PDA

View Full Version : Giao dịch điện tử 1. [HƯỚNG DẪN] Hướng dẫn đăng ký GDĐT trên cổng thông tin BHXH Việt Nam phiên bản 2.0 (dùng phần mềm KBHXH)
 2. [HƯỚNG DẪN] Hướng dẫn sử dụng phần mềm KBHXH để lập và nộp hồ sơ GDĐT trên cổng thông tin BHXH Việt Nam
 3. [THÔNG BÁO] Đường dây nóng hỗ trợ kỹ thuật thực hiện GDĐT tại BHXH Tp. Hồ Chí Minh
 4. [CHÚ Ý] Danh sách các nhà cung cấp dịch vụ iVAN trong thực hiện GDĐT
 5. Cấp lại sổ BHXH
 6. Đăng kí số sổ bhxh cho người mới tham gia bhxh
 7. [CHÚ Ý] Xử lý hồ sơ khi giao dịch điện tử không thành công
 8. Hộ kinh doanh cá thể có phải nộp hồ sơ bảo hiểm qua mạng?
 9. Bhxh
 10. Lỗi khi nộp hồ sơ
 11. Cấp mới lại sổ BHXH
 12. các bước cần làm khi khai báo điện tử để có sổ bảo hiểm xã hội mới cho nhân viên
 13. Nhan ket qua dong BHXH cua cong ty khong co chu ky dien tu
 14. Tra cứu thông tin đóng BHXH online
 15. Hỏi về các hồ sơ không có trên KBHXH
 16. nhập thông tin báo tăng lao động qua giao dịch điện tử
 17. nhận thông báo từ BHXH trên phần mềm.
 18. IBHXH- không kết xuất hồ sơ 105 và 601
 19. Không sử dụng GD điện tử.
 20. tải tài liệu tập huấn
 21. Nhận thông báo c12-ts từ cơ quan bảo hiểm
 22. [CHÚ Ý] chữ ký số trong giao dịch hồ sơ điện tử
 23. Giao dịch giấy tờ giấy có cần mã vạch không?
 24. Nhận thông báo nộp bảo hiểm xã hội hàng tháng của đơn vị
 25. Tra cứu tờ quyết toán đóng BHXH hàng tháng, quý và làm báo tang muc đóng ( truy thu) ko dc
 26. Phản ánh về sử dụng BHXH điện tử
 27. Hướng dẫn nộp các loại hồ sơ nào qua phần mềm KBHXH
 28. Phần mềm KBHXH
 29. Trả thẻ BHYT của nhân viên nghỉ việc khi giao dich điện tử
 30. Sai mã phiếu giao nhận
 31. [CHÚ Ý] Lỗi L0005 Đơn vị đã đăng ký
 32. Lập hồ sơ điều chỉnh chức danh và mức đóng cùng 1 lúc hay tách làm 2 lần?
 33. Thay đổi địa chỉ nhận kết quả bảo hiểm
 34. Nhận kết quả bảo hiểm xã hội
 35. Giao dịch điện tử
 36. [CHÚ Ý] Đăng ký bưu điện nộp hồ sơ tại nhà
 37. không nhận được kết quả từ cơ quan BHXH
 38. Báo giảm trùng
 39. Phiếu giao nhận 403 trên phần mềm BHXH Điện tử
 40. Thời gian phản hồi của BHXH khi giao dịch điện tử thành công ?
 41. Giao dịch điện tử
 42. Đăng ký bưu điện nộp hồ sơ tại nhà
 43. [Thắc mắc] Hồ sơ điện tử và hồ sơ giấy điện tử
 44. Giao dịch Chốt Sổ trên VNPT-BHXH
 45. Hỏi về cách kê khai GDĐT
 46. Lỗi trên TS24 phần đăng kí thông tin thẻ BHYT cho NLD
 47. sử dụng giao dịch điển tử để làm chế độ BHXH
 48. IBHXH không cho sử dụng chữ ký số của Viettel
 49. Hồ sơ 403 trong KBHXH
 50. Thay đổi tài khoản mail nhận thông báo của bảo hiểm.
 51. Phiếu giao nhận 302 điều chỉnh thông tin cá nhân trên KBHXH
 52. Hướng dẫn sử dụng phần mềm kê khai bhxh phiên bản 2.0
 53. [THẮC MẮC] Thông báo kết quả đóng BHXH của Công ty
 54. Đăng ký thông tin công ty để gọi lấy thư BHXH
 55. [THÔNG BÁO] Bổ sung nhà cung cấp dịch vụ iVAN
 56. [THẮC MẮC] Cách báo giảm hưu trí
 57. [THẮC MẮC] Có cần xuất lại giao dịch điện tử hay không khi ngày xuất lần trước và ngày nộp hồ sơ giấy cách xa nhau?
 58. V/v Để đăng ký Chữ Ký Số Và Bảo Hiểm Xã Hội
 59. Giao dịch điện tử bị lỗi
 60. [THẮC MẮC] Tại sao update phần mềm KBHXH không được?
 61. Hướng dẫn Xem và bổ sung hồ sơ không hợp lệ ?
 62. [CHÚ Ý] Hỏi về quy trình GDĐT đang áp dụng và nhận được email yêu cầu thay đổi phần mềm GDĐT
 63. [CHÚ Ý] Quy trình giao dịch điện tử theo QĐ 959/QĐ-BHXH
 64. thắc mắc
 65. [THẮC MẮC] Nhận Thông báo C12-TS qua Email
 66. Gia hạn thẻ BHYT bằng phần mềm KBHXH
 67. [THẮC MẮC] Lỗi thông báo Chọn Cơ quan BHXH khi Ký và Nộp hồ sơ
 68. [THẮC MẮC] Báo tăng bảo hiểm tai nạn và bệnh nghề nghiệp
 69. [THẮC MẮC] Lựa chọn phần mềm điện tử cho công ty
 70. [THẮC MẮC] Update phần mềm kbhxh cập nhật ngày 08/08/2016
 71. Giao dịch điện tử
 72. lỗi không đăng nhập được trên công thông tin
 73. huỷ hồ sơ khi đã gửi lên cổng thông tin bảo hiểm
 74. [THẮC MẮC] Không lấy được số hồ sơ
 75. Cách tải danh sách lên phiếu 103 trên phần mềm KBHXH
 76. [THẮC MẮC] Hồ sơ điện tử
 77. Giao dịch điện tử
 78. Thắc mắc KBHXH
 79. [THẮC MẮC] Giải đáp thắc mắc
 80. Phần mềm mới nhất KBHXH ngày 22.08
 81. [THẮC MẮC] Báo giảm hắn thai sản trên KBHXH
 82. [THẮC MẮC] Lập hồ sơ thay đổi nơi kcb trên kbhxh
 83. [THẮC MẮC] Hỗ trợ: Giao dịch điện tử trên cổng thông tin điện tử BHXH
 84. [THẮC MẮC] thắc mắc về KBHXH
 85. Nộp hồ sơ điện tử bị lỗi
 86. Thăc mắc KBHXH
 87. [THẮC MẮC] Giải đáp thắc mắc
 88. [THẮC MẮC] Giao dịch điện tử
 89. [THẮC MẮC] Gia hạn thẻ BHYT 2017
 90. [THẮC MẮC] thủ tục Gia hạn BHXH, BHYT, BHTN
 91. [THẮC MẮC] Khi đăng ký Giao dịch điện tử báo L0005 đơn vị đã đăng ký
 92. [THÔNG BÁO] Tiện ích hỗ trợ đơn vị kiểm soát thông tin hồ sơ BHXH khi gửi qua dịch vụ bưu chính
 93. [THÔNG BÁO] DS các đơn vị sử dụng lao động gia hạn thẻ BHYT tự động 2017
 94. Lỗi khi nộp hồ sơ giao dịch điện tử
 95. [THẮC MẮC] Lỗi ký hồ sơ
 96. Nộp hồ sơ nhưng không nhận được email thông báo hợp lệ hay không hợp lệ
 97. Hồ sơ điều chỉnh tăng mức đóng BHXH
 98. [THẮC MẮC] Điều chỉnh mức lương 2017
 99. Nộp hồ sơ điều chỉnh mức đóng bị lỗi!!!
 100. Báo tăng lao động trên phần mềm KBHXH
 101. Lỗi " There is an error in XML document 1.40" khi nộp hồ sơ
 102. [THẮC MẮC] Lỗi "Operation must use an updateable query"
 103. [THẮC MẮC] Lỗi nộp hồ sơ BHXH
 104. [THẮC MẮC] Lỗi khi update phần mềm KBHXH mong mọi người giúp
 105. hỏi về cách đổi mail nhận thông báo từ cơ quan bhxh
 106. [THẮC MẮC] Nộp HS điện tử
 107. [THẮC MẮC] Không vào được trang web kekhai.baohiemxahoi.gov.vn
 108. Đơn vị hành chính trong phần mềm KBHXH
 109. [THẮC MẮC] Nộp hồ sơ nhưng không nhận được email thông báo hợp lệ hay không, và không có giấy hẹn
 110. [THÔNG BÁO] Tra cứu thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN mẫu C12-TS cho các đơn vị sử dụng lao động
 111. [THẮC MẮC] Không đăng ký được tài khoản để đăng nhập nhận thông báo C12-TS
 112. lấy thông báo C12 công ty có 2 mã đơn vị trên hệ thông
 113. Hướng dẫn Thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu trên phần mềm KBHXH
 114. [THẮC MẮC] Người củ phụ trách mảng bhxh nghỉ ngang không bàn giao use và mật khẩu
 115. Lỗi ký điện tử
 116. [Thắc mắc] Lập hồ sơ thay đổi nơi KCB trên KBHXH
 117. [THẮC MẮC] Hướng dẫn sửa lỗi
 118. Xuất file mẫu SMS không có thông tin
 119. [THẮC MẮC] Lỗi không lấy được số hồ sơ
 120. Nộp trùng hồ sơ BHXH
 121. [THÔNG BÁO] Nâng cấp hệ thống giao dịch điện tử - phiên bản 3.0
 122. [THÔNG BÁO] KBHXH phiên bản 4.0 và một số điều cần lưu ý
 123. [THÔNG BÁO] Các phiên bản KBHXH , Update liên tục ...
 124. Công ty vừa chuyển quận xong đăng ký c12 cho mã đơn vị mới
 125. [THẮC MẮC] V/V THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ EMAIL NHẬN THÔNG BÁO
 126. XIN ĐỔI ĐỊA CHỈ EMAIL TRÊN TRANG CỔNG THÔNG TIN BHXH