PDA

View Full Version : giải quyết chế độ ốm đauFreshday
01-06-2017, 09:46
Bhxh vui lòng kiểm tra giúp việc giải quyết chế độ ốm đau: em nghỉ ốm ngày 10 -> 14.04.2017, đã nộp giấy nghỉ ốm về cty ngày 15.04.2017
Lê Cẩm Tú
Thẻ bhyt: dn 4797039600089
Sổ bhxh : 7913048757
Cảm ơn

phuongtt
16-06-2017, 10:04
Căn cứ dữ liệu của cơ quan BHXH chưa có thông tin giải quyết chế độ ốm đau cho bạn Lê Cẩm Tú, số sổ BHXH là 7913048757. Bạn có thể liên hệ với đơn vị để yêu cầu nộp hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau với cơ quan BHXH.