PDA

View Full Version : Thẻ BHYT ghi sai thời điểm đủ 5 năm liên tục, địa chỉhoangyen8025
24-06-2017, 10:21
Kính gửi BHXH Quận 1

Vào tháng 03/2017 mình có làm thẻ BHYT theo diện gia đình, trên thẻ ghi thời điểm đủ 05 năm liên tục từ 01/04/2020.
Đến tháng 05/2017 mình công ty có mua thẻ BHYT cho mình theo diện doanh nghiệp, trên thẻ ghi thời điểm đủ 05 năm liên tục từ 01/04/2022.
Ngoài ra địa chỉ trên thẻ do doanh nghiệp làm cho mình cũng ghi sai.

Nay mình muốn cập nhật lại cho đúng thời điểm 5 năm liên tục từ 01/04/2020 và địa chỉ trên thẻ thì cần làm hồ sơ gì và nộp hồ sơ cho đơn vị hay tự nộp?

Cám ơn và trân trọng.

loannt_q1
29-06-2017, 08:01
BHXH Quận 1 kính chào anh/chị!
Trong trường hợp trên thẻ BHYT ghi sai địa chỉ và thời điểm đủ 5 năm liên tục, đề nghị đơn vị lập hồ sơ điều chỉnh theo quy trình phiếu giao nhận hồ sơ 401 kép 402 để cấp lại thẻ
Trân trọng ./.