PDA

View Full Version : Bảo hiểm xã hội Hóc Môn 1. Hưởng chế độ bhyt khi sinh contai5 bv mêkong
 2. Bhxh
 3. [THẮC MẮC] Sinh con ở BV Mekong có được hưởng bảo hiểm không?
 4. Thủ tục báo giảm khi người lao động nghỉ việc sau khi nghỉ thai sản xong?
 5. xin được trợ giúp về sổ BHXH
 6. xin tra cứu số sổ BHXH giúp dùm tôi!
 7. Hỏi đáp về việc mua tiếp tục BHXT sau khi bị gián đoạn vì nghỉ việc !
 8. [THẮC MẮC] Nhờ tra cứu số sổ BHXH cho người lao động
 9. Cho mình hỏi thông tin nhận bảo hiểm xa hội ở hóc môn
 10. Hưởng trợ cấp thai sản và trợ cấp thất nghiệp cùng lúc
 11. Cho mình hỏi địa chỉ nhận bảo hiểm xã hội ở Huyện hóc môn ở đâu ah
 12. [THẮC MẮC] Hiện tại nghỉ thai sản có được ưu đãi gì
 13. [THẮC MẮC] nhờ ad tìm giúp số sổ BHXH
 14. Nhờ Ban Quan Trị tra cứu số sổ bhxh
 15. Nhờ Ban Quan Trị tra cứu số sổ bhxh
 16. Nhờ tra giúp số bảo hiểm xã hội
 17. Hố sơ thai san
 18. Huởng thai sản
 19. [THẮC MẮC] nhận bhxh một lần
 20. [THẮC MẮC] Giao dịch điện tử
 21. [THẮC MẮC] Xin quá trình tham gia
 22. Gia hạn thẻ bhyt+ thông báo đóng bảo hiểm
 23. [THẮC MẮC] Gia hạn thẻ bhyt+ thông báo đóng bảo hiểm
 24. [THẮC MẮC] Giua hạn thẻ bhyt + thông báo đóng bảo hiểm
 25. Tra cứu số sổ BHXH bằng số CMND
 26. [THẮC MẮC] Thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động
 27. Tra cứu hồ sơ thai sản
 28. Thẻ bảo hiểm y tế bị hư hỏng
 29. [THẮC MẮC] Chốt sổ và sai năm sinh trên bhxh bhyt
 30. Nhờ tra cứu BHXH một lần
 31. tra cứu số sổ BHXH
 32. Chế độ ốm đau khi nghỉ vào ngày thứ 7 nhưng công ty chỉ làm việc vào sáng thứ 7
 33. Nhờ hỗ trợ do báo tăng nhầm tháng bị truy thu BHYT
 34. Thủ tục, Hồ sơ lần đầu đăng ký BHXH
 35. [THẮC MẮC] Nhận BHXH một lần
 36. [THẮC MẮC] E cư trú ở hóc môn ,xin địa chỉ nhận bhtn
 37. Chốt sổ Bảo Hiểm Xã Hội
 38. Tra cứu hồ sơ thai sản
 39. Xin danh sách đóng BHXH các năm cũ
 40. Tra cứu hồ sơ thai sản
 41. [THẮC MẮC] THỦ TỤC LÀM HỒ SƠ HƯỞNG THAI SẢN
 42. [THẮC MẮC] Sổ cũ và sổ mới
 43. [THẮC MẮC] Xin danh sách và mức đóng BHXH của từng nhân viên trong công ty