PDA

View Full Version : Bảo hiểm xã hội Bình Chánh 1. Ket qua dong BHXH cua ca nhan bi thieu sot
 2. Chốt sổ bhxh
 3. Nhờ cấp số sổ
 4. Góp ý cách làm việc của bhxh huyện bình chánh
 5. [GÓP Ý] Về thái độ làm việc của BHXH huyện Bình Chánh
 6. Xin lai so bhxh
 7. Điều chỉnh thông tin tờ rơi do BHXH chốt sai
 8. Thông tin về sổ BHXH cũ .
 9. Cung cấp c12-ts qua email
 10. Điều chỉnh thời gian báo giảm thai sản
 11. [THẮC MẮC] Chốt sổ BHXH
 12. [THẮC MẮC] Bệnh viện đăng kí bảo hiểm
 13. Thủ tục xin cấp lại sổ BHXH
 14. [THẮC MẮC] Hỏi về hồ sơ bhxh
 15. chốt sổ BHXH
 16. Tra cứu số sổ bảo hiểm
 17. Xin nhận C12 qua mail
 18. [THẮC MẮC] Về việc cấp sổ BHXH mới thay thế sổ BHXH cũ.
 19. Hỏi thủ tục xin cấp lại giấy tờ thất lạc
 20. [THẮC MẮC] Hưởng BHXH chế độ thai sản
 21. Điều chỉnh mức lương đóng bảo hiểm
 22. tra cứu số sổ bh
 23. Xin mẫu C12 - TS qua email
 24. [THẮC MẮC] Tra cứu thông tin đóng BHXH
 25. [THẮC MẮC] Tra cứu thông tin đóng BHXH
 26. [THẮC MẮC] Vừa mới thôi việc nhưng muốn tiếp tục đóng BHXH trong thời gian tìm việc khác
 27. [THẮC MẮC] Cấp Lại sổ BHXH đã hưởng trợ cấp 1 lần và chốt sổ
 28. [THẮC MẮC] Không thể tra cứu kết quả đóng BHXH
 29. Về việc rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động
 30. [THẮC MẮC] Thông tin người lao động tham gia BHXH
 31. [THẮC MẮC] Khám bệnh ko có thẻ
 32. nhận thông báo c12 qua email
 33. Thông tin về thẻ BHYT
 34. Thời hạn 5 năm liên tục thẻ BHYT
 35. bảo hiểm thai sản nam
 36. [THẮC MẮC] về việc liên lạc vơi CQBHXH
 37. Cấp lại sổ đã lĩnh bhxh 1 lần
 38. Chốt sổ khi sổ BH cơ quan đang giữ để rà soát
 39. [THẮC MẮC] Chốt sổ Bảo hiểm Thiếu - ĐV:TP0877P
 40. Xin thông tin đóng bảo hiểm xã hội từ đầu năm 2016 đến nay
 41. Tra cứu số sổ bhxh bằng cmnd
 42. [THẮC MẮC] Bảo hiểm thai sản nam khi vợ sinh con mà con chết
 43. [GÓP Ý] chốt sổ BHXH khi sổ đang được cơ quan BHXH rà soát
 44. Cấp sổ BHXH do mất
 45. [THẮC MẮC] Hồ sơ điện tủ
 46. [THẮC MẮC] Trả kết quả hồ sơ điện tử
 47. Hỏi kết quả hưởng trợ cấp thai sản cho nam
 48. [THẮC MẮC] Tiếp tục nộp lại BHXH sau 3 năm gián đoạn
 49. Hỏi kết quả hưởng trợ cấp thai sản cho nam
 50. [THẮC MẮC] Hồ sơ cấp lại Sổ BHXH bị thu hồi do hưởng BHXH 1 lần
 51. [THẮC MẮC] Tra cứu số sổ BHXH bằng CMND ( Nguyễn Minh Cường )
 52. [THẮC MẮC] Về hồ sơ tăng mới- Mả Đơn vị TP4411P
 53. Kết quả hồ sơ báo giảm qua đt
 54. [THẮC MẮC] Tra cuu ma bhxh
 55. Hồ sơ chốt sổ BHXH
 56. thủ tục xin gộp sổ BHXH
 57. [THẮC MẮC] Về việc rà soát thông tin sổ BHXH
 58. Thai sản cho nam
 59. Mất sổ
 60. Xin tra cứu số sổ BHXH
 61. [THẮC MẮC] Thủ Tục Chốt Sổ BHXH theo nghị định mới 595
 62. Rà soát mã số BHXH để cấp BHYT
 63. [THẮC MẮC] Xin Hướng dẫn đồng bộ mã số bảo hiểm và Mẫu Ms1
 64. Rà soát mã số BHXH để cấp BHYT
 65. [THẮC MẮC] Gia hạn BHYT
 66. Rà soát mã số bảo hiểm để cấp BHYT 2018
 67. [THẮC MẮC] Đổi nơi KCB ban đầu
 68. Hủy sổ bảo hiểm cũ do bị mất
 69. [THẮC MẮC] đóng bảo hiểm cho người từng là đại diện pháp luật của công ty đã giải thể
 70. [THẮC MẮC] Hỏi về thủ tục tham gia BHXH lần đầu cho doanh nghiệp, chưa có mã đơn vị
 71. [THẮC MẮC] Người lao động có thể trực tiếp đến bhxh để chốt lại sổ bhxh không
 72. Kết quả chốt sổ
 73. [THẮC MẮC] Làm sao để chốt sổ BHXH
 74. [THẮC MẮC] đồng bộ mã số bhxh cho người lao động
 75. [THẮC MẮC] Trả kết quả xử lý hồ sơ, Mã ĐV: TP489P
 76. Rà soát sổ BHXH
 77. [THẮC MẮC] Nhờ tra cứu số sổ BHXH
 78. [THẮC MẮC] Kiêm tra chốt sổ bhxh
 79. Hỏi về báo giảm hết nhân viên
 80. [THẮC MẮC] Thắc mắc về thời gian trả hồ sơ, và thông tin để đóng BHXH Huyện Bình Chánh
 81. [THẮC MẮC] Nhờ tra cứu mã số bảo hiểm xã hội
 82. Xin cấp mã số đơn vị cho công ty
 83. Tra cứu hồ sơ C12
 84. [THẮC MẮC] Tra cứu hồ sơ chốt bhxh
 85. [THẮC MẮC] Có bắt buộc phải tham gia BHXH cho Giám Đốc Cty TNHH MTV hay không ?
 86. [THẮC MẮC] Xin kết quả C12
 87. [THẮC MẮC] Tra cứu hồ sơ nộp qua bưu điện!
 88. [THẮC MẮC] tra cứu số sổ bh đã được báo giảm chưa!
 89. [THẮC MẮC] Gửi bổ sung mẫu MS1 và PGNHS 626!
 90. [THẮC MẮC] BHXH cho người nước ngoài
 91. [THẮC MẮC] Hoàn trả tiền đóng BHYT gia đình
 92. [THẮC MẮC] Khám chữa bệnh- doanh nghiệp đóng chậm tiền bảo hiểm xã hội
 93. [THẮC MẮC] THỦ TỤC TAY ĐỔI NƠI KHÁM CHỮA BỆNH BAN ĐẦU
 94. tra cứu hồ sơ thai sản đã được duyệt và gửi về công ty chưa
 95. [THẮC MẮC] tra cứu hồ sơ
 96. Thông tin quá trình tham gia BHXH
 97. [THẮC MẮC] Tra cứu C12 trên website
 98. [THẮC MẮC] Chốt bổ sung tổng thời gian đóng BHXH!
 99. [THẮC MẮC] Thay đổi địa chỉ nhận thư thông báo của bảo hiểm xã hội.
 100. Tra cứu quá trình than gia BHXH
 101. Hồ sơ xin cấp lại tờ rời BHXH
 102. [THẮC MẮC] Thêm số điện thoại vào hs cá nhân BHXH
 103. thay đổi đơn vị công tác có được tiếp tục nơi KCB ban đầu đã đăng kí
 104. [THẮC MẮC] XEM QUÁ TRÌNH ĐÓNG
 105. [THẮC MẮC] LÃNH BHXH 1 LẦN
 106. [THẮC MẮC] Đóng bảo hiểm nhưng nghỉ việc doanh nghiệp không chốt sổ
 107. Kiểm tra tiến độ bảo hiểm thai sản