PDA

View Full Version : V/v thanh tóa chế độ ốm đauFreshday
31-05-2017, 23:36
Tháng 04.2017, em nghỉ ốm từ 10 ->14.04.2017 đã nộp giấy nghỉ ốm cho cty vào ngày 15.04.2017
Bhxh vui lòng kiểm tra giúp em về việc thanh toán chế độ ốm đau:
Lê Cẩm Tú
Cmnd:321337462
Số sổ bhxh: 7913048757
Cho em hỏi thêm, sau khi nghỉ việc, theo qui định thì bao lâu sẽ nhận được sổ bhxh và giấy quyết định thôi việc ạ
Em cảm ơn

phuongtt
16-06-2017, 10:02
Căn cứ dữ liệu của cơ quan BHXH chưa có thông tin giải quyết chế độ ốm đau cho bạn Lê Cẩm Tú, số sổ BHXH là 7913048757. Bạn có thể liên hệ với đơn vị để yêu cầu nộp hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau với cơ quan BHXH.

Sau khi nghỉ việc, bạn phải làm việc với đơn vị để biết thời gian nhận được sổ bhxh và giấy quyết định thôi việc.