PDA

View Full Version : Báo giảm nghì ốm quá 14 ngàyLAMLAIU
21-06-2016, 09:31
Kính gửi BHXH TPHCM,

Cty tôi có NV mới báo tăng T05/2016, đến 07/06/2016 bị gãy tay nghỉ từ 07/06/2016-16/06/2016 có C65. sau đó tiếp tục nghỉ 17/06/2016-26/06/2016 có C65. Tổng hết NV này nghỉ trừ CN là 17 ngày.

Vậy cho tôi hỏi là Cty có phải báo giảm nghỉ không lương 01 tháng (tháng 06/2016) không và Nv này có được làm hs hưởng chế độ ốm đau 601 không.

Chân thành cảm ơn.

quanlythu
21-06-2016, 09:37
Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh xin chào bạn

Người lao động đã nghỉ hơn 14 ngày làm việc trong tháng nên không đóng BHXH, BHYT, BHTN của tháng 6/2016, bạn báo giảm nghỉ không lương tháng 6/2016. Căn cứ mẫu C65 đã được cấp bạn lập thủ tục theo phiếu giao nhận hồ sơ 601 giải quyết chế độ ốm đau cho người lao động.

LAMLAIU
21-06-2016, 10:55
Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh xin chào bạn

Người lao động đã nghỉ hơn 14 ngày làm việc trong tháng nên không đóng BHXH, BHYT, BHTN của tháng 6/2016, bạn báo giảm nghỉ không lương tháng 6/2016. Căn cứ mẫu C65 đã được cấp bạn lập thủ tục theo phiếu giao nhận hồ sơ 601 giải quyết chế độ ốm đau cho người lao động.Cảm ơn BHXH TPHCM,

Cho tôi hỏi thêm là báo giảm không lương vậy cột 14 trong mẫu D02-TS tôi ghi là KL hay OF_01.

Chân thành cảm ơn.

thinc
23-06-2016, 08:31
Cảm ơn BHXH TPHCM,

Cho tôi hỏi thêm là báo giảm không lương vậy cột 14 trong mẫu D02-TS tôi ghi là KL hay OF_01.

Chân thành cảm ơn.

Bạn chọn KL cho trường hợp nghỉ không lương.