PDA

View Full Version : Bảo hiểm xã hội Bình Tân 1. Trợ cấp thai sản
 2. HS báo tăng BHXH khi chuyển trụ sở
 3. Thủ tục xin cấp lại sổ bhxh
 4. Xin lại số sổ bhxh
 5. Xin lại số sổ bhxh
 6. Nhờ anh/chị hướng dẫn thủ tục nhận lại sổ bhxh
 7. Viết nhầm số tài khoản khi nhận bảo hiểm xã hội
 8. Nhờ anh/chị hỗ trợ thông tin xin cấp lại sổ bhxh
 9. Hồ sơ "Nghỉ việc hưởng BHXH do con ốm"
 10. Tra cứu số sổ bhxh
 11. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội
 12. [GÓP Ý] Thời gian làm việc quá lâu.
 13. xin hướng dẫn thủ tục chốt sổ bảo hiểm
 14. Hỗ trợ nghỉ dưỡng sau sinh
 15. Xin cấp lại số sổ bảo hiểm xh
 16. Tra cứu số sổ bảo hiểm và quá trình đóng bảo hiểm
 17. Nhờ Cơ quan BHXH tra cứu Số sổ & quá trình đóng BHXH
 18. Gộp sổ BHXH
 19. Kính gởi BHXH Quận Bình Tân, Số sổ Bhxh của tôi là: Mong nhận được tư vấn của quý cơ quan về vấn đề sau. T6/2014: tôi kết thúc công việc tại Cty cũ. Nhưng chưa nhận được sổ bhxh từ cty cũ. T7
 20. Điều chỉnh lại ngày chốt sổ bhxh đúng với thời gian nghỉ việc.
 21. [THẮC MẮC] V/v xin cấp lại sổ bảo hiểm khi doanh nghiệp làm mất
 22. Điều chỉnh lại thời gian chốt sổ BHXH đúng với thực tế.
 23. Điều chỉnh lại ngày chốt sổ bhxh đúng với thời gian nghỉ việc.
 24. Xin cấp lại sổ
 25. [THẮC MẮC] Điều Chỉnh sổ BHXH
 26. [THẮC MẮC] Mua BHYT tự nguyện tại Bình Tân
 27. [THẮC MẮC] BHXH quận Bình Tân
 28. Gộp sổ
 29. Nộp hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp khi sinh con.
 30. Thủ tục hồ sơ hưởng trợ cấp thai sản.
 31. Thắc mắc về công ty không chịu đóng bảo hiểm xã hội
 32. [THẮC MẮC] Giải quyết sổ BHXH bị trùng
 33. Cấp sổ
 34. [THẮC MẮC] Chưa nhận được thông báo c12-ts hàng tháng
 35. Kiểm tra lại quá trình tham gia BHXH
 36. [THẮC MẮC] Hồ sơ nhận lại sổ bhxh
 37. [THẮC MẮC] Cấp lại sổ BHXH bị mất
 38. [THẮC MẮC] Cấp số sổ BHXH
 39. gia hạn tự động bhyt 2017 !!!
 40. Tư vấn về vấn đề khai báo BHXH
 41. Gộp sổ BHXH
 42. [THẮC MẮC] Xin số sổ BHXH
 43. Nhờ tra cứu số Sổ BHXH của người lao động
 44. Xin số sổ BHXH
 45. Hồ sơ nhận trợ cấp BHXH 1 lần đối với người ra nước ngoài định cư
 46. Mua BHYT tự nguyện tại Bình Tân và giữ quyền lợi "đủ năm năm liên tục" trên thẻ BHYT cũ tại Tiền Giang
 47. Rut so bao hiem
 48. Thắc mắc về thời gian đóng bảo hiểm
 49. [THẮC MẮC] XIn cap lai so so BHXH
 50. [THẮC MẮC] Chế độ thai sản
 51. Điều chỉnh mức đóng bhxh
 52. [THẮC MẮC] Thời gian đóng BHXH
 53. [THẮC MẮC] Thực hiện theo cv 848/bhxh nhưng chưa được điều chỉnh thông tin
 54. Chốt sổ bhxh
 55. Hỏi về sổ BHXH
 56. [THẮC MẮC] Xin số sổ bảo hiểm
 57. [THẮC MẮC] Bảo Hiểm Thai Sản
 58. Xin thông báo kết quả đóng bảo hiểm qua mail
 59. Xin thông báo kết quả đóng bảo hiểm qua mail
 60. [THẮC MẮC] Đăng ký bhxh lần đầu
 61. Thủ tục xin cấp lại số sổ bhxh
 62. [THẮC MẮC] việc thực hiện Quyết định 959/QĐ-BHXH
 63. [THẮC MẮC] Xin qua trinh tham gia bhxh
 64. [THẮC MẮC] Xin thông tin tham gia bhxh của người lao động
 65. Hồ sơ BHXH điện tử
 66. Xin lại số Bảo hiểm xã hội
 67. [THẮC MẮC] Thông tin bảo hiểm xã hội
 68. Xin số BHXH và thủ tục chốt sổ
 69. Xin cấp lại sổ BHXH
 70. [THẮC MẮC] Xin số sổ BHXH
 71. [THẮC MẮC] Thời hạn đủ 5 năm liên tục BHYT
 72. [THẮC MẮC] Về việc chốt sổ chuyển sang quận mới và nhận thẻ BHYT
 73. [THẮC MẮC] Xin số sổ bảo hiểm xã hội và thủ tục cấp lại sổ mới
 74. Chốt sổ bhxh và cấp sổ bhxh
 75. [THẮC MẮC] Hủy quá trình tham gia bhxh cũ và cấp sổ bhxh do bị mất sổ
 76. Xin số Sổ BHXH
 77. [THẮC MẮC] Điều chỉnh mức lương cơ sở tính đóng BHXH của tháng 01/2017
 78. [THẮC MẮC] thủ tục đối chiếu quá trình đóng BHXH trễ!
 79. Xin cấp sổ BHXH
 80. Rút sổ BHXH sau khi nghỉ việc
 81. Xin cung cấp số sổ BHXH
 82. [THẮC MẮC] Chốt sổ nhân viên bị sai cmnd
 83. [THẮC MẮC] không nhận được Thông báo kết quả đóng bảo hiểm qua email
 84. [THẮC MẮC] Chế độ thai sản
 85. [THẮC MẮC] Thắc mắc về sổ bảo hiểm xã hội
 86. [THẮC MẮC] Thai sản
 87. Rà soát sổ BHXH
 88. Hỏi kết quả báo giảm qua điện tử
 89. [THẮC MẮC] Thiếu quá trình đóng của người lao động
 90. Rà soát mã số hộ gia đình
 91. [THẮC MẮC] Tra cứu quá trình đóng BHXH
 92. [THẮC MẮC] Thay đổi nơi khám chữa bệnh
 93. [THẮC MẮC] Về HS tăng mới-Mã đơn vị TY5835Y
 94. Kiểm tra giúp sổ bảo hiểm đã được chốt hay chưa?
 95. Kết quả hưởng trợ cấp ốm đau
 96. [THẮC MẮC] Đóng BHXH bằng TK cá nhân
 97. Thủ tục gộp sổ và rà soát, nhập thông tin trên sổ bhxh theo hồ sơ 320
 98. [THẮC MẮC] Chốt sổ bảo hiểm
 99. Rà soát mã số BHXH để cấp BHYT
 100. điều kiện hưởng chế độ thai sản
 101. [THẮC MẮC] Hồ sơ 607
 102. [THẮC MẮC] Hồ sơ bưu điện gửi về đơn vị chưa nhận được
 103. [THẮC MẮC] Cấu trúc XML file hồ sơ chưa đúng với file
 104. [THẮC MẮC] Gia hạn thẻ bhyt 2018
 105. Thủ tục chốt sổ đã rà soát
 106. Thẻ BHYT năm 2018
 107. Thắc mắc về việc chốt sổ
 108. [THẮC MẮC] Rà soát thông tin sổ BHXH theo PGNHS 320
 109. Gộp sổ
 110. [THẮC MẮC] Về việc nhận hồ sơ
 111. [GÓP Ý] Về việc gia hạn thẻ BHYT 2018
 112. [THẮC MẮC] Chưa nhận được thẻ BHYT - Mã đơn vị TY3748
 113. Mã đơn vị và thông tin chuyển khoản của BHXH quận Bình Tân
 114. Rà soát và bàn giao sổ BHXH
 115. ngày trả sổ thẻ
 116. [THẮC MẮC] Không nhận được tiền thai sản
 117. Rà soát sổ BHXH
 118. [THẮC MẮC] Cần cấp mã đơn vị
 119. [THẮC MẮC] Bảo hiểm thai sản
 120. Thắc mắc về thủ tục thai sản cá nhân
 121. [THẮC MẮC] Xin Thông báo kết quả đóng bảo hiểm tháng 01/2018 - 03/2018
 122. [GÓP Ý] Bộ phận một cửa nhận hồ sơ
 123. [THẮC MẮC] Không nhận được thông báo kết quả đóng bảo hiểm
 124. Kiểm tra sổ Bảo Hiểm Xã Hội đã được chốt sổ chưa
 125. Tra cứu giúp đã từng tham gia BH ở đâu.
 126. [THẮC MẮC] Kiểm tra hồ sơ thai sản
 127. [THẮC MẮC] Là đơn vị tham gia đóng bảo hiểm lần đầu
 128. đơn vị đã được rà soát sổ theo PGN 626 chưa?
 129. [THẮC MẮC] Hỏi về sổ bhxh
 130. Chốt sổ bhxh có bảo lưu thời gian lãnh bhtn
 131. [THẮC MẮC] Tham gia bhxh nhưng chưa nhận được sổ trả về
 132. BHXH Gò Vấp - Mã đơn vị không khớp với hệ thống bưu điện
 133. [THẮC MẮC] Thời gian giải quyết hồ sơ thai sản bằng hình thức chuyển khoản
 134. Tra cứu mã đơn vị bhxh
 135. Thắc mắc thủ tục chốt sổ BHXH
 136. [THẮC MẮC] Chua nhận được sổ bhxh
 137. Tra cứu thông tin BHXH và chốt sổ BHXH
 138. Xin gia hạn thẻ BHYT
 139. Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính cùng Quận
 140. [THẮC MẮC] Bảo hiểm thai sản của chồng
 141. [THẮC MẮC] Xin số sổ BHXH
 142. Tra cứu hồ sơ hương chế độ thai sản
 143. Xin cấp mã đơn vị để giao dịch điện tử
 144. Tra cứu hồ sơ hương chế độ thai sản
 145. Nghỉ dưỡng thai ở tháng thai thứ 6
 146. Tra cứu số sổ bảo hiểm xã hội
 147. Cấp tờ rời 2018
 148. Bảng thông báo kết quả đóng quý 2 năm 2019
 149. Đăng ký số điện thoại tra cứu quá trình đóng BHXH
 150. CẤP LẠI MẬT KHẨU ĐỂ TRA CỨU C12-TS
 151. [THẮC MẮC] Hưởng chế độ thai sản
 152. [THẮC MẮC] Cấp lại tờ rời quá trình đóng BHXH
 153. [THẮC MẮC] Quy định về hưởng bảo hiểm thất nghiệp
 154. [THẮC MẮC] Thanh toán chế độ thai sản
 155. Mã Đơn Vị
 156. [THẮC MẮC] Tra cứu kết quả duyệt hồ sơ thai sản và thời gian chi trả tiền thai sản
 157. [THẮC MẮC] TRA CỨU HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU, THAI SẢN,...
 158. XIN CẤP MÃ ĐƠN VỊ
 159. [THẮC MẮC] Nhận kết quả hồ sơ tăng mức đóng BHXH và báo giảm lao động
 160. [THẮC MẮC] Sổ BHXH
 161. [THẮC MẮC] Quá trình tham gia BHXH
 162. [THẮC MẮC] Chưa nhận lại sổ bhxh
 163. [THẮC MẮC] Cung cấp quá trình đóng BHXH
 164. [THẮC MẮC] Cung cấp mã đơn vị
 165. CHỐT SỔ
 166. CẤP LẠI THẺ BHYT
 167. GIẤY RA VIỆN NGHỈ HƯỞNG BHXH
 168. Gặp khó khăn Vì Covid 19
 169. [GÓP Ý] Reset tài khoản C12
 170. [GÓP Ý] Reset tài khoản C12
 171. TRA THÔNG TIN BHXH
 172. TRA CỨU THÔNG TIN BHXH
 173. Thẻ BHYT đến thời điểm đủ 05 năm liên tục từ ngày 01/08/2020
 174. [THẮC MẮC] Một người được cấp bao nhiêu mã số BHXH
 175. Quyền lợi khi đool
 176. Hướng dẫn làm thủ tục khi chuyển quận
 177. [THẮC MẮC] Tra Cứu Hồ Sơ Hưởng Chế Độ Thai Sản
 178. [ Nhờ Hỗ Trợ] CẤP LẠI SỔ BHXH