PDA

View Full Version : [THẮC MẮC] Thủ tục chế độ ốm đau ngắn ngàyLê Hiền
07-06-2017, 09:47
Công ty em có nhân viên nghỉ ốm theo 3 ngày, có giấy chứng nhận nghỉ việc của bệnh viện, em có cần phải lập hồ sơ báo giảm 103 rồi mới làm hồ sơ 601 không ạ?

phuongtt
16-06-2017, 11:30
Nếu nhân viên nghỉ ốm 3 ngày làm việc trong tháng đơn vị bạn không cần báo giảm đóng BHXH chỉ cần lập thủ tục theo PGN hồ sơ 601.