PDA

View Full Version : Phòng Tiếp nhận và trả kết quả 1. thắc mắc về việc giải quyết hồ sơ
 2. [GÓP Ý] Góp ý về thủ tục bhxh
 3. V/v ghi tên phòng của cơ quan BHXH TpHCM ngoài bì thư nộp qua bưu điện.
 4. [THẮC MẮC] Nộp Hồ sơ Thai Sản
 5. Yêu cầu gộp sổ khi quyển cũ đã hưởng trợ cấp bhxh 1 lần
 6. Nhờ kiểm tra kết quả hồ sơ 608
 7. Kính mong giúp đỡ-giải quyết thủ tục chốt sổ
 8. [THẮC MẮC] Chốt sổ BHXH thiếu 01 tháng làm việc
 9. [THẮC MẮC] Thay đổi thông tin số cmnd trên sổ
 10. Kiểm tra chốt sổ
 11. Thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu
 12. Nhờ kiểm tra hồ sơ Gộp chốt sổ