PDA

View Full Version : Bệnh "Di chứng Xuất huyết não" có được hưởng bệnh dài ngày không?tuyetphuong2107
15-06-2017, 10:37
Cho tôi hỏi: Bệnh "di chứng xuất huyết não" nghỉ từ 01/03/2017 có được hưởng bệnh dài ngày không?

phuongtt
16-06-2017, 14:31
Căn cứ Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày theo Thông tư 46/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 có hiệu lực từ ngày 1/3/2017 bệnh "Di chứng xuất huyết não" có STT bệnh 132 "Di chứng bệnh mạch máu não" mã ICD I69.1, vậy được nghỉ thanh toán trợ cấp ốm bệnh dài ngày.