PDA

View Full Version : [THẮC MẮC] Điều kiện để cấp giấy nghỉ ốm dài ngàytwoo9436@gmail.com
23-06-2017, 16:17
Kính gửi Bảo Hiểm Xã Hội TpHCM
Công ty chúng tôi có 01 lao động bị bệnh Thalassenmia.
Theo thong tư 46/2016 của Bộ y tế thì bệnh này thuộc danh mục bệnh dài ngày (phần III mục 39).
Tuy nhiên khi người lao động của chúng tôi đi khám và điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Truyền Máu – Huyết học thì bác sĩ chỉ cho nghỉ tối đa 10 ngày.
Trong khi đó người lao động của chúng tôi trong tháng 05 và 06 không đi làm được một ngày nào.
Việc cấp giấy nghỉ ốm như trên của bác sĩ đã gây khó khăn cho chúng tôi là không thể báo giảm người lao động, và người lao động không đi làm nên không có tiền để đóng BH.
Vậy quý cơ quan cho chúng tôi được hỏi : Khi nào thì được cấp giấy nghỉ ốm trên 14 ngày và thủ tục cần làm là những gì để chúng tôi kiến nghị với bệnh viện.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn !

phuongtt
19-07-2017, 10:58
- Căn cứ theo quy định tại mục 1 điều 23 Thông tư 14/2016/TT-BYT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế có hiệu lực từ ngày 1/7/2016 thì Nguyên tắc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội được quy định như sau:
Việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởngbảo hiểm xã hội phải đáp ứng các yêu cầu sau:
a) Được thực hiện bởi cơ quan cóthẩm quyền quy định tại Điều 24 Thông tư này;
b) Phù hợp với phạm vi hoạt độngchuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởngbảo hiểm xã hội đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
c) Phù hợp với tình trạng sức khỏecủa người bệnh và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

- Vậy, đối với trường hợp người lao động bị ốm phải điều trị bệnh tại Bệnh viện Truyền Máu – Huyết học thì BV sẽ căn cứ vào tình trạng sức khỏe của người bệnh và hướng dẫn của Bộ Y tế để quyết định về thời gian cho người bệnh nghỉ việc để điều trị bệnh dài ngày.<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->