PDA

View Full Version : [THẮC MẮC] Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXHkaoazaki
13-06-2017, 08:44
Chào các anh chị!
Em có 1 thắc mắc là trên giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH mẫu mới thì có 2 phần ký đó là: Y, bác sỹ KCB và xác nhận chữ ký của y, bác sỹ. Vậy cho em hỏi là y, bác sỹ có đăng ký chữ ký ký ở cả 2 phần trên à.
Vì đơn vị em có trưởng hợp bên chữ ký y, bác sy KCB thì người ký ko đăng ký chữ ký, còn bên xác nhận thì người ký có đăng ký chữ ký thì khi thanh toán không được duyệt.
Vậy ký như thế nào thì mới được duyệt, nếu có văn bản gì quy định cụ thể thì càng tốt.
Em xin chân thành cảm ơn.

phuongtt
16-06-2017, 11:47
Căn cứ Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 12/05/2016 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội thuộc lãnh vực y tế và Quyết định số 4520/QĐ-BYT ngày 22/08/2016 của Bộ Y tế đính chính Thông tư số 14/2016/TT-BYT. Thì chứng từ để thanh toán các chế độ ốm đau, thai sản là Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (GCN mới) mẫu theo quy định tại Phụ lục 12 của Thông tư này, về nội dung chữ ký trên GCN lưu ý như sau:
1. Nội dung Y, bác sỹ KCB phía dưới bên phải mẫu GCN là chữ ký, ghi họ tên của người hành nghề theo quy định tại Điều 24 Thông tư số 14/2016/TT-BYT.
2. Nội dung Xác nhận chữ ký của Y, bác sỹ phía dưới bên trái mẫu GCN là chữ ký, họ tên của lãnh đạo phụ trách y, bác sỹ tại nội dung 1 và đóng dấu.

Vậy, nếu người ký vào phần Y, bác Sỹ KCB (góc phải bên dưới) là y, bác sỹ điều trị thì người xác nhận chữ ký của y, bác sỹ (góc dưới bên trái) phải là Trưởng khoa hoặc Phó khoa của các khoa khám chữa bệnh.
Hoặc nếu người ký vào phần Y, bác Sỹ KCB (góc phải bên dưới) là Trưởng khoa điều trị thì người xác nhận chữ ký của Y, bác sỹ (góc dưới bên trái) phải là Giám đốc hoặc Phó Giám đốc của bệnh viện.