PDA

View Full Version : [THẮC MẮC] xin hỏi về chuyển nơi đóng bảo hiểm và mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyệntranphuong
02-06-2017, 08:26
Mong nhận được sự giải đáp sớm nhất từ BQL
Tôi có khoảng thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi còn là giáo viên với thời gian từ năm 2010 đến năm 2015. Sau đó, tôi xin nghỉ không làm trong biên chế ngành giáo dục và chuyển sổ bảo hiểm sang hình thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện từ thời điểm 8/2015 đến nay với mức 234.000 vnđ/ tháng. Đến thời điểm hiện tại tôi có thành lập công ty phân phối văn phòng phẩm tại Hà Nội chuyên về sản phẩm Bút luyện chữ đẹp, Bút mài thầy Ánh (http://butluyenchudep.net/) cho học sinh và hiện tại ký hợp đồng lao động với 2 nhân viên với mức lương tối thiểu vùng 4.050.000 vnđ/tháng. Vậy mong bảo hiểm xã hội giải đáp cho tôi:
1. Tôi muốn đóng bảo hiểm xã hội cho cá nhân và nhân viên trong công ty thì với mức lương như vậy mỗi tháng tôi phải đóng bao nhiêu cho nhân viên
2. Tôi có nên chuyển sổ bảo hiểm xã hội tại địa phương về đóng bảo hiểm xã hội theo doanh nghiệp không?

thinc
06-06-2017, 08:37
Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào bạn!

1. Theo văn bản quy định hiện hành, tổng tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là 32%, trong đó đơn vị sử dụng lao động đóng 21,5%, người lao động đóng 10,5% tiền lương tháng ghi trong hợp đồng lao động và không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.

2. Căn cứ khoản 1.5 Điều 4 Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế quy định đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương. Do vậy trường hợp bạn nêu nếu giám đốc trực tiếp tham gia hoạt động kinh doanh có tên trong thang lương, bảng lương của doanh nghiệp thì thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc và được hưởng các chế độ theo quy định. Trường hợp không có hưởng tiền lương thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh trả lời để bạn biết và thực hiện.