PDA

View Full Version : Chế độ ốm đau, khám thaiThuongng
14-06-2017, 08:49
Chào BHXH.
Mình có một số thắc mắc nhờ BHXH giải đáp.
1. Người lao động xin nghỉ ½ ngày ( hoặc 2 giờ ) để đi khám bệnh và xin giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH nghỉ được một ngày. Công ty vẫn trả lương cho những giờ có đi làm, mà theo mình biết thì BHXH chi trả nguyên ngày không chi trả theo giờ vậy thì những giờ còn lại có được đề nghị giải quyết nguyên ngày không?
2. Người lao động xin nghỉ khám bệnh có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH là 05 ngày, thực tế người lao động chỉ nghỉ 03 ngày và đi làm 02 ngày. Vậy những ngày không nghỉ có được đề nghị giải quyết chế độ ốm đau hay không?
3. Người lao động xin nghỉ phép hàng năm, xin nghỉ không lương nhưng đi khám thai hoặc đi khám bệnh có giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH vậy trường hợp này có được chi trả không? Theo mình biết thì người lao động chỉ được hưởng lương:
- Một là nếu xin nghỉ phép hằng năm thì công ty chi trả.
- Hai là nếu xin nghỉ bệnh, khám thai thì BHXH sẽ chi trả.
Không biết điều mình biết có đúng hay không?
=> Nếu người lao động được BHXH chi trả ngày nghỉ đó và cũng được công ty chi trả ngày phép đó luôn vậy sau này trường hợp này có bị truy thu hay không?
Rất mong nhận được trả lời của các anh/ chị.
Trân trọng cảm ơn!
Thương.

phuongtt
16-06-2017, 14:45
1. Căn cứ khoản 2 điều 3 Thông tư 59/2015/TT-LĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động TB&XH thì không giải quyết chế độ ốm đau đối với trường hợp người lao động bị ốm đau trong thời gian nghỉ phép vì trong thời gian nghỉ phép năm hàng năm thì người lao động đã được đơn vị sử dụng lao động chi trả nguyên lương; vì vậy, nếu người lao động bị ốm hoặc khám thai trong thời gian đang nghỉ phép sẽ không được thanh toán trợ cấp ốm đau với cơ quan BHXH. Nội dung về việc chi trả nguyên lương trong thời gian nghỉ phép của người lao động được quy định rõ tại khoản 1 Điều 111 Luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 "Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động".

2. Người lao động xin nghỉ bệnh trong giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH ghi là 05 ngày. Thực tế nghỉ 3 ngày và đi làm 2 ngày, vậy khi làm C70a-HD thì chỉ đề nghị 3 ngày. Không đề nghị 5 ngày.

3. Người lao động xin nghỉ khám bệnh không trọn ngày (đi làm 4 hoặc 5 hoặc 6 giờ công ty vẫn chi trả cho những giờ làm việc đó), nếu có chứng từ do cơ sở khám chữa bệnh cấp cho nghỉ 1 ngày và đơn vị sử dụng lao động đề nghị giải quyết trợ cấp ốm đau với cơ quan BHXH 1 ngày thì vẫn được thanh toán.