PDA

View Full Version : Bảo hiểm xã hội Phú Nhuận  1. Tra cứu thông tin đóng BHXH
  2. Thắc mắc về việc đóng BHXH của công ty
  3. Tra cứu số BHXH và quá trình đóng BHXH
  4. Chế độ thai sản
  5. Thủ tục cấp sổ bảo hiểm cho nhân viên mới
  6. Tra cứu thông tin đóng bhxh
  7. Nhờ tra cứu quá trình BHXH và ngày chốt sổ
  8. Chưa nhận được tiền trợ cấp thất nghiệp
  9. tra số sổ bhxh
  10. [THẮC MẮC] Tra số xổ BHXH
  11. Đóng trùng BHXH tại 2 công ty
  12. Hỏi về số sổ bảo hiểm xã hội
  13. TCTN Và thai sản
  14. Đăng ký số tài khoản lần đầu của đơn vị với cơ quan bảo hiểm xã hội
  15. xin số sổ BHXH
  16. [THẮC MẮC] Tra cứu BHXH
  17. [THẮC MẮC] Hỏi về việc tra cứu yinhf hình đóng bhxh
  18. [THẮC MẮC] Tra cứu BHXH - Gộp sổ BHXH
  19. [THẮC MẮC] Hỏi về Bảo hiểm xã hội
  20. [THẮC MẮC] Báo mất sổ BHXH xin cấp lại sổ mới
  21. [THẮC MẮC] Hỏi về số tiền phải đóng thực tế khi tham gia bảo hiểm?
  22. [THẮC MẮC] Không nhận được số liệu đối chiếu hàng tháng
  23. [THẮC MẮC] Thông tuyến Khám chữa bệnh trong cùng tỉnh, thành phố
  24. Viec chot so bao hiem xa hoi
  25. Viec chot so bao hiem xa hoi
  26. Xin số sổ bảo hiểm
  27. [THẮC MẮC] Xin Tra Cứu Thông Tin Sổ Bảo Hiểm
  28. Hỏi về thời gian nhận trợ cấp BHXH một lần
  29. Gộp sổ bảo hiểm
  30. tra sổ bảo hiểm
  31. [THẮC MẮC] Kiểm tra hồ sơ thai sản
  32. [THẮC MẮC] Tra cứu thông tin đóng BHXH
  33. [THẮC MẮC] Chế độ BHXH
  34. [THẮC MẮC] Chậm hạn nộp tiền BHXH khi đăng ký BHXH qua giao dịch điện tử
  35. [THẮC MẮC] V/v đăng ký nhận mẫu C12-TS qua trang thông tin điện tử
  36. [THẮC MẮC] Sổ bảo hiểm Số sổ: 7913293745
  37. Cho em xin số BHXH
  38. [THẮC MẮC] Số sổ Bảo hiểm xã hội
  39. cho e hỏi xin số sổ bảo hiểm
  40. Cho em xin số sổ bh ạ!
  41. Mất sổ bhxh - cấp sổ mới
  42. Thay đổi email nhận thông báo
  43. Hướng dẫn khai cấp lạo sổ bhxh do mất
  44. cho e xin lại số bảo hiểm của mình ạ
  45. cho e xin lại số bảo hiểm của mình ạ
  46. hợp đồng lao động cho người đại diện pháp luật
  47. cho e xin lại số BHXH ạ
  48. [THẮC MẮC] Chi tiết đóng bảo hiểm đầy đủ
  49. [THẮC MẮC] Xin thông tin quá trình đóng Bảo hiểm xã hội từ đầu năm 2017 đến nay
  50. Hỏi về sổ bhxh
  51. [THẮC MẮC] Hỏi về sổ bhxh
  52. [THẮC MẮC] sổ BHXH
  53. Tra số sổ BHYT
  54. [THẮC MẮC] Thông tin chi tiết về quá trình đóng BHXH
  55. [THẮC MẮC] Nhận sổ bảo hiểm xã hội
  56. [THẮC MẮC] Không nhận được thông báo đóng BHXH
  57. [THẮC MẮC] Sổ Bảo Hiểm
  58. [THẮC MẮC] cần hỗ trợ thông tin số BHXH
  59. [THẮC MẮC] Xin số sổ BHXH
  60. [THẮC MẮC] Cấp sổ bhxh
  61. [THẮC MẮC] Xin số sổ BHXH
  62. [THẮC MẮC] V/v Chốt sổ BHXH
  63. Hỏi về chế độ BHXH ngành nhà hàng
  64. [THẮC MẮC] Xin số sổ bảo hiểm xã hội
  65. [THẮC MẮC] về việc thời hạn được trả sổ BHXH
  66. [THẮC MẮC] Tra cứu quá trình Thai Sản
  67. [THẮC MẮC] Xin thông tin tình trạng chốt sổ bhxh
  68. Chốt Sổ BHXH
  69. [THẮC MẮC] Về Việc Chốt Sổ BHXH
  70. [THẮC MẮC] Chưa nhận được kết quả trả về từ bưu điện
  71. [THẮC MẮC] Tra cứu sổ thẻ BHXH - BHYT
  72. Có 2 sổ BHXH
  73. [THẮC MẮC] Thời gian lao động nữ hưởng chế độ khám khai
  74. [THẮC MẮC] Qua trinh gop so
  75. [THẮC MẮC] Xin số BHYT
  76. [THẮC MẮC] về việc chốt sổ bhxh cty cũ , đóng bhxh cty mới
  77. Thủ tục nộp thai sản
  78. [THẮC MẮC] Xin tra cứu giúp sổ bảo hiểm đã được mở ở công ty nào
  79. Tra cứu kết quả đóng BHXH
  80. [THẮC MẮC] Nhờ BHXH kiểm tra dùm tài khoản đăng nhập vào C12
  81. [THẮC MẮC] Xin các anh chị giúp đỡ
  82. Mong add sớm trả lời giúp em ạ
  83. [THẮC MẮC] Điều chỉnh thông tin ngành nghề trên tờ rời quá trình tham gia bảo hiểm xã hội
  84. [THẮC MẮC] Thời gian nhận BHXH 1 lần và về địa chỉ hộ khẩu thường trú
  85. Tra cứu thông tin trên C13
  86. [THẮC MẮC] điều chỉnh thăng báo tăng cho người lao động
  87. [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội tự nguyện
  88. tra cứu thông tin mã số BHXH
  89. Chốt sổ BHXH
  90. [THẮC MẮC] Chốt sổ bhxh
  91. Truy thu bảo hiểm thất nghiệp
  92. Hỗ trợ cấp mã đơn vị
  93. [THẮC MẮC] Chốt sổ Bhxh
  94. HỖ trợ cung cấp mã đơn vị BHXH
  95. [THẮC MẮC] Chốt sổ BHXH
  96. Nhờ các anh/chị kiểm tra dùm tài khoản đăng nhập vào C12
  97. Gặp lỗi khi đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLD, ...
  98. [THẮC MẮC] Báo lỗi khi đăng ký, điểu chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLD, …
  99. [THẮC MẮC] Giảm lương đóng bhxh
  100. Kiểm tra hồ sơ
  101. [THẮC MẮC] Không mở được file XML khi kết xuất về máy trên trang KBHXH
  102. Chế độ nghỉ dưỡng sức
  103. Xin c12 năm 2014,2015
  104. Thủ tục cấp thẻ BHYT cho NLĐ nghỉ ốm dài ngày
  105. [THẮC MẮC] CHỐT SỔ BHXH
  106. [THẮC MẮC] Có được hưởng bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc
  107. [THẮC MẮC] CHỐT SỔ BHXH
  108. CHỐT SỔ BHXH
  109. Danh sách tham gia BHXH của công ty
  110. [Hỏi đáp] V/v cấp lại sổ BHXH do đã được cơ quan BH thu lại
  111. [THẮC MẮC] Nhờ anh chị kiểm tra giúp
  112. [THẮC MẮC] Tra Cứu Mã Đơn Vị tham gia BHXH
  113. [THẮC MẮC] Tra cứu hồ sơ hưởng chế độ thai sản
  114. [THẮC MẮC] NHẬN LẠI SỔ BH & GỘP SỔ
  115. [THẮC MẮC] KIỂM TRA HỒ SƠ THAI SẢN
  116. [THẮC MẮC] Nhờ anh chị hỗ trợ giúp
  117. [THẮC MẮC] CHỐT SỔ BHXH
  118. [THẮC MẮC] Giảm lao động
  119. Tra cứu quá trình đóng BHXH
  120. [THẮC MẮC] HỒ SƠ BHXH LẦN ĐẦU
  121. Có thể vừa hưởng chế độ khám thai và chế độ thai sản không
  122. Tra cứu hồ sơ thai sản
  123. [THẮC MẮC] MẤT SỔ LÀM SAO ĐỂ CHỐT SỔ
  124. [THẮC MẮC] Trả cứu hồ sơ hưởng chế độ thai sản
  125. TRA CỨU QUÁ TRÌNH ĐÓNG BHXH