PDA

View Full Version : Bảo hiểm xã hội Tân Phú 1. lãnh tiền bảo hiểm xã hội 1 lần
 2. Nộp hồ sơ báo giảm nhưng cq bhxh báo không hợp lệ
 3. Nơi nộp tcbhxh 1 lần
 4. trả kết quả khi báo tăng bhxh cho lao động
 5. Công ty không đóng tiền bảo hiểm và không chốt bảo hiểm cho người lao động
 6. Nop ho so bi that lac
 7. Thông báo bhxh hàng tháng
 8. Chốt sổ BHXH cho nhân viên
 9. Hỏi về mức phạt chậm nộp BHXH
 10. Cấp lại BHXH Khi chua nhận sổ
 11. Báo tăng lao động.
 12. Cấp mới lại sổ BHXH
 13. Xin cấp lại tờ rời chốt sổ BHXH
 14. Xin hướng dẫn nhận lại sổ BHXH
 15. Nhờ cung cấp quá trình tham gia bảo hiểm
 16. [THẮC MẮC] Bảo hiểm Y tế hộ gia đình
 17. cách tính trợ cấp bảo hiễm xã hội 1 lần
 18. tham gia bảo hiểm lần đầu
 19. Hỏi kết quả hồ sơ cấp lại sổ bị mất
 20. Tra số sổ BHXH
 21. lập danh sách hộ gia đình tham gia bhxh
 22. Trả Hồ Sơ 103 + 401
 23. [THẮC MẮC] tra số sổ bhxh và bhyt
 24. [THẮC MẮC] tra số sổ bhxh
 25. Tra quá trình tham gia bảo hiểm
 26. [THẮC MẮC] Người lao động không thừa nhận sổ BHXH cũ và xin cấp lại sổ mới ở đơn vị mới
 27. [THẮC MẮC] Chế độ thai sản
 28. Tra cứu quá trình tham gia bhxh
 29. [THẮC MẮC] Hồ sơ cho chế độ thai sản gồm những giấy tờ nào?
 30. Tra cứu số sổ
 31. [THẮC MẮC] Chưa nhận được thông báo gì về hồ sơ xin cấp sổ BHXH
 32. Chờ kết quả xin cấp lại sổ bhxh do bị mất
 33. [THẮC MẮC] Xin thông tin đóng BHXH
 34. Muốn xin danh sách NLĐ có nhiều sổ BHXH để làm thủ tục gộp sổ
 35. Trùng số CMND
 36. Tra cứu sổ BHXH đã chốt chưa
 37. [THẮC MẮC] Chế độ thai sản cho lđ nam có vợ sinh con
 38. [THẮC MẮC] Thủ tục gia hạn BHYT
 39. Xin hỏi
 40. Cấp lại sổ BHXH
 41. [THẮC MẮC] Sai chức danh trong quá trình đóng BHXH
 42. Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế 2017
 43. [THẮC MẮC] Đăng kí bảo hiểm y tế 2017
 44. [THẮC MẮC] Hồ sơ khi có lao động tử tuất
 45. [THẮC MẮC] Chốt sổ bhxh hay chưa
 46. tra dùm số sổ BHXH
 47. [THẮC MẮC] Tra cứu quá trình đóng bhxh
 48. [THẮC MẮC] Tra cứu quá trình đóng bhxh
 49. Tư vấn Chốt sổ BH vì công ty nợ tiền BH
 50. [THẮC MẮC] Xin Số Sổ BHXH
 51. [THẮC MẮC] Tra cứu số sô BHXH bằng chứng minh nhân dân
 52. [THẮC MẮC] tra dùm số sổ bhxh
 53. V/V Hủy Thời Gian Đóng BHXH
 54. Điều chỉnh tăng mức đóng BHXH, BHYT, BHTN
 55. [THẮC MẮC] thắc mắc về vấn đề chốt bhxh
 56. [THẮC MẮC] Chưa nhận được sổ bhxh_nghỉ việc đã gần 2 tháng
 57. [THẮC MẮC] Thời gian trả hồ sơ sau khi đã nhận bhxh 1 lần
 58. [THẮC MẮC] Thời gian nhận được tiền bảo hiểm 1 lần sau khi đã nộp hồ sơ đầy đủ
 59. Tra cứu sổ BHXH bằng CMND
 60. Thu bhyt
 61. [THẮC MẮC] cấp thẻ bhxh
 62. Chế độ bhyt
 63. [THẮC MẮC] Thủ tục uỷ quyền lấy bhxh một lần
 64. [THẮC MẮC] Ủy quyền để lấy BHXH một lần
 65. cấp thẻ bh
 66. Tra mã bưu gửi
 67. [THẮC MẮC] Xin cấp giấy kê khai quá trình đóng BHXH
 68. gia han bhxh
 69. Tra cuu thong tin BHXH
 70. [THẮC MẮC] Tra cứu số cmnd trên sổ bảo hiểm
 71. [THẮC MẮC] Hoi thong tin bao hiem đa đóng tu lúc nao toi luc nao
 72. [THẮC MẮC] Hỏi về chốt sổ BHXH bị mất sổ
 73. Mức đóng BHXH khi nghỉ thai sản và sinh con vào đầu tháng
 74. [THẮC MẮC] Kiễmtra giùm e sổ BHXH đã được chốt hay chưa ạ
 75. Bhxh chốt sổ hay chưa ạ
 76. gia hạn thẻ bhxh
 77. gia hạn thẻ bhxh
 78. Gia hạn thẻ bh
 79. Cho em xin mẫu giấy xác nhận đã đóng BHXH
 80. [THẮC MẮC] Giao nhận sổ BHXH
 81. Thẻ BHYT T9/2017- MĐV TV7792V
 82. [THẮC MẮC] Về Việc Cấp Thẻ BHYT -Mã đơn vị TV7792V
 83. [THẮC MẮC] Tra cứu số sổ bhxh
 84. [THẮC MẮC] đăng ký gdđt bhxh
 85. [THẮC MẮC] Tra cứu hồ sơ thai sản 09/2017 quận tân phú
 86. [THẮC MẮC] Kiem tra ho so 107 tu quan 3
 87. [THẮC MẮC] Tra cứu hồ sơ thai sản 09/2017 quận tân phú
 88. Rà soát sổ bhxh
 89. Hỏi về việc báo giảm lao động đã qua thời gian báo giảm
 90. Hỏi về việc chốt sổ
 91. [THẮC MẮC] XIN C12-Tháng 10/2017 -Mã đơn vị TV7792V
 92. Chốt sổ BHXH
 93. Bệnh ốm đau dài ngày
 94. [THẮC MẮC] XIN C12-Tháng 10/2017-TV7792V
 95. [THẮC MẮC] Không thấy tiền nộp dư trong C12 Tháng 10/2017-MĐV TV7792V
 96. Điều chỉnh mức lương đã đóng BHXH và đóng bổ sung
 97. [THẮC MẮC] Kiểm tra hồ sơ thai sản đã được duyệt chưa?
 98. hỏi về gia hạn thẻ BHYT năm 2018
 99. [THẮC MẮC] Mã số bhxh chưa đồng bộ
 100. Hỏi về gia hạn thẻ BHYT đối với nhân viên chưa có mã số BHXH
 101. [THẮC MẮC] Gia hạn thẻ bhxh năm 2018
 102. Hỏi về gia hạn BHYT năm 2018
 103. Cấp the bhyt
 104. Cách nộp hồ sơ BHXH một lần
 105. BHYT 2018 và thay đổi thông tin đơn vị
 106. [THẮC MẮC] mã số bhxh
 107. [THẮC MẮC] Lỗi khi kết xuất dữ liệu từ KBHXH
 108. Báo tăng lao đong
 109. [THẮC MẮC] chưa đóng bhxh bao giờ lại có mã số bhxh
 110. [THẮC MẮC] tra cứu tham gia BHXH và danh sách tham gia BHXH của công ty
 111. [THẮC MẮC] tra cứu tham gia BHXH và danh sách tham gia BHXH của công ty
 112. [THẮC MẮC] tra cứu tham gia BHXH và danh sách tham gia BHXH của công ty
 113. Hỏi sổ BHXH chốt
 114. Cập nhật địa chỉ mới
 115. Công ty cũ không chốt sổ cho người lao động
 116. [THẮC MẮC] Báo giảm tháng hưởng thai sản sai
 117. Không nộp được hồ sơ do: Lỗi xử lý trên service bhxh
 118. [THẮC MẮC] Trợ cấp thất nghiệp
 119. [THẮC MẮC] Trợ cấp thất nghiệp
 120. tra cứu quá trình đóng BHXH
 121. Tra cứu kết quả đóng BHXH của đơn vị
 122. chốt xổ bhxh
 123. [THẮC MẮC] chốt xổ bhxh
 124. hướng dẫn lập mẫu tk1s
 125. [THẮC MẮC] hướng dẫn lập mẫu tk1s
 126. [THẮC MẮC] tra số BHXH
 127. Chốt sổ bhxh cho người lao động
 128. đăng kí mua bhyt theo gói cho người nước ngoài.
 129. Kiểm tra mức đóng BHXH
 130. [THẮC MẮC] Tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu cho doanh nghiệp
 131. [THẮC MẮC] mất sổ BHXH
 132. [THẮC MẮC] cấp lại sổ BHXH bị mất
 133. [THẮC MẮC] Danh sách thẻ gia hạn bổ sung trùng hạn
 134. [THẮC MẮC] Thắc mắc về danh sách thẻ gia hạn bổ sung trùng hạn
 135. rà soát sổ bhxh
 136. rà soát sổ bhxh
 137. [THẮC MẮC] Thủ tục chốt sổ bảo hiểm cho lao động nghỉ thai sản, rồi nghỉ hẳn
 138. báo tăng lao động
 139. hướng dấn hồ sơ cấp mã bhxh và rà soát sổ bhxh
 140. [THẮC MẮC] Thủ tục tham gia BHXH tự nguyện
 141. Hỗ trợ cung cấp mã đơn vị
 142. [THẮC MẮC] Hồ sơ báo tăng 600-bhxh k nhận được phụ lục tk1
 143. Hỏi về chế độ Bảo hiểm.
 144. [THẮC MẮC] Kiểm tra hồ sơ thai sản
 145. [THẮC MẮC] Báo tăng lao động là giám đốc
 146. [THẮC MẮC] Báo tăng lao động là giám đốc
 147. nhờ tra cứu quá trình tham gia BHXH của người lao động
 148. Chốt sổ BHXH
 149. [THẮC MẮC] Thẻ cũ- thẻ mới không cùng một thời điểm đủ 5 năm liên tục
 150. Ko nộp đươc hồ sơ điện tử
 151. Kiểm tra đã chốt sổ BHXH chưa?
 152. Chốt sổ BHXH
 153. Thay đổi cơ sở khám chữa bệnh trên KBHXH
 154. [THẮC MẮC] Chốt sổ khi bị mất sổ BHXH
 155. [THẮC MẮC] BHXH chốt sổ khi bị mất sổ BHXH
 156. [THẮC MẮC] Lãnh bảo hiểm xã hội 1 lần
 157. Thu tục lãnh bhxh một lần
 158. [THẮC MẮC] V/v chốt sổ BHXH
 159. [THẮC MẮC] Báo giảm BHXH
 160. [THẮC MẮC] Đăng ký BHXH lần đầu cho Doanh Nghiệp
 161. Xi cấp lại sổ bảo hiểm xã hội
 162. [THẮC MẮC] Kiểm tra đơn vị đã chốt sổ bảo hiểm xã hội
 163. [THẮC MẮC] mã đơn vị
 164. Truy thu tiền bảo hiểm y tế
 165. Địa chỉ Bán BHXH Quận Tân Phú
 166. Bảo hiểm thất nghiệp
 167. [THẮC MẮC] Không kiểm tra được c12
 168. [THẮC MẮC] Xin số liệu đóng BH và lập tk C12 khi chuyển quận
 169. [THẮC MẮC] Hỏi về mã đơn vị
 170. [THẮC MẮC] Hỏi về mã đơn vị
 171. [THẮC MẮC] Tra cứu qt tham gia bhxh
 172. [THẮC MẮC] đăng kí tài khoản để tra cứu kết quả đóng bhxh của công ty
 173. [THẮC MẮC] Thay đổi thông tin gười tham gia lao động và số điện thoại tra cứu quá trình đóng BHXH
 174. [THẮC MẮC] Hỏi về việc điều chỉnh mức đóng BHXH năm 2109
 175. Tra cứu quá trình tham gia đóng bhxh
 176. Báo giảm lao động và chốt sổ bhxh
 177. [THẮC MẮC] Nhờ cập nhật số điện thoại để tra cứu quá trình tham gia bảo hiểm
 178. Mã Số BHXH
 179. [THẮC MẮC] Vấn đề 2 sổ BHXD
 180. [THẮC MẮC] Sô BHXH của nhân viên
 181. [THẮC MẮC] Báo giảm lao động và chốt sổ bhxh
 182. Báo giảm lao động và chốt sổ bhxh
 183. [THẮC MẮC] CHỐT SỔ BHXH
 184. Báo giảm lao động và chốt sổ bhxh
 185. Tra cứu quá trình tham gia đóng bhxh
 186. Kết quả hồ sơ giải quyết BHXH 1 lần (Q.Tân Phú)
 187. [THẮC MẮC] Nhờ cập nhật số điện thoại để tra cứu quá trình tham gia bảo hiểm
 188. Thủ tục báo tăng khi chuyển quận
 189. [THẮC MẮC] Quy định đóng BHXH
 190. THẮC MẮC CẦN GIẢI ĐÁP
 191. Chốt sổ bhxh
 192. [THẮC MẮC] Thay đổi thông tin doanh nghiệp
 193. [THẮC MẮC] Bảo hiểm thất nghiệp được lãnh bao nhiêu tiền ?
 194. CHốt sỗ bảo hiểm xã hội
 195. THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ NHẬN HỒ SƠ BHXH QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN
 196. [THẮC MẮC] MẤT SỔ BHXH
 197. [THẮC MẮC] Bhxh
 198. Tra cứu quá trình tham gia BHXH
 199. [THẮC MẮC] Tra cứu quá trình tham gia BHXH
 200. [THẮC MẮC] CHỐT SỔ BHXH
 201. Tra cứu kết quả đóng BHXH
 202. Thủ tục cấp lại sổ BHXH sau khi hường trợ cấp BHXH 1 lần
 203. [THẮC MẮC] Chốt sổ bhxh
 204. Chốt bhxh
 205. Hỏi về thông tin hồ sơ thai sản
 206. HS THAI SẢN
 207. Tra giúp quá trình bhxh
 208. BHXH
 209. Tra giúp quá trình bhxh
 210. Nhờ tra giúp bhxh 2020
 211. [THẮC MẮC] chốt sổ BHXH
 212. Bảo Hiểm Thai Sản
 213. [THẮC MẮC] Bảo hiểm thất nghiệp
 214. Chi em hỏi thủ tục gửi hồ sơ xét duyệt bhxh 1 lần