PDA

View Full Version : [THẮC MẮC] Bị ốm đau (trên 30 ngày) không thuộc danh mục Bệnh dài ngày thì sẽ không được hưởng chế độ ốm đau?huyen159@hotmail.com
09-06-2017, 15:17
Gửi anh/ chị phụ trách,

Nếu tôi phải phẫu thuật và sau phẫu thuật thì sức khỏe vẫn chưa phục hồi kịp thời - phải tiếp tục điều trị (uống thuốc, nghỉ ngơi) tại nhà trên 30 ngày và bệnh của tôi không nằm trong Danh mục Bệnh dài ngày/ Bệnh nghề nghiệp, thì thời gian nghỉ điều trị tại nhà (có giấy nghỉ việc hưởng BHXH) có được cơ quan BHXH chi trả chế độ ốm đau cho thời gian nghỉ trên 30 ngày?

Xin cám ơn anh/ chị.

phuongtt
16-06-2017, 11:37
Nếu bạn phải phẫu thuật và sau phẫu thuật sức khỏe vẫn chưa phục hồi kịp thời - phải tiếp tục điều trị (uống thuốc, nghỉ ngơi) tại nhà trên 30 ngày và bệnh của bạn không nằm trong Danh mục Bệnh dài ngày, thì thời gian nghỉ điều trị tại nhà (có giấy nghỉ việc hưởng BHXH) của những ngày sau 30 ngày không được cơ quan BHXH chi trả chế độ ốm đau. Bạn có thể xin nghỉ không lương.