PDA

View Full Version : Xơ gan là bệnh ngắn ngày hay bệnh dài ngàyBANMAIXANH
06-06-2017, 09:12
Cho tôi hỏi:
Chứng từ ghi viêm dạ dày- xơ gan. Đưa vào ốm thường hay ốm dài ngày.
Xin cám ơn.

phuongtt
20-07-2017, 08:32
- Căn cứ theo quy định tại Thông tư 14/2016/TT-BYT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế có hiệu lực từ ngày 1/7/2016 thì nội dung ghi tại Phần chẩn đoán trên Giấy xuất viện và Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH:

"Ghi rõ tình trạng bệnh lý theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế; Ghi rõ tên bệnh. Trường hợp mắc bệnh cần chữa trị dài ngày thì ghi mã bệnh; trường hợp chưa có mã bệnh thì ghi đầy đủ tên bệnh theo quy định".

- Đề nghị bạn tham khảo thông tin tên bệnh cần chữa trị dài ngày tại Phụ lục 1 Thông tư 14/2016/TT-BYT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế có hiệu lực từ ngày 1/7/2016 (đối với những bệnh phát sinh trước ngày 1/3/2017) và Thông tư 46/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 có hiệu lực từ ngày 1/3/2017 (đối với những bệnh phát sinh từ ngày 1/3/2017), những trường hợp mà chứng từ chỉ ghi tên bệnh thì đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh ghi đầy đủ mã bệnh để cơ qua BHXH có cơ sở giải quyết và thanh toán trợ cấp ốm bệnh dài ngày theo quy định.