PDA

View Full Version : Tử tuất 1. Tư vấn về mai táng phí và chế độ tử tuất
 2. Chế độ bảo hiểm đối với học sinh đã chết
 3. Tử tuất
 4. Chế độ tử tuất đối với người hưu trí
 5. hồ sơ hưởng tử tuất
 6. Chế độ tử tuất
 7. Hướng dẫn ghi mẫu tờ khai 09A-HSB (Tờ khai của thân nhân )
 8. hồ sơ tuất ( tai nạn lao động)
 9. [THẮC MẮC] Người đã nhận bảo hiểm xã hội một lần thì có đươc hưởng chế độ tử tuất không
 10. Tính tiền tử tuất
 11. [THẮC MẮC] chế độ tu tuất
 12. [THẮC MẮC] Chế độ tử tuất
 13. Chế độ tử tuất cho thương binh hưởng lương mất sức
 14. Chế độ tử tuất
 15. [THẮC MẮC] v/v thực hiện hồ sơ tử tuất
 16. danh sách trong tờ khai thân nhân hồ sơ tuất
 17. Hưởng chế độ tử tuất
 18. [THẮC MẮC] Xin tư vấn dùm việc đóng bhxh 1 tháng hưởng tuất
 19. Bà cô em đi du lịch ở Cam Pu Chia bị tai nạn thì thủ tục bảo hiểm tử tuất thế nào ?
 20. Giải đáp về Chế độ Tử tuất
 21. Hỏi về chế độ BHXH
 22. Trợ cấp tuất thân nhân.
 23. [THẮC MẮC] Tiền tuất lãnh như thế nào?
 24. Bị tai nạn lao động chết?
 25. Hỏi về trợ cấp tuất?
 26. Giải quyết trợ cấp tuất như thế náo?
 27. [THẮC MẮC] Trợ cấp tuất 1 lần
 28. [THẮC MẮC] Xin danh sách chế độ tuất đã được giải quyết
 29. Người thụ hưởng tiền mai táng khi giải quyết hồ sơ tuất
 30. [THẮC MẮC] DAOLY: Trợ cấp 1 lần cho người hưởng lương hưu mất.
 31. [THẮC MẮC] Hỏi về chế độ tử tuất cho người đóng BHXH trên 30 năm
 32. [THẮC MẮC] Trợ cấp mai táng
 33. Chế độ tử tuất cho NLĐ
 34. hưởng tử Tuất 1 lần
 35. [THẮC MẮC] Vấn đề tính tiền tử tuất
 36. Giải quyết hồ sơ tử tuất cho NLĐ
 37. chế độ tử tuất
 38. [THẮC MẮC] Hồ sơ tuất
 39. [THẮC MẮC] Tử tuất
 40. Thu tuc tử tuất
 41. Hướng dẫn làm thủ tục chế độ mai táng và tử tuất
 42. Hỏi về chế độ tử tuất
 43. [THẮC MẮC] Hướng dẫn ghi mẫu tờ khai 09A-HSB (Tờ khai của thân nhân )
 44. [THẮC MẮC] BHYT Chế độ thai sản
 45. Hồ sơ giải quyêt chế độ tử tuất
 46. [THẮC MẮC] Hỏi về chế độ tử tuất
 47. [THẮC MẮC] CHẾ ĐỘ CHO LAO ĐỘNG THAM GIA BHXH DƯỚI 1 NĂM QUA ĐỜI ĐỘT NGỘT
 48. [THẮC MẮC] Về việc chi trả chế độ tử tuất
 49. hưởng trợ cấp tuất có được hởng chế độ bảo hiểm xã hội
 50. tai nạn giao thông
 51. [THẮC MẮC] Chế độ tử tuất cho hưu trí
 52. [THẮC MẮC] HOÀN THIỆN HỒ SƠ TỬ TUẤT
 53. [THẮC MẮC] Chế độ ốm đau trước khi mất