PDA

View Full Version : [THẮC MẮC] Thông tin trên Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXHthuhuongnguyen1203
15-06-2017, 14:45
Chào anh/chị,
Dạ anh/chị cho em hỏi nếu trên giấy nghỉ ốm có thông tin ghi sai ngày tháng năm sinh. Ví dụ như bệnh nhân sinh ngày 01/11/1987 mà ghi nhầm thành 01/01/1987, sau đó người ghi giấy nghỉ ốm sửa lại thành 01/11/1987. Vậy giấy nghỉ ốm đó có được hưởng BHXH theo quy định hay không ạ.
Em cảm ơn anh/chị nhiều.

phuongtt
16-06-2017, 14:25
Về Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH: nếu thông tin không rõ ràng hoặc bị bôi xóa hoặc xóa sửa => theo quy định thì chứng từ này không hợp lệ. Vậy, nếu bệnh viện nơi cấp chứng từ này cấp lại chứng từ hoặc đóng dấu ký tên xác nhận việc sửa chữa vào chứng từ thì có thể thanh toán các chế độ hưởng BHXH.