PDA

View Full Version : Bảo hiểm xã hội Tân BìnhTrang : [1] 2

 1. Hỏi số sổ bhxh
 2. Lãnh Lương Hưu
 3. hỏi về nơi nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản khi đã nghỉ việc
 4. Tra cứu quá trình đóng cho người lao động
 5. Một số thắc mắc về sổ bhxh
 6. Kết quả hồ sơ nộp qua mạng!
 7. Thắc mắc về Công ty bắt đóng tiền bảo hiểm xã hội Doanh nghiệp
 8. Thắc mắc về hưởng chế đô thai sản đối với người chồng
 9. Xin thông tin số sổ bhxh
 10. thu
 11. Thay đổi mức đóng BH
 12. Xin thông tin số sổ bhxh
 13. Xin truy tìm lại thông tin sổ bhxh
 14. Khi lao động thôi việc làm mất thẻ BHYT
 15. Tra cứu số sổ bảo hiểm xã hội.
 16. Doanh nghiệp đã chốt sổ nhưng không chịu trả cho nhân viên cũ
 17. Hủy quá trình
 18. Không chốt sổ BHXH
 19. Kiểm tra quá trình tham gia trên C13
 20. [THẮC MẮC] Xin số sổ bảo hiểm và đã được đóng sổ chưa
 21. Xin số sổ bảo hiểm và cấp lại sổ
 22. Kết Qủa Đóng Bảo Hiểm Xã Hội.
 23. sfsdgfsd
 24. [THẮC MẮC] Xin số BHXH
 25. Kết quả đóng BHXH
 26. Quyền lợi của BHXH cụ thể là gì ạ
 27. Hỗ trợ tra cứu số sổ bhxh
 28. [THẮC MẮC] Thời gian đóng bhxh
 29. [THẮC MẮC] Xin cấp số BHXH và tra cứu thông tin tham gia BHXH
 30. [THẮC MẮC] Tra cứu giùm số sổ BHXH của người lao động
 31. [THẮC MẮC] Có thể làm giúp bảo hiểm cho người thân được không
 32. [THẮC MẮC] Tra giúp số sổ BHXH
 33. Xin số sổ bhxh
 34. [THẮC MẮC] Hòi về số sổ Bảo Hiểm Xã Hội
 35. Tra cứu giúp số sổ BHXH
 36. Tra cứu số sổ BHXH bằng CMND
 37. Thông báo kết quả đóng tiền BHYT,BHTN,BHXH 2016
 38. [THẮC MẮC] Muốn tra cứu số sổ bảo hiểm
 39. Em tra cứu số sổ bảo hiểm
 40. Tra cứu số sổ BHXH bằng CMND
 41. [THẮC MẮC] Hủy sổ bhxh cũ
 42. [THẮC MẮC] Hủy sổ bhxh cũ
 43. Chế độ bảo hiểm thất nghiệp và hưu trí
 44. Chế độ bảo hiểm thất nghiệp và hưu trí
 45. [THẮC MẮC] Hủy số BHXH cũ
 46. [THẮC MẮC] Chế độ thai sản cho nữ lao động thôi việc
 47. [THẮC MẮC] Chế độ thai sản khi lao động nữ thôi việc
 48. Hỏi chế độ chưa đóng bảo hiểm
 49. Xin số sổ bhxh
 50. [THẮC MẮC] Chốt sổ bhxh
 51. [THẮC MẮC] Về việc đăng ký sổ BHXH mới
 52. Trùng số CMND nên không đóng BHXH được
 53. [THẮC MẮC] Xin số sổ BHXH
 54. [THẮC MẮC] Công ty thành lập 2 năm nhưng chưa có phát sinh lao động, muốn tham gia đóng BHXH từ năm 2017
 55. [THẮC MẮC] Tham gia bhxh cho người chưa chốt được sổ bhxh
 56. Thắc mắc tôi nghỉ việc nhưng không biết có được hưởng chế độ BHTN hay Trợ cấp thôi việc?
 57. [THẮC MẮC] Kiểm tra lại quá trình tham gia BHXH
 58. [THẮC MẮC] hồ sơ xin cấp lại sổ BHXH số 7911056120
 59. Thay đổi địa chỉ email
 60. [THẮC MẮC] Đề nghị được chi trả chế độ ốm đau, thai sản qua tài khoản cá nhân của người lao động
 61. [THẮC MẮC] Hỏi về sổ BHXH đã chốt chưa ???
 62. Đóng BHYT cho người lao động đã có thẻ BHYT
 63. [THẮC MẮC] Chi tiết vế quyền lợi của BHXH
 64. [THẮC MẮC] vấn đề khai báo BHXH
 65. [THẮC MẮC] Hỏi về thông tin sổ BHXH
 66. Lỗi không gửi được hồ sơ điện tử
 67. [THẮC MẮC] Tra cứu kết quả đóng BHXH
 68. [THẮC MẮC] Thông báo kết quả đóng C12-ts tháng 01/2017
 69. Xin số sổ BHXH
 70. Cho em xin số BHXH
 71. Hỏi về thủ tục chốt sổ
 72. [THẮC MẮC] Tra thông tin đóng bhxh
 73. [THẮC MẮC] Tra cứu thông tin đóng BHXH
 74. [THẮC MẮC] Chưa cấp sổ BHXH
 75. [THẮC MẮC] Tra cứu bảo hiểm xã hội
 76. Thời gian đóng trùng thẻ BHYT dưới 6 tháng không được hoàn trả?
 77. [THẮC MẮC] Hỏi về thông tin sổ BHXH
 78. Xin tra cứu giúp số sổ bhxh
 79. Tra cứu số sổ BHXH bằng CMND
 80. kiem tra so bhxh bang cmnd
 81. [THẮC MẮC] Xin số sổ bhxh bằng cmnd
 82. [THẮC MẮC] hồ sơ tử tuất
 83. hỏi số sổ BHXH
 84. Thông báo kết quả đóng C12-ts tháng 03/2017
 85. [GÓP Ý] Nhờ tra số xổ BHXH
 86. Gửi sổ bhxh cho lđ cấp sổ lần đầu
 87. Tra cứu số sổ bhxh cho lao động mới
 88. Nhờ tra cứu số sổ BHXH
 89. [THẮC MẮC] xin hỏi chốt bảo hiểm xã hội chưa ?
 90. [THẮC MẮC] xin hỏi chốt bhxh chưa ?
 91. [GÓP Ý] Tra dùm sổ bảo hiểm bằng cmnd
 92. [THẮC MẮC] Xin số sổ bảo hiểm xã hội
 93. [THẮC MẮC] Tra dùm thời gian đóng bhxh
 94. Tra cứu số sổ BHXH
 95. Thông báo kết quả đóng C12-ts tháng 03+04/2017
 96. [THẮC MẮC] Nhờ tra xem lao động có sổ chưa?
 97. [THẮC MẮC] NHờ cung cấp sổ BHXH theo số CMND
 98. Cấp lại sổ BHXH để gộp sổ
 99. Thủ tục chốt sổ bhxh
 100. Xin cấp số sổ BHXH
 101. Thủ tục chốt sổ BHXH
 102. [THẮC MẮC] Nhờ tra giúp số tháng đóng BHXH
 103. Nhờ tra giúp số tháng đóng BHXH
 104. Xin số sổ BHXH
 105. Nhờ bảo hiểm kiểm tra giúp quá trình đóng bảo hiểm
 106. [THẮC MẮC] Chốt sổ bhxh cho người lao động
 107. [THẮC MẮC] Nhờ kiểm tra về thai sản
 108. [THẮC MẮC] Thủ tục làm bảo hiểm thai sản
 109. [THẮC MẮC] Đóng BHXH qua Internet Banking
 110. [THẮC MẮC] Mẫu công văn giải trình nộp hồ sơ thai sản muộn
 111. [THẮC MẮC] Mức đóng bhxh theo quyết định số 595/qđ-bhxh ngày 14/04/2017
 112. [THẮC MẮC] Tham gia bhxh lần đầu
 113. [THẮC MẮC] Hồ sơ tham gia bhxh lần đầu
 114. [THẮC MẮC] Chốt sổ cho người lao động
 115. [THẮC MẮC] Vấn đề thông báo kết quả BHXH C12-TS
 116. Gia hạn thẻ bhyt tự động
 117. [THẮC MẮC] Báo tăng cho người lao động
 118. Hỏi về cách chốt sổ BHXH khi đóng BH và dấu nhận trợ cấp thất nghiệp trùng thời gian
 119. Chế độ bảo hiểm thất nghiệp và trợ cấp 1 lần
 120. Nhờ bảo hiểm kiểm tra giúp quá trình đóng bảo hiểm
 121. [THẮC MẮC] Đăng ký tải khoản trên trang c12.bhxhtphcm.gov.vn
 122. [THẮC MẮC] Hỏi về việc hưởng bhtn
 123. [THẮC MẮC] Gia hạn tự động thẻ bhyt theo đợt
 124. Nhờ tra cứu quá trình tham gia bhxh
 125. [THẮC MẮC] Bảo hiểm hoàn lại chi phí điều trị
 126. [THẮC MẮC] Thời gian để nhận được sổ bảo hiểm xã hội
 127. Hỏi về số sổ BHXH
 128. Xin cung cấp số sổ BHXH
 129. [THẮC MẮC] Xin thông tin quá trình đóng Bảo hiểm xã hội từ đầu năm 2017 đến 6/2017
 130. [THẮC MẮC] Thẻ BHYT 5 năm liên tục
 131. Nhờ tra mã đơn vị của cty
 132. [THẮC MẮC] Xin cung cấp tất cả sổ bhxh hiện có và tư vấn cách hủy sổ không dùng
 133. Danh mục thuốc BHXH không chi trả - có chi trả
 134. đăng ký tra cứu mẫu C12
 135. [GÓP Ý] 0937 300 081 Dịch vụ đăng tin quảng cáo sản phẩm chuyên nghiệp
 136. [THẮC MẮC] Hồ sơ rà soát và bàn giao sổ bhxh cho người lao động
 137. [THẮC MẮC] Nhờ cơ quan bhxh kiểm tra giúp em về chế độ thai sản
 138. [THẮC MẮC] Bhxh không được tính đóng ở lần thai sản thứ 2
 139. [THẮC MẮC] Chốt số BHXH
 140. Chưa thấy mail phản hồi hs bhxh
 141. Báo giảm lao động nhưng chưa nhận kết quả từ bhxh
 142. [THẮC MẮC] Báo tăng cho người lao động
 143. [THẮC MẮC] Báo giảm cho nhân viên chưa nhận được sổ BHXH
 144. Kiểm tra không đúng số tiền đóng BHXH khi kiểm tra trang "thông báo kết quả đóng tiền BHXH, BHYT & BHTN"
 145. [THẮC MẮC] Kiểm tra thời gian đóng bảo hiểm
 146. Không gửi được hồ sơ điện tử ibhxh
 147. [GÓP Ý] Giày búp bê bệt mũi tròn nơ độc đáo ĐỒNG GIÁ 100K
 148. [THẮC MẮC] Kiểm tra thời gian đóng bảo hiểm
 149. Hs điện tử theo qđ 595 mới
 150. [THẮC MẮC] Xác định công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
 151. Hỏi: Mã số định danh- TK01-bhxh
 152. [THẮC MẮC] V/v Nhận Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu C12-TS)
 153. [THẮC MẮC] Hồ sơ rà soát và bàn giao sổ bhxh cho người lao động
 154. [THẮC MẮC] Số hồ sơ 07049/2017/07907 Mã đơn vị TW1337O
 155. Báo giảm lao động nhưng chưa nhận được kết quả xử lý hồ sơ từ BHXH
 156. [GÓP Ý] 0937 300 081 dịch vụ đăng tin diễn đàn
 157. [THẮC MẮC] Tại sao buộc tôi phải mua BHYT 1 năm theo diện hộ gia đình?
 158. [THẮC MẮC] Báo tăng cho người lao động đã có thẻ bhyt
 159. Hỏi về việc cấp mã số BHXH
 160. [THẮC MẮC] THỦ TỤC GIA HẠN THẺ KHI ĐÓNG TIỀN BẢO HIỂM TRỄ ( HS điện tử trên eBH)
 161. [THẮC MẮC] THỦ TỤC GIA HẠN THẺ KHI ĐÓNG TIỀN BẢO HIỂM TRỄ ( HS điện tử trên eBH)
 162. Xin cấp lại số BHXH
 163. [THẮC MẮC] Nhận mẫu c12
 164. [THẮC MẮC] Báo tăng cho người lao động đã có thẻ bhyt
 165. [THẮC MẮC] Kết quả C-12
 166. Thủ tục nhận sổ BHXH khi công ty còn nợ tiền đóng BHXH
 167. [THẮC MẮC] Thời gian nhận kết quả hồ sơ
 168. Nhờ tra cứu số sổ BHXH
 169. [THẮC MẮC] Khám bhyt
 170. [THẮC MẮC] Thủ tục đổi sổ BHXH cũ sang tờ bìa BHXH
 171. [THẮC MẮC] [HELP] NỘP BÁO TĂNG BHXH QUA MẠNG BỊ LỖI: Cấu trúc XML file hồ sơ chưa đúng với file
 172. [THẮC MẮC] Thời gian nhận hồ sơ từ bhxh
 173. [THẮC MẮC] Kết quả đóng bảo hiểm tháng 10/2017
 174. [THẮC MẮC] Thời gian báo giảm và cách tính tiền đóng bhxh
 175. [THẮC MẮC] Thủ tục chốt sổ bhxh và đổi sổ bhxh mẫu cũ sang mẫu mới
 176. Việc rà soát sổ bhxh và hưởng trợ cấp thất nghiệp
 177. [THẮC MẮC] Thời gian nhận mẫu c12
 178. [THẮC MẮC] Số tiền đóng bhxh tháng 11/2017 tính đến thời điểm hiện tại
 179. [THẮC MẮC] Đơn vị mới thành lập cần làm thủ tục gì để tham gia BHXH cho nhân viên
 180. [THẮC MẮC] Cấp thẻ bhyt sai so với tờ khai đơn vị cung cấp, hồ sơ báo giảm, tiến trình xử lý hồ sơ
 181. Báo tăng mức đóng BHXH lùi
 182. [THẮC MẮC] Báo Giảm cho nhân viên trong tháng 11 nhưng báo muộn (24/11) Thì có đóng tiền BHXH tháng 11 không?
 183. Thời gian nhận kết quả chốt sổ bảo hiểm
 184. Tháng 12/2017 có cần gia hạn thẻ BHYT cho người lao đông
 185. xin tra số sổ BHXH và tình hình chốt sổ
 186. [THẮC MẮC] Tra số sổ của lao động
 187. [THẮC MẮC] Thay đổi nhà cung cấp chữ ký số
 188. Phiếu yêu cầu người lao động gộp sổ BHXH
 189. [THẮC MẮC] Đăng nhập C12 - Kết quả bảo hiểm T10/2017
 190. Kết quả bảo hiểm T10/2017
 191. Kết quả đóng BHXH tháng 10,11/2017
 192. Thông báo kết quả đóng BHXH tháng 09.10,11/2017
 193. [THẮC MẮC] tra cứu hồ sơ báo giảm lao động
 194. Xin tra số sổ BHXH và tình hình chốt sổ
 195. Chốt sổ BHXH
 196. [THẮC MẮC] Xin tra số sổ BHXH và tình hình chốt sổ
 197. [THẮC MẮC] Chốt sổ bhxh qua phần mềm kbhxh
 198. [THẮC MẮC] Kết quả đóng bhxh tháng 11/2017
 199. [THẮC MẮC] Nhờ BHXH kiểm tra lại kết quả đóng BHXH Tháng 11/2017
 200. Nhờ cơ quan Bhxh kiểm tra giúp hồ sơ thai sản
 201. Thời gian nộp hồ sơ chế độ thai sản
 202. [THẮC MẮC] Mục hỏi đáp về vấn đề đăng kí bảo hiểm xã hôi
 203. [THẮC MẮC] Xin số thẻ BHYT
 204. [THẮC MẮC] Thông báo kết quả bảo hiểm T11 + T12/2017
 205. [THẮC MẮC] Không đăng nhập C12 được
 206. [THẮC MẮC] Tăng/Giảm Thai sản
 207. Ho so dieu chinh thong tin so CMND tren So BHXH da chot
 208. [THẮC MẮC] Thông báo kết quá đóng bhxh tháng 12/2017
 209. Hồ sơ gộp sổ BHXH
 210. [THẮC MẮC] Thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động
 211. [THẮC MẮC] Thay đổi nơi KCB ban đầu
 212. hỒ SƠ GỘP SỔ
 213. Lỗi nộp hồ sơ điện tử
 214. [THẮC MẮC] Không nhận được tài khoản kích hoạt trên trang C12 + TB đóng BHXH các tháng 11, 12/2017
 215. Không làm được ODTS
 216. [THẮC MẮC] Kết quả bảo hiểm T1/2018
 217. Xin tra tình hình chốt sổ
 218. Thông báo kết quả đóng bhxh tháng 12/2017
 219. [THẮC MẮC] Hồ sơ thai sản
 220. chốt sổ bhxh
 221. [THẮC MẮC] thời gian nhận BHTN lần đầu tiên
 222. [THẮC MẮC] Tra cứu thời gian nhận BHTN
 223. Hồ sơ báo giảm
 224. Cấp lại sổ thẻ do thay đổi thông tin
 225. điều chỉnh lại mức hưởng thai sản khi đã được BHXh phê duyệt
 226. tra sổ BHXH
 227. [THẮC MẮC] BHYT - liên tục 5 năm
 228. [THẮC MẮC] Thông báo kết quá đóng bhxh tháng 01/2018
 229. Tra số sổ BHXH
 230. [THẮC MẮC] Bhyt doang nghiệp khi người lao động đã tham gia bhyt hộ gia đình
 231. Xin Tình hình đóng BH T1 - T2/2018
 232. Xin thông tin về sổ BHXH
 233. Hồ Sơ báo giảm
 234. lối 9999 không gởi được hồ sơ
 235. Thông báo Kết Quả Bảo Hiểm T01 + T02/2018
 236. [THẮC MẮC] Nộp hồ sơ 600b qua bưu điện
 237. Thông báo kết quả đóng bhxh t01/2018
 238. [THẮC MẮC] Hồ sơ 600b gửi bưu điện
 239. [THẮC MẮC] Kiểm tra số sổ bảo hiểm xã hội
 240. Thông báo kết quả bảo hiểm từ tháng 05/2017 - 12/2017
 241. Hỏi đáp thắc mắc
 242. Chế độ bhxh cho lao động nam
 243. Thông báo kết quả đóng bảo hiểm tháng 01/2018 - 03/2018
 244. xin mẫu c12 Từ T1 - T3 2018
 245. Reset Tài khoảng đăng ký lấy mẫu c12
 246. Muc dong bhxh cho khoan thuong doanh so
 247. Tra cứu số sổ BHXH
 248. [THẮC MẮC] Trợ cấp BHTN
 249. Đơn vị đã rà soát sổ BHXH chưa
 250. [THẮC MẮC] Cấp thẻ bhyt bắt buộc khi người lao động tham gia bhyt hộ gia đình