PDA

View Full Version : nghỉ đi khám thai có được hưởng tiền trợ cấp BHXhthuy hongik vina
15-06-2017, 09:47
A/C cho em hỏi, trong quá trình mang thai em được nghỉ 5 ngày để đi khám thai.
vậy 5 ngày nghỉ đó em có được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội không???

phuongtt
16-06-2017, 14:36
Trong thời gian mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đikhám thai 05 lần, mỗi lần 01 ngày và 5 ngày này không hưởng lương ở đơn vị màBHXH chi trả tiền trợ cấp 5 ngày.<o:p></o:p>