PDA

View Full Version : nghỉ dưỡng sứcthuy hongik vina
16-06-2017, 10:01
a/c cho em hỏi
trường hợp của em, em nghỉ thai sản tháng 05/12/2016 đến ngày 06/6/2017 em đi làm lại được 2 ngày sau đó em nghỉ dưỡng sức 5 ngày và em nghỉ việc luôn.
vậy nếu em không tham gia bảo hiễm xã hội tháng 06/2017 em có được hưởng tiền trợ cấp dưỡng sức không?

phuongtt
16-06-2017, 14:20
Đối với trường hợp của bạn nghỉ thai sản từ tháng 05/12/2016 đến ngày 06/6/2017, đi làm lại được 2 ngày từ 7/6/2017 đến 8/6/2017, nghỉ dưỡng sức 5 ngày từ 9/6/2017 đến 13/6/2017 và sau đó nghỉ việc luôn; không tham gia bảo hiễm xã hội tháng 06/2017 bạn chỉ được giải quyết trợ cấp dưỡng sức nếu Quyết định nghỉ việc của bạn từ ngày 14/6/2017 trở đi.