PDA

View Full Version : Chế độ ốm đau, khám thaiThuongng
14-06-2017, 08:38
Gửi BHXH.
nhờ BHXH giải đáp giúp mình những thắc mắc bên dưới.
1. Người lao động xin nghỉ phép hàng năm để khám thai hoặc đi khám bệnh: khi họ vào làm việc đưa giấy nghỉ hưởng BHXH vào thì ngày nghỉ đó được BHXH chi trả hay không? Theo mình biết thì họ chỉ được hưởng lương:
- Một là nếu xin nghỉ phép thì công ty sẽ chi trả ngày đó;
- Hai là nếu xin nghỉ ốm, khám thai thì BHXH sẽ trả ngày đó.
=> Nếu người lao động được công ty chi trả phép ngày đó rồi và vẫn được BHXH chi trả ngày nghỉ đó sau này có bị truy thu hay không?
2. Người lao động xin nghỉ bệnh trong giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH ghi là 05 ngày. Thực tế họ nghỉ 3 ngày và đi làm 2 ngày, vậy khi làm C70aHD đề nghị mấy ngày? Nếu đề nghị luôn 5 ngày sau này có bị truy thu không?
3. Người lao động xin nghỉ khám bệnh không trọn ngày ( tức đi làm 4 hoặc 5,6.... giờ gì đó ) công ty vẫn chi trả cho những giờ làm việc đó, theo mình biết thì BHXH chi trả nguyên ngày không chi trả theo giờ. Như vậy trường hợp này NLĐ có được chi trả nguyên ngày đó hay không? Vì thực tế người ta có nghỉ và ngày đó người ta cũng có hưởng lương từ doanh nghiệp những giờ làm việc luôn.
Cảm ơn các anh/ chị trước nha.
Trân trọng
Thương

phuongtt
16-06-2017, 14:13
1. Căn cứ khoản 2 điều 3 Thông tư 59/2015/TT-LĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động TB&XH thì không giải quyết chế độ ốm đau đối với trường hợp người lao động bị ốm đau trong thời gian nghỉ phép vì trong thời gian nghỉ phép năm hàng năm thì người lao động đã được đơn vị sử dụng lao động chi trả nguyên lương; vì vậy, nếu người lao động bị ốm hoặc khám thai trong thời gian đang nghỉ phép sẽ không được thanh toán trợ cấp ốm đau với cơ quan BHXH. Nội dung về việc chi trả nguyên lương trong thời gian nghỉ phép của người lao động được quy định rõ tại khoản 1 Điều 111 Luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 "Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động".

2. Người lao động xin nghỉ bệnh trong giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH ghi là 05 ngày. Thực tế nghỉ 3 ngày và đi làm 2 ngày, vậy khi làm C70a-HD thì chỉ đề nghị 3 ngày. Không đề nghị 5 ngày.

3. Người lao động xin nghỉ khám bệnh không trọn ngày (đi làm 4 hoặc 5 hoặc 6 giờ công ty vẫn chi trả cho những giờ làm việc đó), nếu có chứng từ do cơ sở khám chữa bệnh cấp cho nghỉ 1 ngày và đơn vị sử dụng lao động đề nghị giải quyết trợ cấp ốm đau với cơ quan BHXH 1 ngày thì vẫn được thanh toán.