PDA

View Full Version : Các chế độ BHXH  1. điều chỉnh chức danh công việc nặng nhọc độc hại
  2. Hỏi đáp việc hưởng chế độ ốm đau trong tháng
  3. Thanh toán lại sau khi sinh mà chưa kịp cấp thẻ bhyt
  4. Thẻ BHYT cho người lao động nghỉ bệnh dài ngày.