PDA

View Full Version : Bảo hiểm xã hội Gò VấpTrang : [1] 2

 1. Trợ cấp thai sản
 2. Hồ sơ báo tăng lao động
 3. Hỏi về kết quả đóng bảo hiểm
 4. Thay đổi địa chỉ liên hệ
 5. Làm sao biết Bảo hiểm nhận được hồ sơ qua bưu điện
 6. Bồi Thường Hợp Đồng Lao Động
 7. Thay đổi địa chỉ nhận thông báo qua đường bưu điện
 8. Xin cấp số sổ bảo hiểm xã hội
 9. Thay đổi thông tin SỔ BHXH, thẻ BHYT
 10. Bảo hiểm y tế
 11. Hỏi về kết quả đóng BHXH
 12. Thông báo kết quả đóng bhxh
 13. Hổ trợ tra cứu sổ BHXH
 14. Trợ cấp thất nghiệp
 15. [THẮC MẮC] thẻ BHYT
 16. hoàn trả BHYT
 17. cung cấp số bhxh
 18. [THẮC MẮC] Đóng bảo hiểm xã hội tại Gò Vấp
 19. Hoàn trả BHYT khi đóng trùng
 20. Thay đổi địa chỉ nhận thông báo qua đường bưu điện
 21. Chốt sổ bhxh
 22. [THẮC MẮC] Mức hưởng bhyt khi sanh con trái tuyến
 23. Chốt sổ bhxh
 24. [THẮC MẮC] Người lao động có thể tự chốt sổ BHXH không?
 25. Thông báo kết quả đóng bhxh
 26. Thông tin BHXH
 27. Nhờ kiểm tra quá trình đóng bảo hiểm
 28. [THẮC MẮC] Hỏi về kết quả đóng bhxh, bhyt, bhtn
 29. cấp lại sổ BHXH do bị mất
 30. [THẮC MẮC] Tra cứu sổ bảo hiểm xã hội
 31. [THẮC MẮC] Tra cứu kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN
 32. [THẮC MẮC] Nhờ tra cứu thông tin sổ BHXH
 33. Thủ tục cấp sổ bảo hiểm
 34. Gia hạn thẻ bhyt
 35. [THẮC MẮC] Lanh tien BHXH 1 lan
 36. [THẮC MẮC] Nhờ tra cứu kết quả đóng BH
 37. [THẮC MẮC] Tra cứu số sổ bảo hiểm
 38. [THẮC MẮC] Thời gian nhận tiền chế độ thai sản
 39. [THẮC MẮC] Gia han the bhyt 2017, dieu chinh thang bang luong va chuyen quan tham gia bhxh
 40. Cho e xin lại số sổ BHXH
 41. Lỗi dữ liệu phần mềm KBHXH
 42. [THẮC MẮC] Hồ sơ gửi qua bưu điện
 43. [THẮC MẮC] Thời gian giải quyết hồ sơ thai sản.
 44. [THẮC MẮC] Tiền trợ cấp thai sản
 45. [THẮC MẮC] Xin hỏi thông tin đóng BHXH
 46. [THẮC MẮC] Kết quả hồ sơ bưu điện hưởng BHXH 1 lần
 47. [THẮC MẮC] Kiểm tra hồ sơ thai sản
 48. [THẮC MẮC] Xin kết quả đóng tiền của đơn vị
 49. [THẮC MẮC] BHXH chuyển từ quận khác sang Gò Vấp
 50. [THẮC MẮC] KIỂM TRA KẾT QUẢ ĐÓNG BHXH trên c12.bhxhtphcm.gov.vn
 51. [THẮC MẮC] Hỏi về hồ sơ nhận sổ bhxh cho người lao động thôi việc
 52. Kiểm tra kết quả đóng bhxh
 53. [THẮC MẮC] Thông báo kết quả đóng BHXH - DV TM5606M
 54. [THẮC MẮC] Về việc đóng BHXH cho HD Cộng Tác Viên
 55. [THẮC MẮC] Hỏi về chế độ nghỉ thai sản và nhận bảo hiểm 1 lần
 56. [THẮC MẮC] Điều chỉnh lại số định danh mà công ty đã ghi sai trong mẫu D02-Ts
 57. Thủ tục cần làm khi đóng lại BHXH
 58. [THẮC MẮC] Thông báo kết quả đóng bhxh hàng tháng C12
 59. [THẮC MẮC] Gửi hồ sơ trợ cấp khám thai sau khi gửi hồ sơ trợ cấp sinh con có hợp lệ k?
 60. [THẮC MẮC] Hồ sơ khám thai gửi sau hồ sơ sinh con có được giải quyết không
 61. [THẮC MẮC] Về thủ tục làm hồ sơ lãnh thai sản
 62. Xin bảo hiểm xã hội Gò Vấp tra cứu mã số, sổ bảo hiểm giúp.
 63. [THẮC MẮC] Hồ sơ hưởng chế độ triệt sản
 64. Không được nhận tiền thai sản qua tài khoản ngân hàng?
 65. [THẮC MẮC] Về việc làm hồ sơ thai sản ở địa phương
 66. [THẮC MẮC] Nhờ kiểm tra số sổ bảo hiểm
 67. [THẮC MẮC] Nhờ kiểm tra về thai sản
 68. [THẮC MẮC] Hỏi số sổ BHXH
 69. [THẮC MẮC] Nhờ anh chị cho biết số bảo hiểm. Chân thành cảm ơn anh chị
 70. Xin cấp lại Thông báo kết quả đóng BHXH mẫu C12-TS của năm 2015
 71. Che do thai san
 72. Chốt sổ như thế nào khi cty không chịu đóng đủ bhxh
 73. Ket qua nhan bhxh 1 lan
 74. [THẮC MẮC] Tra cứu dữ liệu trên c13.bhxhtphcm.gov.vn không tìm thấy quá trình đóng
 75. Tra cứu thông báo đóng kết quả bhxh mẫu c12-ts
 76. [THẮC MẮC] Xin xác nhận thông tin địa chỉ trên hệ thống BHXH và trên sổ Hộ KHẩu để có hướng điều chỉnh cụ thể
 77. [THẮC MẮC] Cách điều chỉnh thông tin địa chỉ người đóng BHXH trên hệ thống theo như sổ Hộ Khẩu
 78. [THẮC MẮC] Báo tăng nhân viên đã nhận BHXH 1 lần
 79. V/v Rà soát và bàn giao sổ BHXH cho ngừoi lao động
 80. [THẮC MẮC] Cách báo tăng người lao động chưa có sổ trên kbhxh
 81. [THẮC MẮC] Nhờ cơ quan tra giúp số sổ BHXH
 82. [THẮC MẮC] Phiếu đối chiếu quá trình bhxh
 83. Thẻ bảo hiểm y tế
 84. [THẮC MẮC] Nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội bị lỗi
 85. Cấp bảo hiểm y tế cho người lao động
 86. [THẮC MẮC] Xin kết quả đóng của doanh nghiệp
 87. [THẮC MẮC] Bảo hiểm nghèo và cận nghèo
 88. [THẮC MẮC] điền mã số bhxh cho nhân viên mới
 89. [GÓP Ý] Hồ sơ gửi qua bưu điện
 90. [THẮC MẮC] Làm sao chốt sổ cho NLĐ khi không có sổ BHXH?
 91. Hỏi về chế độ tử tuất
 92. [THẮC MẮC] KIỂM TRA KẾT QUẢ ĐÓNG BHXH trên c12.bhxhtphcm.gov.vn
 93. [THẮC MẮC] Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo quyết định 595
 94. [THẮC MẮC] Khi nào đăng ký bảo hiểm xã hội
 95. Tra cứu kết quả đóng bhxh
 96. [THẮC MẮC] Xin kết quả đóng bhxh
 97. Kiểm tra sổ bảo hiểm đã được chốt hay chưa.
 98. [THẮC MẮC] Thẻ bhyt chưa được cấp sau khi được hồ sơ báo tăng được xử lý
 99. [THẮC MẮC] Mức trượt giá khi nhận bảo hiểm xã hội 1 lần
 100. Thủ tục xin cấp lại sổ BHXH
 101. [THẮC MẮC] Bị báo lỗi cấu trúc tờ khai xml chưa đúng
 102. [THẮC MẮC] Báo tăng lao động mà báo sai mức đóng
 103. [THẮC MẮC] Nhận mẫu C12
 104. [GÓP Ý] Account Register Guide Sports Betting Bookie FB88 █ ▇
 105. [GÓP Ý] Truyền Hình An Viên tại Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh-truyenhinhanvien.info
 106. [THẮC MẮC] Thời điểm báo tăng của 3 lao động
 107. [THẮC MẮC] Kiểm tra hồ sơ thai sản
 108. [ thắc mắc] nhận mẫu c12
 109. [THẮC MẮC] Nhận mẫu c12
 110. [THẮC MẮC] Tra cứu kết quả đóng BHXH C12
 111. [THẮC MẮC] Nhận mẫu c12
 112. [THẮC MẮC] Xin kết quả đóng của doanh nghiệp
 113. [THẮC MẮC] Xin số sổ bảo hiểm xã hội
 114. đối chiếu quá trình đóng bảo hiểm xã hội
 115. [THẮC MẮC] Tham gia BHYT ở phường chuyển sang tham gia BHXH ở công ty
 116. Về việc gia hạn thẻ bảo hiểm và đối chiếu kết quả đóng bảo hiểm XH
 117. [THẮC MẮC] Báo lỗi khi đăng ký c12
 118. [THẮC MẮC] Hỏi về sổ bảo hiểm gửi lên để làm sổ mới
 119. [THẮC MẮC] Xin kết quả đóng của doanh nghiệp
 120. [THẮC MẮC] Kết quả đóng bảo hiểm xã hội tháng 11
 121. [THẮC MẮC] Pgnhs -320 -kết quả giải quyết hs 320
 122. [THẮC MẮC] Kiểm tra hồ sơ thai sản
 123. [THẮC MẮC] Công ty chưa nhận được thẻ BHYT 2018
 124. [THẮC MẮC] Gia hạn thẻ BHYT 2018 gửi lần 2
 125. Xin mã số BHXH
 126. [THẮC MẮC] Nhận Thông báo kết quả đóng đơn vị
 127. Hồ sơ gia hạn thẻ bhyt 2018
 128. Rà soát sổ bhxh
 129. Xin thông tin số sổ BHXH của nhân viên
 130. [THẮC MẮC] Lý do từ chối: - Mã tờ khai [CT-DK] không có trong thủ tục này. ?
 131. [THẮC MẮC] Hỏi kết quả giải quyết hồ sơ báo giảm ts
 132. Gia hạn thẻ bhyt
 133. Pgnhs -320 -kết quả giải quyết hs 320
 134. [THẮC MẮC] Sai thời điểm 5 năm liên tục trên thẻ bhyt
 135. Hỏi về mức đóng bảo hiểm
 136. Tra cứu Kết quả đóng BHXH BHYT BHTN
 137. [THẮC MẮC] Kiểm tra công nợ bhxh
 138. Không tra cứu được quá trình đóng bảo hiểm xã hội
 139. Kiểm tra sổ BHXH đã được chốt hay chưa
 140. [THẮC MẮC] Tra cứu kết quả đóng BHXH, BHTY, BHTN
 141. Tra cứu quá trình tham gia BHXH
 142. Xin cấp sổ bhxh bị mất và chốt sổ
 143. Chưa nhận được sổ BHXH trả lại từ cơ quan BHXH quận Gò Vấp
 144. [THẮC MẮC] Điều chỉnh tăng mức đóng BHXH có cần đính kèm file PDF
 145. Tra cứu c12-ts
 146. [THẮC MẮC] Tra cứu c12-ts
 147. [THẮC MẮC] Thông báo kết quả đóng BHXH, YT Q1/18
 148. [THẮC MẮC] Tra cứu thông báo kết quả đóng BHXH của đơn vị không được
 149. [THẮC MẮC] Tra cứu kết quá đóng bhxh, bhyt, bhtn - tm7738m
 150. Tra cứu quá trình tham gia BHXH của đơn vị
 151. [THẮC MẮC] Tra cứu kết quá đóng bhxh, bhyt, bhtn - tm7738m
 152. Điều chỉnh mức đóng bảo hiểm
 153. Xin hỏi về bhxh cho doanh nghiệp
 154. [THẮC MẮC] Kiểm tra nợ bhxh, bhyt
 155. [THẮC MẮC] Thủ tục về BHXH khi thay đổi trụ sở Công ty từ Quận này sang Quận khác
 156. [THẮC MẮC] Nam nghỉ việc khi vợ sinh con
 157. [THẮC MẮC] Hbxh
 158. Thông tin chuyên trách
 159. Sổ bhxh
 160. Khi tăng mới lao động bị báo lổi khi cấp thẻ bhyt vì bị trùng với thẻ bhyt tự nguyện
 161. Kiểm tra số nợ bhxh
 162. Về việc cấp sổ và thẻ bhyt cho người mới tăng
 163. Chưa nhận được sổ BHXH trả lại từ cơ quan bảo hiểm
 164. Thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu
 165. [THẮC MẮC] Báo Tăng lao động từ tháng 01 mà đến ngày 16/04/2018 vẫn chưa nhận được sổ, thẻ
 166. Về việc cấp sổ thẻ cho người lao động tăng mới
 167. Hỏi mã đơn vị
 168. Hồ sơ gửi qua đường bưu điện.
 169. [THẮC MẮC] Báo tăng lao động ngày 09/04/2018 chưa nhận được sổ thẻ
 170. chốt sổ BHXH cho người lao động
 171. [THẮC MẮC] Tra cứu C12
 172. Về việc trả lại sổ sau khi rà soát
 173. Danh sách tham gia BHXH và mức đóng - SM0058M
 174. hỏi về rà soát sổ theo PGN 626
 175. [THẮC MẮC] Hỏi về hồ sơ chốt sổ và cấp lại sổ
 176. Hỗ trợ cấp mã đơn vị
 177. Rà soát sổ BHXH
 178. Hỗ trợ cấp mã đơn vị kê khai BHXH
 179. [THẮC MẮC] Có cần thay đổi thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT khi NLĐ đổi thẻ Căn cước công dân?
 180. [THẮC MẮC] Chốt sổ bảo hiểm
 181. Nhận trợ cấp thai sản từ BHXH Gò Vấp
 182. [ thắc mắc] về nhận trợ cấp ốm đau thai sản
 183. Công văn liên quan đến việc bhyt khi chuyển quận
 184. Cho hỏi về việc rà soát sổ bảo hiểm cho NLD
 185. [THẮC MẮC] Hồ sơ chuyển sang tỉnh khác
 186. Kết quả đóng BHXH tháng 06/2018
 187. [THẮC MẮC] Nợ bhxh
 188. [THẮC MẮC] Hỗ trợ cung cấp mã đơn vị BHXH
 189. [THẮC MẮC] Chốt sổ BHXH .
 190. [THẮC MẮC] Trả sổ BHXH cho Người LĐ
 191. Vv lỗi khi nộp hồ sơ
 192. Kiểm tra kết quả hồ sơ gửi bưu điện
 193. [THẮC MẮC] Về việc hưởng chế độ thai sản
 194. Trả sổ BHXH cho Người LĐ
 195. [THẮC MẮC] Tờ rời sổ bhxh năm 2017
 196. Tra cứu mã đơn vị, cách tham gia bh lại.
 197. [THẮC MẮC] EM ĐĂNG KÝ NHẬN C12 BÁO LỖI Error code = 100103, GIÚP EM VỚI...
 198. [THẮC MẮC] Mức đóng và công nợ bhxh
 199. Thẻ bảo hiểm y tế
 200. [THẮC MẮC] Kiểm tra chốt sổ bảo hiểm
 201. [Giúp] Xin mật khẩu giao dịch điện tử
 202. Kết quả đóng BHXH tháng 09/2018
 203. Hồ sơ thai sản
 204. Thay đổi căn cước công dân
 205. [THẮC MẮC] Cấp lại sổ BHXH do sổ đã lảnh trợ cấp 01 lần
 206. [THẮC MẮC] Tra cứu kết quả trả hồ sơ qua bưu điện
 207. [THẮC MẮC] Nhận được thông báo trả hồ sơ
 208. [THẮC MẮC] Nghỉ hưởng bảo hiểm chăm con ốm
 209. [THẮC MẮC] Chốt bảo hiểm xã hội
 210. [THẮC MẮC] Chốt sổ bhxh
 211. [THẮC MẮC] Chốt sổ bhxh
 212. [THẮC MẮC] CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU
 213. [THẮC MẮC] Tra cứu thời gian đóng bhxh
 214. ĐĂNG KÝ TK NHẬN THÔNG BÁO BHXH C12.BHXH
 215. Kết quả hồ sơ rà soat sổ BHXH
 216. Thay đổi nơi khám chữa bệnh
 217. [THẮC MẮC] Kiểm tra bảo hiểm thai sản
 218. [THẮC MẮC] Cấp thẻ BHYT
 219. ĐỐI CHIẾU SỔ BHXH
 220. [THẮC MẮC] Hồ sơ bưu điện
 221. [THẮC MẮC] ĐIỀU CHỈNH MỨC ĐÓNG BHXH
 222. Hỗ trợ cấp lại thẻ BHYT, sổ BHXH do sai ngày tháng năm
 223. [THẮC MẮC] XIN DANH SÁCH NHÂN VIÊN ĐANG THAM GIA BHXH
 224. [THẮC MẮC] Kiem tra ho so thai san
 225. [THẮC MẮC] Nhờ anh chị kiểm tra giúp
 226. [THẮC MẮC] Kiểm tra bảo hiểm thai sản
 227. [THẮC MẮC] TRA CỨU MÃ ĐƠN VỊ BHXH ( GẤP)
 228. [THẮC MẮC] Kiem tra ho so thai san
 229. [THẮC MẮC] Chế độ nghỉ thai sản
 230. [THẮC MẮC] THAM GIA MỚI NHƯNG KHÔNG NHẬN ĐƯỢC SỔ BHXH
 231. [THẮC MẮC] TỜ RỜI SỔ BHXH VÀ CHỐT SỔ BHXH
 232. Cho e hỏi về vấn đề nộp sổ bảo hiểm
 233. Công ty đăng ký BHXH lần đầu
 234. Hỗ Trợ cấp mã đơn vị BHXH
 235. Báo tăng lao động vào tháng 02/2019 mà đến tháng 05/2019 mới chỉ nhận được thẻ BHYT
 236. [THẮC MẮC] CHỐT SỔ BHXH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG - ĐƠN VỊ: TM7738M (CTY TNHH DỊCH VỤ KATOEN NATIE)
 237. [THẮC MẮC] Kết quả rà soát sổ BHXH Hồ sơ 626
 238. [THẮC MẮC] CHỐT SỔ BHXH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG - ĐƠN VỊ: TM7738M (CTY TNHH DỊCH VỤ KATOEN NATIE)
 239. TRA CỨU MÃ ĐƠN VỊ BẢO HIỂM XÃ HỘI
 240. [THẮC MẮC] TRA CỨU MÃ ĐƠN VỊ BẢO HIỂM XÃ HỘI
 241. [THẮC MẮC] TRA CỨU MÃ ĐƠN VỊ BẢO HIỂM XÃ HỘI
 242. Đề nghị Mã số bảo hiểm xã hội
 243. THÔNG TIN CHUYÊN TRÁCH
 244. Thay đổi địa chỉ nhận hồ sơ BHXH
 245. [THẮC MẮC] Công ty nước ngoài có đăng ký BHXH cho nhân viên được không
 246. Hỏi về thời gian đóng bảo hiểm cho người lao động
 247. Xin Mã số đơn vị tham gia BHXH
 248. [THẮC MẮC] NLĐ không đến nhận lại sổ BHXH
 249. [THẮC MẮC] Hồ sơ chế độ thai sản !
 250. thay đổi địa chỉ nhận thông báo qua đường bưu điện.