PDA

View Full Version : Cty nghỉ bù lễ 30/04 là ngày 29/04, ngày 02/05 có giấy nghỉ ốm thì được hưởng không?tuyetphuong2107
09-06-2017, 13:44
Gửi diễn đàn!

Công ty tôi cho nghỉ lễ 3 ngày: 29/4/2017 (bù ngày 30/04), 30/04, 01/05. Tôi có giấy nghỉ ốm ngày 02/05/2017 vậy tôi có được hưởng chế độ ốm không?

Mong diễn đàn phản hồi để tôi được biết.

phuongtt
16-06-2017, 11:34
Công ty bạn cho nghỉ lễ 3 ngày: 29/4/2017 (bù ngày 30/04), 30/04, 01/05. Bạn có giấy nghỉ ốm ngày 02/05/2017 => được giải quyết hưởng chế độ ốm đau ngày 2/5/2017.