PDA

View Full Version : Hưu tríTrang : [1] 2

 1. công việc nặng nhọc độc hại
 2. Hưu trí-giáo viên
 3. 12 năm làm trong nhà nước+ 17 năm đóng bhxh
 4. Chế độ hưu trí của nhân viên công ty
 5. lương hưu
 6. BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu
 7. Thời gian công tác và lương hưu.
 8. Điều chỉnh trợ cấp 8% lương hưu
 9. Hưu trí theo TT 59/2015
 10. Tỷ giá đóng BHXH USD--> VND
 11. đề nghị cấp lại thẻ hưu trí
 12. điều kiện hưởng hưu trí đối với người bị tai nạn lao động
 13. nộp tiền 1 lần để về hưu
 14. Về việc cấp Thẻ Hưu trí!
 15. Lương hưu
 16. Chế độ BHXH
 17. Xin tư vấn về nghỉ hưu trước tuổi theo nđ 26/2015/nđ-cp
 18. Hỏi nghỉ hưu trước tuổi
 19. NLĐ nữ qua tuổi lao động tiếp tục tham gia BHXH
 20. nghỉ hưu
 21. Thời gian hưởng hưu trí
 22. Thủ tục hưởng lương hưu cho người lao động
 23. Chế độ hưu trí đối với người làm nghề nặng nhọc độc hại
 24. Cách tình lương hưu cho lao động doanh nghiệp nước ngoài
 25. Hỏi về thời gian nộp hồ sơ nghỉ việc hưởng hưu trí
 26. Nhận lương hưu hàng tháng theo chế độ bhxh
 27. Nhận lương hưu theo chế độ bhxh
 28. Nhận trợ cấp hưu trí theo chế độ bhxh
 29. Đóng BHXH tự nguyện một lần để hưởng lương hưu
 30. Cách tính lương bình quân cho giáo viên về hưu
 31. đủ tuổi về hưu cty có phải bhxh tiếp cho lao động không
 32. chế độ hưu trí của BHXH tự nguyện
 33. Nhận lương hưu qua bưu điện
 34. Cách tính tỷ lệ và số tiền được hưởng hưu trí cho Nam và Nữ
 35. Ký hợp đồng với người lao động đang hưởng lương hưu
 36. Đến tuổi nghỉ việc theo quy định NN , được hưởng các chế độ gì ?
 37. Hồ sơ hưu trí
 38. Tính lại lương hưu, áp dụng thông tư148/2007/TTLB-BQP-BCA-BLĐTBXH
 39. Lập hồ sơ hưu trí trễ so với quy định
 40. Thời gian nghỉ hưu
 41. Hưu trí một lần
 42. [THẮC MẮC] Hưu trí trước tuổi đối với người làm nghề nặng nhọc độc hại
 43. Nghỉ hưu trước tuổi muốn được hưởng chế độ hưu tri
 44. [THẮC MẮC] NLĐ đủ tuổi hưu nhưng chưa đủ năm tham gia BH, vẫn còn làm việc ở cty thì có phải đóng BH nữa không?
 45. Nhận lương hưu trí khi đi định cư nước ngoài
 46. Chế độ hưu trí
 47. Đang bảo lưu thời gian và đang đóng BHXH tự nguyện có đủ điều kiện nghỉ hưu ?
 48. thủ tục in sổ tờ rời chốt thời gian tham gia bhxh để hưởng lương hưu
 49. [THẮC MẮC] Tiền hưu trí chuyển qua thẻ ATM
 50. Ngành nghề nặng nhọc độc hại hưởng chế độ hưu trí
 51. Hồ sơ hưu trí
 52. [THẮC MẮC] Nghỉ hưu sớm tại Bưu Điện
 53. [THẮC MẮC] Nghỉ hưu sớm tại Bưu Điện
 54. [THẮC MẮC] Nghỉ hưu sớm trước 01 năm và tiếp tục đóng cho đủ 20 năm bhxh
 55. Có được hưởng bhxh một lần khi là lao động nữ 58 tuổi đóng đủ 30 năm
 56. [THẮC MẮC] Nhờ tính giúp mức hưởng lương hưu hàng tháng
 57. [THẮC MẮC] Nhờ tính giúp mức hưởng lương hưu hàng tháng
 58. Đăng ký chừ ký
 59. Về điều chỉnh mức lương hưu: Tăng thêm 8% ... theo thông tư số 23/2016/TT-BLĐTBXH
 60. [THẮC MẮC] Nghỉ Chế Độ Hưu Trí Trước Tuổi
 61. Đóng thêm để hưởng lương hưu cao hơn
 62. Tôi có nên đóng BHXH tự nguyện thêm nữa k?
 63. Thời hạn sử dụng Giấy Giám định suy giảm khả năng lao động
 64. Thời hạn sử dụng Giấy Giám định suy giảm khả năng lao động
 65. [THẮC MẮC] Xin hỏi về chế độ hưu trí
 66. [THẮC MẮC] Điều kiện được hưởng chế độ BHXH
 67. [THẮC MẮC] lương hưu trí
 68. [THẮC MẮC] xác nhân thông tin cá nhân
 69. [THẮC MẮC] Điều chỉnh thông tin cá nhân
 70. [THẮC MẮC] Điều kiện nghề nghiệp nặng nhọc, độc hại khi giải quyết chế độ hưu trí
 71. hỏi về cách nhận lương hưu
 72. Thủ tục hưởng hưu trí tại địa chỉ tạm trú
 73. [THẮC MẮC] Hỏi về cách tính chế độ Bảo hiểm xá hội khi nghỉ hưu ?
 74. Cách tính mức lương hưởng hưu trí
 75. [THẮC MẮC] Đóng tiền 1 lần cho 6 tháng còn thiếu để hưởng lương hưu
 76. nhận lương hưu tại địa chỉ tạm trú( hỏi thêm)
 77. [THẮC MẮC] Cách tính lương về hưu
 78. Thời điểm giải quyết chế độ hưu trí
 79. làm thủ tục chốt thời gian tham gia BHXH để hưởng lương hưu
 80. Chế độ hưu trước tuổi
 81. [THẮC MẮC] Cách tính lương nghỉ hưu
 82. [THẮC MẮC] Cách tính lương nghỉ hưu
 83. Hỏi về hưu trước tuổi
 84. [THẮC MẮC] Cách tính lương hưu
 85. Chuyển lương hưu sang tỉnh khác
 86. Cách tính tuổi về hưu
 87. BHXH của người tham gia quân đội
 88. Thủ tục hồ sơ cho người lao động có QĐ nghỉ hưu
 89. [THẮC MẮC] Năm 2017 hưu trí có được tăng lương?
 90. Hưu trí đối với hưởng lương tối thiểu vùng
 91. [THẮC MẮC] Phụ cấp thâm niên nhà giáo về hưu
 92. [THẮC MẮC] kiểm tra lại cách tính lương hưu
 93. [THẮC MẮC] Về hưu trước tuổi do suy giảm sừc khoẻ 61%
 94. Hỏi cách tính lương hưu
 95. Đóng thêm BHXH tự nguyện
 96. [THẮC MẮC] Chế độ hưu trí
 97. Điều kiện hưởng lương hưu với bệnh nhân ung thư
 98. [THẮC MẮC] Lương hưu mới sẽ tính như thế nào
 99. Chế độ khi về hưu
 100. [THẮC MẮC] Lương hưu trí
 101. Chế độ khi về hưu
 102. giải đáp chế độ nghỉ hưu trước tuổi
 103. thời gian nộp hồ sơ hưởng hưu
 104. [THẮC MẮC] Chế độ hưu trí ?/
 105. [THẮC MẮC] Đóng BHXH một lần cho các năm còn thiếu để được nhận chế độ hưu trí hàng tháng
 106. Điều kiện nghỉ hưu?
 107. Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu?
 108. Nghỉ hưu trước tuổi?
 109. Cách tính lương hưu?
 110. [THẮC MẮC] Nghỉ hưu trước tuổi có được không?
 111. [THẮC MẮC] Nghỉ hưu??
 112. [THẮC MẮC] Chế độ BHXH???
 113. [THẮC MẮC] Tăng lương hưu năm 2017?
 114. [THẮC MẮC] Nghỉ hưu ?
 115. [THẮC MẮC] Thủ tục để hưởng lương hưu?
 116. [THẮC MẮC] Báo giảm lao động nghỉ việc hưởng cđ hưu trí
 117. Đến tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ thời gian đóng BHXH
 118. [THẮC MẮC] Tham gia bảo hiểm khi đến tuổi nghỉ hưu
 119. [THẮC MẮC] Hưu Trí
 120. Nghỉ hưu có được hưởng bhtn
 121. Xin về hưu sớm
 122. Chế độ bảo hiểm đối với cán bộ hưu trí
 123. [THẮC MẮC] BHXH tự nguyện ảnh hưởng đến lương hưu
 124. [THẮC MẮC] Cách tính lương hưu khi đóng BHXH tự nguyện
 125. [THẮC MẮC] Bên cạnh lương hưu còn được hưởng cung ứng một lần.
 126. [THẮC MẮC] Chế độ hưu trí
 127. Hỏi về tính lương hưu đối với công chức có 30 tháng trong 60 tháng cuối đóng BHXH có phụ cấp thâm niên ( mức 15%)
 128. [THẮC MẮC] Xin tư vấn lương hưu
 129. Thời gian phục vụ trong quân đội (nghĩa vụ quân sự) có được tính là nặng nhọc không ?
 130. [THẮC MẮC] chưa nhận hồ sơ của BHXH để nhận nộp về Quận nhận lương hưu
 131. [THẮC MẮC] Chưa nhận được hồ sơ của BHXH
 132. [THẮC MẮC] Hỏi về chế độ hưu trí
 133. Xin tư vấn về nghỉ hưu trước tuổi
 134. [THẮC MẮC] Chế độ hưu trí
 135. [THẮC MẮC] Mua bảo hiểm hư trí tự nguyện
 136. Hồ sơ hưu trí
 137. Chế độ hưu trí
 138. Nghỉ hưu trước tuổi do bệnh tật
 139. Chế độ: Tinh giảm biên chế
 140. [THẮC MẮC] Hưu trước tuổi
 141. [THẮC MẮC] Hỏi về chính sách Nghỉ thôi việc ngay theo Nghị định 108 về Tinh giản biên chế
 142. [THẮC MẮC] Nghỉ thôi việc theo Nghị định 108 về tinh giản biên chế
 143. Lương hưu trí tháng 7-2017
 144. Thời hạn nộp hồ sơ nghỉ hưu cho BHXH
 145. Thời hạn nộp hồ sơ nghỉ hưu cho BHXH
 146. Thời gian tham gia quân đội có được tính là thời gian đóng BHXH
 147. [THẮC MẮC] dieu kien hưởng hưu trí
 148. [THẮC MẮC] NLĐ đủ tuổi hưu nhưng chưa đủ điều kiện và vẫn tiếp tục làm việc
 149. thời gian hưởng lương hưu
 150. hưu trí sớm trước tuỏi
 151. Hưu trí trước tuổi
 152. [THẮC MẮC] Hưởng trợ cấp thất nghiệp khi đủ tuổi hưu nhưng chưa đủ năm
 153. [THẮC MẮC] Đóng BHXH thêm cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu
 154. [THẮC MẮC] Mức lương hưu được hưởng
 155. [THẮC MẮC] Có được tăng 7,44 % lương hưu nếu bắt đầu hưởng lương hưu tứ 01/07/2017
 156. [THẮC MẮC] Có được tăng 7,44 % lương hưu nếu bắt đầu hưởng lương hưu tứ 01/07/2017
 157. [THẮC MẮC] Về hưu sớm trước tuổi
 158. [THẮC MẮC] Thời gian tính BHXN
 159. Danh sách nghỉ hưu trước tuổi
 160. [THẮC MẮC] Cách tính lương hưu
 161. 2018 bảo hiểm xã hội có thay đổi gì không ?
 162. Thời gian bắt đầu hưởng lương hưu và mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH qua các năm.
 163. [THẮC MẮC] Ngày nghĩ hưu và mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH
 164. [THẮC MẮC] Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính luo
 165. [THẮC MẮC] thời gian hưởng lươg hưu
 166. [THẮC MẮC] Thời gian đề nghị hưởng lương hưu
 167. [THẮC MẮC] Nghỉ hưu trước tuổi
 168. [THẮC MẮC] Chi trả trợ cấp cho người đủ tuổi nghỉ hưu
 169. Gấp & Quan trọng: Trợ cấp thôi việc cho NLĐ hưu trí
 170. Nghỉ hưu trước tuổi
 171. [THẮC MẮC] Xin nghỉ hưu sớm
 172. [THẮC MẮC] Thủ tục đóng BH tự nguyện 1 lần để hưởng Hưu trí
 173. [THẮC MẮC] Chế độ hưu trí
 174. [THẮC MẮC] Chế độ cho người làm việc 3 ca, tên công việc nặng nhọc độc hại.
 175. [THẮC MẮC] lƯƠNG HƯU TRÍ
 176. [THẮC MẮC] Đóng BHXH 22 năm nhưng có thời gian gián đoạn, tính thời gian ra sao
 177. [THẮC MẮC] Đóng BHXH có thời gian gián đoạn
 178. [THẮC MẮC] Hưởng chế độ Hưu trí sớm khi có 25 năm quá trình tại nhà nước ( 18.5 năm) và tự nguyện ( 6.5 năm)
 179. [THẮC MẮC] Xin hỏi về làm tròn tuổi khi nghỉ hưu
 180. [THẮC MẮC] Xin hỏi về nghề nặng nhọc độc hại.
 181. [THẮC MẮC] Bảo lưu thời gian đóng BHXH thì bị gián đoạn 1 tháng?
 182. Xin hỏi về thời gian đi nghĩa vụ QS và đi học sau khi hoàn thành nghĩa vụ QS.
 183. Bảo lưu BHXH chờ hưu trí
 184. [THẮC MẮC] Lương hưu
 185. Chủ doanh nghiệp có được hưởng lương hưu không?
 186. [THẮC MẮC] Tính lương hưu
 187. đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng bhxh
 188. [THẮC MẮC] Mức đóng BHXH thời điểm 03/1982 đến 12/1989
 189. [THẮC MẮC] Cách tính lương hưu khi về hưu
 190. [THẮC MẮC] Cách tính năm công tác sau khi đã nhận 1 lần bhxh
 191. Hỏi đáp về đăng ký nơi khám chữa bệnh cho cb dã nghỉ hưu
 192. Hỏi về đóng BHXH và cách điều chỉnh lương hưu cho người đang hưởng lương huu
 193. [THẮC MẮC] Xin hỏi BHXH quận gải đáp thắc mắc về vấn đề hưu trí.
 194. [THẮC MẮC] Vấn đề nghỉ hưu trước tuổi năm 2018
 195. [THẮC MẮC] Thời gian nghỉ thai sản có được tính khi tính thời gian nghỉ hưu không ?
 196. Hướng dẫn chế độ hưu trí
 197. hồ sơ hưu trí
 198. Chế độ hưu trí
 199. Thủ tục để bổ sung tính thời gian chưa đóng Bảo Hiểm Xã Hội
 200. Tính lương hưu có áp dụng Hệ số trượt giá không ?
 201. Tiền trợ cấp một lần khi nghỉ hưu
 202. Xin số sổ BHXH và chế độ hưu trí
 203. [THẮC MẮC] Vài thắc mắc về chế độ BHXH.
 204. Lãnh lương hưu khi ở nước ngoài
 205. [THẮC MẮC] Lãnh lương hưu khi ở nước ngoài
 206. Chế độ hưu trí cho người làm nghề nặng nhọc, độc hại
 207. Giải quyết chế độ nghỉ hưu
 208. Thắc mắc về giải quyết chế độ nghỉ hưu
 209. [THẮC MẮC] Điều chỉnh thẻ bhyt
 210. [THẮC MẮC] Lương hưu đã được điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng BHXH vào tháng 4
 211. [THẮC MẮC] Chế độ hưu trí
 212. Lảnh lương hưu qua Atm có thẽ làm ủy quyền ký xác nhận thông tin ở bưu điện không ?
 213. [THẮC MẮC] Uỷ quyền đến bưu điện ký danh sách lảnh lương hưu qua thẻ Atm ?
 214. [THẮC MẮC] Truy Đóng BHXH, BHYT, BHTN với đối tượng đang hưởng lương hưu
 215. Ký tên xác nhân vào tháng 5 và tháng 11 hàng năm
 216. [THẮC MẮC] Ủy quyền lãnh lương hưu qua bưu điện
 217. [THẮC MẮC] Người đủ điều kiện hưởng hưu trí muốn tiếp tục tham gia BHXH
 218. [THẮC MẮC] Truy đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động đang lĩnh lương hưu
 219. hưởng chế độ Hưu trí khi chưa đủ tuổi do sinh tháng 12 và có tỉ lệ giám đinh y khoa 73%
 220. Sai số TK ATM nhận lương hưu
 221. [THẮC MẮC] lương hưu
 222. Khi đủ tuổi hưu nhưng vẫn tham gia BHXH, khi chốt sổ mức hưởng như thế nào
 223. Tính thời gian tham gia BH
 224. Thắc mắc công việc nặng nhọc độc hại
 225. [THẮC MẮC] Có quyết định năm 2004 đến nay chưa lãnh lương hưu
 226. [THẮC MẮC] Về việc tính lại thâm niên lương hưu theo Thong tư 224/2017/TT-BQP
 227. [THẮC MẮC] Nghỉ hưu sớm
 228. [THẮC MẮC] Nghỉ hưu có được lĩnh trợ cấp thôi việc
 229. [THẮC MẮC] Dừng đóng BHXH-BHYT-BHTN nhưng vẫn tiếp tục ký HĐLĐ
 230. [THẮC MẮC] Điều kiện hưởng BHTN khi đã đóng BHXH được gần 20 năm
 231. Xin hỏi về việc gộp sổ bảo hiểm xã hội có thời gian đóng trùng
 232. [THẮC MẮC] Xin mẫu đơn giải trình chậm nộp hồ sơ hưu trí
 233. Thâm niên nghề giáo viên
 234. [THẮC MẮC] Hưu trí
 235. [THẮC MẮC] nghỉ hưu
 236. Lương hưu hàng tháng
 237. [THẮC MẮC] Rút bảo hiểm xã hội
 238. ĐỦ TUỔI VỀ HƯU NHƯNG CHƯA ĐỦ THỜI GIAN ĐÓNG BHXH
 239. [THẮC MẮC] Chế độ hưu trí đối với cán bộ công đoàn chuyên trách tại Công ty cổ phần có vốn Nhà nước chi phối
 240. [THẮC MẮC] Lương Hưu
 241. Hưởng hưu trí
 242. thời gian làm hồ sơ hưởng lương hươu
 243. [THẮC MẮC] Gửi hồ sơ điện tử
 244. đóng BHXH đủ 20 năm có thể không gia giam bhxh nhưng vẫn đi làm tại công ty
 245. Thắc mắc
 246. Tham gia BH tự nguyện để hưởng tỷ lệ lương hưu tối đa
 247. [THẮC MẮC] Chốt sổ BHXh cho giám đốc
 248. [THẮC MẮC] Nghỉ hưu theo chế độ dôi dư
 249. Tăng tiền lương hưu trí
 250. Thủ tục hưu trí