PDA

View Full Version : Bảo hiểm xã hội Phú Nhuận 1. Tra cứu thông tin đóng BHXH
 2. Thắc mắc về việc đóng BHXH của công ty
 3. Tra cứu số BHXH và quá trình đóng BHXH
 4. Chế độ thai sản
 5. Thủ tục cấp sổ bảo hiểm cho nhân viên mới
 6. Tra cứu thông tin đóng bhxh
 7. Nhờ tra cứu quá trình BHXH và ngày chốt sổ
 8. Chưa nhận được tiền trợ cấp thất nghiệp
 9. tra số sổ bhxh
 10. [THẮC MẮC] Tra số xổ BHXH
 11. Đóng trùng BHXH tại 2 công ty
 12. Hỏi về số sổ bảo hiểm xã hội
 13. TCTN Và thai sản
 14. Đăng ký số tài khoản lần đầu của đơn vị với cơ quan bảo hiểm xã hội
 15. xin số sổ BHXH
 16. [THẮC MẮC] Tra cứu BHXH
 17. [THẮC MẮC] Hỏi về việc tra cứu yinhf hình đóng bhxh
 18. [THẮC MẮC] Tra cứu BHXH - Gộp sổ BHXH
 19. [THẮC MẮC] Hỏi về Bảo hiểm xã hội
 20. [THẮC MẮC] Báo mất sổ BHXH xin cấp lại sổ mới
 21. [THẮC MẮC] Hỏi về số tiền phải đóng thực tế khi tham gia bảo hiểm?
 22. [THẮC MẮC] Không nhận được số liệu đối chiếu hàng tháng
 23. [THẮC MẮC] Thông tuyến Khám chữa bệnh trong cùng tỉnh, thành phố
 24. Viec chot so bao hiem xa hoi
 25. Viec chot so bao hiem xa hoi
 26. Xin số sổ bảo hiểm
 27. [THẮC MẮC] Xin Tra Cứu Thông Tin Sổ Bảo Hiểm
 28. Hỏi về thời gian nhận trợ cấp BHXH một lần
 29. Gộp sổ bảo hiểm
 30. tra sổ bảo hiểm
 31. [THẮC MẮC] Kiểm tra hồ sơ thai sản
 32. [THẮC MẮC] Tra cứu thông tin đóng BHXH
 33. [THẮC MẮC] Chế độ BHXH
 34. [THẮC MẮC] Chậm hạn nộp tiền BHXH khi đăng ký BHXH qua giao dịch điện tử
 35. [THẮC MẮC] V/v đăng ký nhận mẫu C12-TS qua trang thông tin điện tử
 36. [THẮC MẮC] Sổ bảo hiểm Số sổ: 7913293745
 37. Cho em xin số BHXH
 38. [THẮC MẮC] Số sổ Bảo hiểm xã hội
 39. cho e hỏi xin số sổ bảo hiểm
 40. Cho em xin số sổ bh ạ!
 41. Mất sổ bhxh - cấp sổ mới
 42. Thay đổi email nhận thông báo
 43. Hướng dẫn khai cấp lạo sổ bhxh do mất
 44. cho e xin lại số bảo hiểm của mình ạ
 45. cho e xin lại số bảo hiểm của mình ạ
 46. hợp đồng lao động cho người đại diện pháp luật
 47. cho e xin lại số BHXH ạ
 48. [THẮC MẮC] Chi tiết đóng bảo hiểm đầy đủ
 49. [THẮC MẮC] Xin thông tin quá trình đóng Bảo hiểm xã hội từ đầu năm 2017 đến nay
 50. Hỏi về sổ bhxh
 51. [THẮC MẮC] Hỏi về sổ bhxh
 52. [THẮC MẮC] sổ BHXH
 53. Tra số sổ BHYT
 54. [THẮC MẮC] Thông tin chi tiết về quá trình đóng BHXH
 55. [THẮC MẮC] Nhận sổ bảo hiểm xã hội
 56. [THẮC MẮC] Không nhận được thông báo đóng BHXH
 57. [THẮC MẮC] Sổ Bảo Hiểm
 58. [THẮC MẮC] cần hỗ trợ thông tin số BHXH
 59. [THẮC MẮC] Xin số sổ BHXH
 60. [THẮC MẮC] Cấp sổ bhxh
 61. [THẮC MẮC] Xin số sổ BHXH
 62. [THẮC MẮC] V/v Chốt sổ BHXH
 63. Hỏi về chế độ BHXH ngành nhà hàng
 64. [THẮC MẮC] Xin số sổ bảo hiểm xã hội
 65. [THẮC MẮC] về việc thời hạn được trả sổ BHXH
 66. [THẮC MẮC] Tra cứu quá trình Thai Sản
 67. [THẮC MẮC] Xin thông tin tình trạng chốt sổ bhxh
 68. Chốt Sổ BHXH
 69. [THẮC MẮC] Về Việc Chốt Sổ BHXH
 70. [THẮC MẮC] Chưa nhận được kết quả trả về từ bưu điện
 71. [THẮC MẮC] Tra cứu sổ thẻ BHXH - BHYT
 72. Có 2 sổ BHXH
 73. [THẮC MẮC] Thời gian lao động nữ hưởng chế độ khám khai
 74. [THẮC MẮC] Qua trinh gop so
 75. [THẮC MẮC] Xin số BHYT
 76. [THẮC MẮC] về việc chốt sổ bhxh cty cũ , đóng bhxh cty mới
 77. Thủ tục nộp thai sản
 78. [THẮC MẮC] Xin tra cứu giúp sổ bảo hiểm đã được mở ở công ty nào
 79. Tra cứu kết quả đóng BHXH
 80. [THẮC MẮC] Nhờ BHXH kiểm tra dùm tài khoản đăng nhập vào C12
 81. [THẮC MẮC] Xin các anh chị giúp đỡ
 82. Mong add sớm trả lời giúp em ạ
 83. [THẮC MẮC] Điều chỉnh thông tin ngành nghề trên tờ rời quá trình tham gia bảo hiểm xã hội
 84. [THẮC MẮC] Thời gian nhận BHXH 1 lần và về địa chỉ hộ khẩu thường trú
 85. Tra cứu thông tin trên C13
 86. [THẮC MẮC] điều chỉnh thăng báo tăng cho người lao động
 87. [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội tự nguyện
 88. tra cứu thông tin mã số BHXH
 89. Chốt sổ BHXH
 90. [THẮC MẮC] Chốt sổ bhxh
 91. Truy thu bảo hiểm thất nghiệp
 92. Hỗ trợ cấp mã đơn vị
 93. [THẮC MẮC] Chốt sổ Bhxh
 94. HỖ trợ cung cấp mã đơn vị BHXH
 95. [THẮC MẮC] Chốt sổ BHXH
 96. Nhờ các anh/chị kiểm tra dùm tài khoản đăng nhập vào C12
 97. Gặp lỗi khi đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLD, ...
 98. [THẮC MẮC] Báo lỗi khi đăng ký, điểu chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLD, …
 99. [THẮC MẮC] Giảm lương đóng bhxh
 100. Kiểm tra hồ sơ
 101. [THẮC MẮC] Không mở được file XML khi kết xuất về máy trên trang KBHXH
 102. Chế độ nghỉ dưỡng sức
 103. Xin c12 năm 2014,2015
 104. Thủ tục cấp thẻ BHYT cho NLĐ nghỉ ốm dài ngày
 105. [THẮC MẮC] CHỐT SỔ BHXH
 106. [THẮC MẮC] Có được hưởng bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc
 107. [THẮC MẮC] CHỐT SỔ BHXH
 108. CHỐT SỔ BHXH
 109. Danh sách tham gia BHXH của công ty
 110. [Hỏi đáp] V/v cấp lại sổ BHXH do đã được cơ quan BH thu lại
 111. [THẮC MẮC] Nhờ anh chị kiểm tra giúp
 112. [THẮC MẮC] Tra Cứu Mã Đơn Vị tham gia BHXH
 113. [THẮC MẮC] Tra cứu hồ sơ hưởng chế độ thai sản
 114. [THẮC MẮC] NHẬN LẠI SỔ BH & GỘP SỔ
 115. [THẮC MẮC] KIỂM TRA HỒ SƠ THAI SẢN
 116. [THẮC MẮC] Nhờ anh chị hỗ trợ giúp
 117. [THẮC MẮC] CHỐT SỔ BHXH
 118. [THẮC MẮC] Giảm lao động
 119. Tra cứu quá trình đóng BHXH
 120. [THẮC MẮC] HỒ SƠ BHXH LẦN ĐẦU
 121. Có thể vừa hưởng chế độ khám thai và chế độ thai sản không
 122. Tra cứu hồ sơ thai sản
 123. [THẮC MẮC] MẤT SỔ LÀM SAO ĐỂ CHỐT SỔ
 124. [THẮC MẮC] Trả cứu hồ sơ hưởng chế độ thai sản
 125. TRA CỨU QUÁ TRÌNH ĐÓNG BHXH
 126. TRA CỨU QUÁ TRÌNH THAM GIA BHXH
 127. [THẮC MẮC] Chốt sổ BHXH khi công ty nợ BHXH
 128. [THẮC MẮC] Nhờ kiểm tra hồ sơ hưởng chế độ thai sản