PDA

View Full Version : Hướng dẫn sử dụng diễn đàn  1. [HƯỚNG DẪN] Hướng dẫn đăng ký tài khoản
  2. [HƯỚNG DẪN] Hướng dẫn đăng tải bài viết
  3. [CHÚ Ý] Về việc gửi câu hỏi trên diễn đàn!!!
  4. [THÔNG BÁO] Bổ sung tính tăng Thông báo ( Notification ) cho diễn đàn
  5. [HƯỚNG DẪN] Hướng dẫn đính kèm hình ảnh, tập tin và tài liệu
  6. [HƯỚNG DẪN] Hướng dẫn điền địa chỉ email vào bài viết cần cung cấp thông tin cá nhân
  7. [THÔNG BÁO] Thêm tính năng hiển thị ID Bài viết và Tìm kiếm ID của bài viết ! ( MOD nên đọc )
  8. [THÔNG BÁO] Bổ sung chức năng tìm kiếm bài viết cho diễn đàn !
  9. [CHÚ Ý] Về việc gửi câu hỏi đúng quy định!