PDA

View Full Version : Thắc mắc Giấy ra việnynhung11
03-06-2017, 13:35
Hi mọi người,
Giấy ra viện ghi
vào viện : 29/5/2017
ra viện: 31/5/2017
chẩn đoán: con lần 2 thai 26 tuần 5 ngày, dọa sanh non.
ghi chú: số ngày nghỉ thêm 3 ngày từ 1/6/2017 đến 3/6/2017

Giấy ra viện như vậy thì lập hồ sơ 601 ghi như thế nào vậy mọi người

phuongtt
16-06-2017, 10:10
Trường hợp này khi lập hồ sơ 601 ghi ngày nghỉ từ 29/5/2017 đến 3/6/2017.