PDA

View Full Version : "Thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng" có phải dài ngày không?tuyetphuong2107
14-06-2017, 16:43
Cho tôi hỏi: bệnh thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng nghỉ từ 01/03/2017 có phải bệnh dài ngày không?

phuongtt
19-06-2017, 16:07
- Trường hợp tên bệnh "Thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng" => không rõ mã ICD theo quy định để giải quyết bệnh dài ngày, đề nghị cơ sở y tế nơi cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH xác định rõ mã bệnh để có cơ sở thanh toán bệnh dài ngày.