 164. [THẮC MẮC] THỜI HẠN LÀM HỒ SƠ CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ
 165. [THẮC MẮC] Bị mất sổ bhxh và tờ rời
 166. [THẮC MẮC] Tài khoản với mã đơn vị mới không có tab kê khai hồ sơ trên trang BHXH điện tử
 167. sổ bhxh đã được chốt chưa
 168. Xin cấp tờ rời bhxh
 169. [THẮC MẮC] Chế độ hưởng trợ cấp thai sản
 170. XIN CẤP MÃ ĐƠN VỊ VÀ THỦ TỤC THAM GIA LẦN ĐẦU
 171. QUÊN EMAIL VÀ MẬT KHẨU ĐĂNG NHẬP LẤY THÔNG BÁO C12