PDA

View Full Version : Lập hồ sơ ốm đau đối với giấy ra việnynhung11
01-06-2017, 14:01
Hi mọi người,
công ty em có 1 lao động nhập viện,
nộp giấy ra viện, trong giấy ghi:
vào viện: 29/5/2017
ra viện: 31/5/2017
số ngày nghỉ thêm 3 ngày, từ 1/6/2017 đến 3/6/2017
Vậy lập hồ sơ 601 ghi ngày nghỉ là từ 29/5/2017 đến 3/6/2017 có đúng không mọi người?

phuongtt
16-06-2017, 10:05
Trường hợp này khi lập hồ sơ 601 ghi ngày nghỉ từ 29/5/2017 đến 3/6/2017.